Translate

2015/04/30

Теорията на Д-р Хамер, която взриви света на медицината!

Теорията на Д-р Хамер, която взриви света на медицината!


Д-р Рике Гeрд Хамер е роден във Фризия (Германия) през 1935 г. Той изучава медицина и теология в Университета на Тюбинген. На 22 години придобива магистърска степен по теология, а четири години по-късно получава и професионален лиценз като доктор по медицина. В следващите години практикува в различни университетски клиники в Германия. През 1972 г. д-р Хамер завършва специализация по вътрешна медицина и започва да работи в Университетската клиника в Тюбинген като интернист, отговорен за пациенти, болни от рак. Той притежава патенти за скалпел, който не нанася травми и реже двадесет пъти по-остро от острието на бръснач, специален трион за кости, използван в пластичната хирургия, маса за масажи, която автоматично се наглася според формите на тялото, както и други патенти. През декември 1978 г. синът на д-р Хамер умира в ръцете на баща си, а след това той получава рак на тестисите. Тъй като никога не е боледувал сериозно, допуска, че развитието на неговия рак може да бъде свързано с неочакваната загуба на сина му. Накрая той кръщава този неочакван шок ДХС или “Дирк Хамер Синдром”, в памет на своя син Дирк, и става основател на Германската нова медицина. Предлагаме ви теорията на доктор Хамер за човешкото здраве, която буквално взриви модерната медицина!

Първи закон: Травмата е като детонатор
 
Всяка болест е причинена от емоционална травма, която ни среща неподготвени, това е травма, която преживяваме в самота и която не знаем как да разрешим.

С цел да се продължи вида, човешкият индивид, с течение на времето, е развил биологични програми за оцеляване, които са станали автоматични и са се записали в неговия мозък, в неговите клетки.
 
Съществува една неразрушима триада: ум - мозък – тяло, три части, които действат винаги заедно.
 
а) Мозъкът не е в състояние да прави разлика между реално и символично, между реалност и въображение.
 
б) Програмирани сме да оцеляваме, следователно болестта, от биологична гледна точка, е съвършеното решение на мозъка за оцеляване.
 
в) Всеки път, когато един индивид е поразен от емоционална травма, тя има следните характеристики:
 
- изживяна е драматично
- срещнала ни е неподготвени
- емоцията взема връх над разума
- изживяна е в самота, размишлявайки непрекъснато над проблема
- не се намира удовлетворяващо решение.
 
Тогава и само тогава мозъкът влиза в действие, като пуска в ход специална биологична програма за оцеляване на индивида. Интензитетът на емоционалната травма ще определи сериозността на болестта, а видът емоция ще определи локализацията в тялото. Следователно болестта е едновременна неуравновесеност на психическо, мозъчно и физическо ниво, дължаща се на емоционална травма.
 
Без конфликт няма болест, да си дадеш сметка за това е първата стъпка към оздравяването!
 
Втори закон: Нищо не съществува без своя антипод
 
Живеем в полярен свят, няма ден без нощ, здравето е безмислено без болестта и т.н. Официалната медицина е установила около 1000 болести, подразделяйки ги на "студени" болести и "топли" болести. "Студените" са: постоянно състояние на стрес, безсъние, рак, ангина пекторис, невродермити, психопатологии и др., а "топлите" са: инфекции, ревматизми, алергии, езантеми и др.
 
Всъщност не съществува "студена" или "топла" болест, а по-скоро съществуват сменящи се "топли" и "студени" фази. Всички болести проявяват точно две фази: "студена" фаза, наречена симпатикотония, и "топла" фаза, наречена ваготония. Винаги "студената" фаза идва първа, последвана от "топлата" фаза или фазата на възстановяването, след като вече емоционалната травма е била преодоляна. Преодоляването на травмата е основата за преминаване във фаза на възстановяване.
 
Студена Фаза
 
При наличието на емоционална травма, която ни среща неподготвени, неспособни за действие, понеже живеем в самота и не знаем как да разрешим тази травма, трите нива на съществуване (ум - мозък - тяло) влизат във фаза на реакция, за да можем да оцелеем:
 
- на психично ниво: пациентът продължава да премисля проблема си, стресиран е, не изпитва вече глад, отслабва, трудно заспива. При това постоянно състояние на тревога всички енергии са мобилизирани с една единствена цел - да се преодолее травмата.
 
- на мозъчно ниво: произвеждат се концентрични кръгове (огнища) в определена зона на мозъка, която направлява функционирането на точно определен орган. При скенер на мозъка без контрастираща течност огнищата на Хамер са ясно видими.
 
- на физическо ниво: мозъкът може да даде само 4 команди: да създаде маса (тумор, киста и т.н.), да издълбае дупка (лизис), да блокира, да отблокира орган.
 
 
Топла Фаза
 
Тази фаза започва само в момента на разрешаване на конфликта.
 
- на психическо ниво: започваме да си поемаме дъх, стресът се разсейва, конфликтът е разрешен. Връща се апетита, крайниците започват да се затоплят.
 
- на мозъчно ниво: в областта на мозъка, където е станало "късото съединение", започва да се формира отока на възстановяването. Веднъж приключило възстановяването, криза, подобна на епилептичната (треперене, студена пот, стрес, уринно незадържане) ще установи дали конфликтуалното събитие е било напълно преодоляно, и ако това е така, отокът ще бъде евакуиран чрез диуреза, ако ли не, ще се прояви с последвали сменящи се фази - ту на рецидиви, ту на разрешение на проблема, които ще имат като последица образуването на мозъчна киста на мястото на отока.
 
- на физическо ниво: още преди епилептичноподобната криза, болестта престава да се развива и мозъкът се възстановява. Във фаза на ваготония (топла фаза) пациентът влиза в състояние на възпаление; всички енергии сега са напрегнати за мозъчно и физично решение: може да има трескави състояния, болки на различни места или пък локализирани, и много умора. Всички възпалителни състояния са възстановявания, тук се включват и инфекциозните болести. Трябва да се има предвид, че възстановителната фаза може да бъде дори по-опасна от самата болест.
 
Трети закон: Онтогенетична система на туморите и на еквивалентните болести
 
Терминът онтогенетичен се отнася за ембрионалния живот на индивида и се говори за "еквивалентни" болести, защото не само туморите, но и другите болести, се проявяват съгласно изложеното в 5-те закона.
 
Причината за всяко биологично поведение води началото си от дълбока древност и започва с появата на първата клетка на нашата планета. Вече казахме, че човекът нямаше да може да оцелее до днес, ако не беше интегрирал в мозъка си биологични програми за оцеляване, насочени към преодоляването на всякакъв вид препятствия, които в хода на хилядолетията са се явявали по пътя на неговата еволюция. Веднъж преодоляно препятствието, решението се предава на бъдещите поколения: през първите два месеца от вътреутробния живот зародишът въплътява цялата тази памет от началото на живота до днес.
 
- първи етап на еволюцията:
 
Клетката, за да продължи, трябва да диша, да се храни и да се възпроизвежда. В течение на вековете нашата клетка се обединява с др. клетки и става многоклетъчен организъм, адаптирайки се по този начин на конюнктурните обстоятелства. Ако например, живее на място, където кислородът не достига, влиза във фаза на стрес и намира решение на проблема, увеличавайки специализираните клетки за дишане. Ще създаде нещо като тумор, клетъчна пролиферация. Следователно, на този стадий на живота, оцеляването е гарантирано чрез увеличаване на клетките там, където е необходимо, и командата за пролиферация ще подаде една архаична мозъчна структура, която ще стане tronco cerebrale (зона, която освен рефлексите контролира и много вътрешни органи, също и центровете, които регулират дишането и телесната температура, бел. на прев.)
 
Онова, което става в майчината утроба, по някакъв начин преминава отново през всички стадии на еволюцията и това е така, зашото в хода на своето развитие ембрионът ще изглежда веднъж амеба, после попова лъжичка и така нататък.
 
Какво е наследил съвременният човек от първия етап на еволюцията на живота на Земята? Кои са конфликтните събития? Това са конфликти, които се отнасят до ...залъка! Залък хляб, глътка въздух, залък за изхвърляне, залъка в преносен смисъл (хранене, дишане, отделяне). Когато човек усеща, че всичко му се стоварва отгоре, мозъкът задържа течностите. Що се отнася до репродуктивната функция, конфликтите ще засягат ендометриума и част от простатата.
 
- втори етап на еволюцията:
 
Тук наблюдаваме преминаването на живите организми от водна среда към земна. Сега организмът трябва да се защитава от новия свят, който го заобикаля; там, където ще е атакуван от слънчевите лъчи, мозъкът ще произведе уплътняване на мембраните, за да избегне смърт от изгаряне. В майчината утроба зародишът продължава да се усъвършенства, заяквайки всички мембрани: дерма, плевра, перитоний, перикардий.
 
Кои психични следи ще останат регистрирани в паметта на съвременния човек? Най-общо всички конфликти относно страха да бъдем нападнати, да претърпим агресия над физическата си цялост на височината на гръдния кош (mesotelioma pleurico), на коремната кухина (mesotelioma peritoneale), на сърцето (mesotelioma del pericardio). Тук влизат и всички конфликти, отнасящи се до това да се чувстваме по някакъв начин поразени в собствената си морална цялост, замърсени: преживени атаки срещу кожата ще дадат повод за меланоми.
Кожата е онази част от нашето тяло, която първа влиза в контакт с другите индивиди.
 
- трети етап на еволюцията:
 
Сега вече е време нашият малък организъм да се движи, да проучва заобикалящия свят. Ще трябва да развие скелет, мускули и сухожилия. Ако обаче светът, към който се стреми (земята) не е по-добър от този, от който идва (водата), ще реши да се върне назад и затова ще трябва да загуби органите, които специално е развил: ще трябва да направи лизис ( клетъчна редукция, некроза), да загуби вещество.
 
В майчината утроба започва, и е точно това моментът, когато се появява костната и мускулната система. Тази фаза съответства на развитието на собствената стойност. Тук конфликтите са обезценяване на Аз-а (остеопороза).
 
- четвърти етап на еволюцията:
 
Това е по-нататъшно усъвършенстване на предишните етапи, преходът от "премествам се на повърхността и се съизмервам с новата околна среда" към "влизам в комуникация с другите индивиди." Сетивните органи стават по-фини.
 
В психичен план наблюдаваме проекция на себе си в един все по-обширен и сложен контекст. Ако се страхувам, че ще умра, биологичното решение на мозъка ше бъде това да увеличи белодробните алвеоли, за да поеме повече въздух и да оцелее, в крайна сметка клетъчна пролиферация, рак на белите дробове. Ако обаче "ми отнемат дъха", "липсва ми въздух" или пък е конфликт, зависещ от моето отношение с другите, решението ще бъде да се разрани дроба, за да премине повече въздух. А ако конфликтът е свързан с това да се върви едновременно в 2 различни посоки и не знаем какво да решим, биологичното решение е парализа на краката (функционално блокиране).
 
В заключение:
 
При наличието на неочакван конфликт, без видимото му решение, конфликт, изживян в самота, патологията се изразява едновременно на психично, мозъчно и органично ниво.
 
- на психично ниво има състояние на постоянен стрес
 
- на мозъчно ниво се осъществява късо съединение в специфична зона на мозъка
 
- на органично ниво става клетъчна пролиферация (тумор) или пък лизис (загуба на вещество) или още функционално блокиране (парализа).
 
Елиминирането на конфликта е ключът, който позволява преминаването към фаза на възстановяване.
 
 
Четвърти закон: Микробите са в служба на мозъка
 
Микробите са наши съюзници, те са тези, които се занимават с оправянето на щетите по време на втората фаза. Мозъкът е този, който изпраща заповед на нашите приятели вируси, гъбички или бактерии.
 
Всички микроби идват, размножават се и изчезват, за да благоприятстват възстановяването според една много точна логика, в синхрон с нашия мозък и с нашето тяло. Те са част от биологичната програма на Природата.
 
Човек съжителства с микробите: тялото ни съдържа десетки пъти повече бактерии отколко човешки клетки – сто хиляди милярда.
 
Пети закон: На квинтесенцията
 
Всяко поведение на човека (а и болестите) е определено от специални програми за оцеляване, записани в мозъка от най-дълбока древност. Болестта е биологично решение на мозъка, последната възможност за оцеляване. Всеки жив организъм притежава мозък, повече или по-малко развит, който е в състояние да улавя несъзнателно информацията, идваща от света, който го обкръжава. Клетките, бактериите, които живеят в нас, различните органи, всичко функционира в унисон със същия ритъм на главния мозък.
 
Болестта винаги има смисъл. Тя е полезна, необходима, жизнена за индивида и за еволюцията на вида.

2015/04/25

7 ореха дневно за желязно сърце

7 ореха дневно за желязно сърце


Риба
Естествено мазните риби като сьомга, скумрия, херинга и бял тон са добър източник на омега-3 мастни киселини. А това са "добри" мазнини, които ни помагат да пазим сърцето ни здраво. Те спомагат също така да запазим ума си остър, особено с напредването на възрастта. Американската сърдечна асоциация препоръчва консумацията на две порции мазна риба седмично. Разбира се, трябва да я похапваме, приготвена на фурна или на скара, а не пържена.
Авокадо
Дали в сандвич или гуакамоле, вкусното авокадо е добро за сърцето ни със своите здравословни мазнини. Освен това консумацията на авокадо с други храни спомага за по-доброто усвояване на хранителните вещества от организма ни. Добре е да похапваме по половин авокадо на ден, което се равнява на 115-160 ккал.
Семена
Тиквеното, слънчогледовото и сусамовото семе съдържат "добри" мазнини, които помагат в борбата с високия холестерол и атеросклерозата. Като цяло растителните са по-здравословни от животинските. "Лошите" са в храни като тлъсто месо, пълномаслени млечни продукти. Доста пакетирани храни също съдържат вредни мазнини като чипсовете и снаксовете, затова е важно да четем етикетите и да избягваме наситените и трансмазнини.
Ядки
От лешниците до орехите - всички ядки са полезни за сърцето. Но не трябва да прекаляваме. Само защото мазнините в ядките са полезни, не значи, че можем да ядем на корем от тях. Добре е да консумираме не повече от 7 ореха, 24 бадема, 35 фъстъка и 18 ядки кашу.
Зехтин
Дали за готвене или пък в салатата, трябва да подправяме със зехтин. Защото той е с високо съдържание на "добри" мазнини. С количеството обаче трябва да сме нащрек и винаги да слагаме по-малко в ястията, отколкото пише в рецептата им.
Яйца
Освен че е чудесен източник на евтин протеин, във всяко яйце има по-малко от 5 г - и то "добри" мазнини. За да сме здрави обаче, не трябва да похапваме повече от едно на ден.
Боб
Добавяйки боб към хранителния ни режим, ще подобрим както физическото, така и психическото ни здраве. Фасулът съдържа ценните омега-3 мастни киселини, които освен за доброто ни здраве се грижат и за приповдигнатото ни настроение. Яжте фасул за настроение и скумрия за силна памет
Да похапваме мазничко далеч не е толкова вредно за здравето и фигурата ни. Стига да знаем кои са здравословните по-тлъстички храни. 

2015/04/20

Киви е най-полезният цитрусов плод

Киви е най-полезният цитрусов плод

Учени констатираха, че киви е най-полезният цитрусов плод. Защо?
Вкусното киви е най-полезният цитрусов плод, сочи ново изследване.
Диетолозите непрекъснато изучават голямото разнообразие от плодове и техните ползи върху организма.
Цитрусовите плодове по принцип са изключително богати на различни химични елементи и витамини, както и на вещества, необходими за човешкото тяло.
И докато по-рано за най-полезни се смятаха ананас и авокадо, то ново проучване постави плодът киви под №1 в класацията с полезни тропически
Американски изследователи от Далас, САЩ, стигнали до заключението, че плодът киви има най-силен ефект върху организма. То съдържа изобилие от антиоксиданти, много лутеин и витамин Е.
Този тропически плод е полезен за сърдечно-съдовата система и зрението. Хапването на киви намалява риска от хипертония и нормализира дейността на кръвоносната система.
Киви съдържа захари, органични киселини, пектин, фитонциди, витамин Р и най-вече – витамин С.
Плодът киви съдържа повече от всеки друг цитрусов плод витамин C и 8-10 пъти повече от съдържащото се количество в един блимон. В състава му влиза също калий, калций, целулоза, натрий, магнезий и желязо, пише bb-team.org.
Киви се препоръчва се при изтощение и слабост, след прекарани тежки инфекциозни заболявания, при физическо и умствено претоварване, при проблеми с храносмилането и лениви черва.
Особено полезен е сокът от киви като профилактично средство за повишаване на защитните сили на организма към простудни заболявания и инфекции. Ето защо приемането му е много подходящо през зимните месеци, когато организмът отслабва като цяло
Киви помага при много болести, свързани с кръвотечения, заразни заболявания, простуда, грип, пневмония, анемии, инфекции.
Плодът киви е много подходящ за хора, претърпели операции, при които раните трудно зарастват или пък са с тежки фрактури на костите. Благодарение на способността си да “изгаря” мастните натрупвания в артериите и по този начин да снижава риска от образуването на тромби, кивито може да допринесе много в борбата със сърдечно-съдовите заболявания.

Coconut Oil is now called a "miracle" dental bacteria killer

Coconut Oil

Coconut oil, from the research I have done, is by far the best of the best. Coconut oil is antibacterial, antimicrobial, and antifungal! Studies have shown that coconut oil destroys the bacteria that can cause tooth decay.

It is absolutely amazing that just one spoonful of coconut oil can clean your teeth and help prevent tooth decay more effectively than brushing your teeth or rinse the mouth with any brand of mouthwash and fluoride without any side effects as well.
The research comes from the Athlone Institute of Technology, where Ireland-based scientists examined the effects of natural and digested coconut oil on common strains of bacteria within the mouth. What they found was that not only did the coconut oil effectively inhibit a majority of the bacteria strains single-handedly, but it was also particularly harmful to candida albicans.

How does  coconut oil prevent cavities naturally?

It does so by crushing a yeast known as candida albicans which enables dental diseases. This yeast is contributed to a diet consisting of processed foods and sugar.  Candida infection can lead to digestive issues as well. The scientists looked closer at the effects of natural and digested coconut oil on common strains of bacteria within the mouth, including S. mutans, a major culprit associated with tooth decay. In their report, the researchers state that enzyme-modified coconut oil could be ‘an effective alternative to chemical additives’ in most dental health care  products.

Чаят от глухарче - Това невероятно растение е 100 пъти по ефективно от химиотерапията

 Чаят от глухарче  - Това невероятно растение е 100 пъти по ефективно от химиотерапията


Това растение е забравено, но има много лечебни свойства, и всичко, което трябва да направите е да го съберете от двора или околните планини. Чаят от глухарче действа на клетките на рака, влияейки им по такъв начин, че те се разпадат в срок от 48 часа. 
Нашите баби са правили сиропи от цветчета от глухарче, знаейки, че съдържа много лечебни вещества, но със сигурност не са знаели, че коренът на глухарчето може да помогне при болните от рак.
Учените са открили, че коренът на това растение работи "по-добре" от химиотерапията защото "убива" напълно само клетките, които са заразени с рак. В допълнение към това има и диуретични свойства, стимулира секрецията на жлъчката, чисти черния дроб, помага при алергии и намалява холестерола. Той съдържа много важни витамини и минерали, като витамин В6, тиамин, рибофлавин, витамин С, желязо, калций, калий, фолиева киселина и магнезий.
Съдържа до 535% от необходимата доза витамин К и около 110% от препоръчителната дневна доза витамин А. Всичко това са факти известни от години.
Университета Уиндзор в Канада извърши първоначално проучване в Катедрата по химия и биохимия, а резултатите дадоха нова надежда за болните от рак. Беше установено, че коренът на глухарче ефективно "убива" клетките, заразени с рак, без вредни ефекти върху други клетки в организма, пише сайта Natural News.
Джон Ди Карло, 72 годишен мъж, който лично е бил убеден в лечебните свойства на глухарче, е бил подложен на интензивна и "агресивна" химиотерапия в борбата за своето здраве. Процеса на лечение бил три годишен преди лекарите да го изпратят у дома, за да прекара последните дни със своите близки.
Поради факта, че нямало ефек от химиоитерапията и  лекарите не  предложли алтернативиза лечение на рака, Джон започнал да пие чай от корена на глухарче като последен опит за спасение. След само четири месеца, според сайта Natural News, този човек е преживял ремисия на болестта.

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...