Translate

Showing posts with label Water. Show all posts
Showing posts with label Water. Show all posts

2023/01/25

АКТИВИРАНА И СРЕБЪРНА ВОДА

                                                       АКТИВИРАНА И СРЕБЪРНА ВОДА


                                                              ПЕТРАС ШИБИЛСКИС

                                                                     СВОЙСТВА 

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ1. РОЛЯТА НА ВОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ

В последно време се обръща все по-голямо внимание на качествата на водата, на замърсяването

и с различни химикали и радионуклиди, на огромното влияние на водата във всекидневния ни

живот, здравето и т.н. И това е нормално, защото водата съставлява 70% от организма на човека. 

По израза на А. Маловичко (1) “.. нашата планета е един огромен кристал вода... Водата свързва

всичко живо и неживо на планетата в единна система, която се регулира от самата природа... 

Нашият живот, нашето здраве или нашите болести зависят от това каква вода, с каква информация

и колко от нея тече в нашата кръв и лимфа...” 

Известно е, че водата е източник на информация. Тя запазва информация за съдържащите се в нея

химически вещества, радионуклиди, вируси и микроби, както и информацията, въведена с

нетрадиционни (например биоенергетически) методи. 

Проблемите на пречистването, обеззаразяването, омекотяването и всякакво подобряване на

качеството на водата са особено актуални в наше време. 

Радостно е, че в решението на тези проблеми участвуват и учени, и медици, и ентусиасти, че се

използуват прогресивни методи за пречистването на водата. Постепенно, от различни източници, 

хората научават различни достъпни способи за подобряване на качеството на питейната вода и

започват да го прилагат на практика. Така са станали известни сребърната вода, снежната вода, 

намагнитената вода, ползата от кремъка във водата, и накрая – активираната (жива и мъртва) вода, 

на която основно е посветена тази книжка. Накратко за изброените води. 

Сребърна вода. Хората отдавна знаят, че водата може да се дезинфекцира със сребро и са

използували сребърни съдове не само за разкош, но и като средство за поддържане на здравето, 

защото известно количество сребро е попадало в организма и е го е лекувало. Ефективността на

такава вода се повишава, ако се разтвори неголямо количество сребро във водата с помощта на

електричество. 

Препаратите на база на среброто унищожават ефективно бактериите. Тяхното действие е побързо, отколкото на известните антибиотици, и може да се увеличи още с помощта на водороден

прекис, ултравиолетови лъчи и други методи. 

Снежна вода. Това е друга интересна и полезна вода. Това е питейна вода, която се замразява, 

след което се размразява, като при това се очиства от химически вещества, радионуклиди, но

преди всичко – изменя се структурата на водните молекули и те стават адекватни на молекулите в

организма, като му придават повече енергия. Снежната вода намалява умората, полезна е за

децата и учениците. Такава вода се приготвя по следния начин: В емайлиран съд се сипва вода и

се поставя в камерата на хладилника. След 45 часа съдът се изважда, ледът се счупва и

незамръзналата вода се пресипва в друг съд (най-добре също емайлиран). Ледът се изхвърля, той

съдържа молекули на тежката вода (деутерий), тъй като те замръзват по-бързо. Съдът с

пресипаната вода се поставя отново в хладилника и се държи докато не замръзнат 2/3 от водата. 

Тогава съдът се изважда, пробива се дупка в леда и се излива незамръзналата вода. Ледът, който е

останал, се оставя да се втечни при стайна температура. Това е и пречистената снежна вода, от

която се пие хладна, на малки глътки, по 2-3 чаши на ден, 1 час преди ядене. 

Магнитна вода. Това е питейна вода, която е преминала през магнитно поле, създадено от

постоянни магнити (например фуния със прикрепени на нея магнити). Тази вода има лечебни, 

стимулиращи свойства, нормализира кръвното налягане и може да се използува както за пиене, 

така и за измиване. 

Кремък, поставен в съд с вода постепенно унищожава гнилостните и другите бактерии, подобрява

вкуса и прозрачността на питейната вода, абсорбира примесите на тежките метали или ускорява

утаяването им. Той насища водата с микроелементи, нужни на организма. Твърди се, че под

въздействието на кремъка водата от който и да е водоизточник за 3 дни става годна за пиене, а

след седмица отговаря на изискванията на стандарта за питейна вода. Ефективно действува само

опалово-халцедонов кремък. 

Активирана вода. Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива

съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действуващо, екологически чисто средство

за профилактика при редица болести. Областите на приложение на активираната вода

непрекъснато се увеличават, а хората я наричат “жива” и “мъртва” вода. 

Още от 1980 г. използувам активираната вода за различни цели, като популяризирам използуването

и в рамките на своите сили, консултирам интересуващите се, участвувам в предавания по

радиото и телевизията, пиша статии и изнасям лекции за активираната вода. 

Мисля, че в тази област съм натрупал немалко знания и практика, убедил съм се нееднократно в

ефективното действие на активираната вода и в нейната безвредност. През всичките тези години

не е отбелязан случай активираната вода да е навредила някому, въпреки че са я използували

стотици и стотици хора във всяка възраст, включително и деца. 

Разбира се, трябва да е ясно, че активираната вода във никакъв случай не е панацея за всички

болести. Такова лекарство няма и няма да има. Но, след като ефективността на активираната

вода е достатъчно висока, тя има правото на признание. 

За изминалите години ми се удаде да установя приятелски връзки с други ентусиасти и

привърженици на активираната вода с които обменяхме опит и методики за използуването и, както

и да конкретизираме съществуващите. 

Всичко това послужи като стимул да напиша и издам тази нова книжка, която е допълнена във

сравнение с ранните издания, особено в частта за използуване на активираната вода за стопански

и битови нужди. Добавена е глава за сребърната вода. 

Надявам се, че тази книжка ще стане Ваш добър помощник и ще Ви помогне да решите редица

проблеми и да спестите средства. 

С уважение: д-р доц. Петрас Шибилскис

2. КАК Е ОТКРИТА АКТИВИРАНАТА ВОДА

Активираната вода е изобретена от колектив учени, работещи в Ташкентския НИИ, под

ръководството на доктора на науките, професор С. Алехин (понастоящем той е академик). 

Задачата, поставена на учените била да се намери нов състав на емулсията, която се използува

при сондажните работи при търсене на нефт и газ. Отдавна е известно, че електролизата на

водата е химическа реакция за разлагане на водата на положителни водородни йони и

отрицателни хидроксилни групи чрез пропускане на постоянен ток през нея. В процеса на

електролизата, водата около положителния електрод (анода) придобива киселинни свойства, а

около отрицателния (катода) – алкални свойства. Поради смесването на водата, обаче, тя винаги

остава неутрална. 

В процеса на изследванията в химическата лаборатория на института, чийто ръководител бил инж. 

В. Бахир (понастоящем той също е академик), между електродите била закрепена диафрагма, 

която пропуска йоните, но не и молекулите на водата и не позволява да се смесва водата в двете

части на съда. В резултат на електролизата, с течение на времето водата в двете части на съда

придобива нови свойства: в частта на анода става киселинна и се зарежда със положителен

заряд, а в частта на катода – алкална, мека и със отрицателен заряд. Този заряд се нарича

окислително-възстановителен потенциал. Оказало се, че тези нови свойства така получената вода

съхранява достатъчно дълго време, за да може да се използува практически. 

Когато в алкалната вода учените разтворили глина, забелязали, че дълго време глината не се утаява

на дъното, а плува във водата. Това била и търсената нова емулсия! Изпитанията на активираната

вода продължавали. Работниците на сондажите, които използували алкалната вода за миене, 

забелязали, че раните и драскотините заздравяват по-бързо, а при някои изчезнала екземата. По

късно хирургът професор М. Касимов изпробвал киселинната вода за стерилизация на

хирургически инструменти, а алкалната – при лекуване на следоперационни рани. Резултатите

били положителни. Учените от института изпитали действието на активираната вода върху растящия

на територията на института памук и отбелязали стимулиращото действие на алкалната вода и

бактерицидното действие на киселинната. 

Бързото зарастване на раните, действието върху памука, дезинфекциращото действие напомняли

на мотивите от приказките за “живата” и “мъртвата” вода и хората започнали да наричат

активираната вода по-просто и понятно: киселинната – мъртва, а алкалната – жива вода. Така и ще

я наричме и ние в тази книга. 

Следва да се отбележи, че официалното название на киселинната вода е АНОЛИТ (от думата

анод), а на алкалната – КАТОЛИТ (от думата катод). 

За пръв път информация за това изобретение била публикувана в списание “Изобретател и

рационализатор” (No.2,9 1981г.). Учените подали повече от сто заявки за предполагаеми

изобретения и всички те били потвърдени. 

Скоро идеята за активираната вода достигнала до Япония и, докато С. Алехин се борел с

бюрократичните бариери и лекувал двата получени инфаркта, там започнали производство на

активатори на вода, без да жалят средства и сега се произвеждат 100 000 уреда годишно. 

По това време живеещия в гр. Ставропол Д. Кротов бил един от първите, който построил активатор

на вода и започнал да я изпробва за лечение на различни болести. Той излекувал за няколко дни

раната на ръката на сина си, която не заздравявала вече няколко месеца, а себе си излекувал от

аденом на простатната жлеза и избегнал предстоящата операция. Кротов написал и първите

препоръки за използуване на активираната вода за лечебни цели, които се разпространявали

неофициално. Така на времето те попаднаха у автора на тази книга. Постепенно в печата

започнаха да се появяват статии за активираната вода и да се разширяват методиките за

приложението и. Изследванията се провеждаха не само от ентусиасти, но и от учени от Казанския

химико-технологичен институт, Белоруския институт за механизация на селското стопанство, 

Всесъюзния институт по птицевъдство, Московския НИИ по хранителна промишленост, в редица

болници и предприятия в различни райони на Русия. 

Активираната вода е позната в в различни страни като Япония, Германия, България, Полша, Индия, 

Израел и широко се използува в Русия, Беларус, Узбекистан, Литва, Латвия и т.н. Отдавна е

известно, че активираната вода не е токсична и не е опасна както за външна, така и за вътрешна

употреба, за което съществуват съответните решения, дадени са разрешения, оформени са

патенти, технологии и т.н. В две държави, Япония и Узбекистан, активираната вода официално се

използува за лечебни цели. 

Вече съществуват методики за използуването на активираната вода не само за лечебни цели, но и

в хранителната промишленост, селското стопанство, животновъдството и птицевъдството, 

строителството. 

При правилно използуване на активираната вода нейната ефективност достига 88-93%, като

главното е че тя не причинава никаква вреда, а ползата е неочаквано голяма. 

Видно е, че популярността на активираната вода постепенно се увеличава. За това свидетелствуват

и проведените в Москва през 1997 г., 1999 г. и 2001 г. международни симпозиуми

“Електрохимическа активация на водата”. Предлагането на активатори (битови и промишлени) 

открива пред любознателните хора перспективи за по-нататъшни изследвания, позволява лечението

да се извършва с екологически чисти препарати, и не на последно място, да се спестят средства, 

които биха били необходими за скъпоструващи традиционни лекарства. 

Активирана вода може да се приготви с битовия електролизер PTV. Това е компактен, лек и

електробезопасен прибор, с чиято помощ за 25-30 минути се получава 1,4 литра активирана вода. 

Той е сертифициран в Литва, Латвия, Беларус и Русия. 

 

 

3. СВОЙСТВА НА АКТИВИРАНАТА ВОДА

В началото трябва да се отбележи, че концентрацията на водородните йони в активираната вода се

измерва с водородния показател pH. Скалата на този показател се изменя от 0 до 14 единици. 

Неутралната вода от водопровода има pH=7,0. 

Ако този показател е по-малък, характерът на водата е киселинен. Най-често се използува

киселинна (мъртва) вода с pH = 2,5 - 5,5. При използуване за дезинфекция, водата може да бъде и

по-киселинна (pH = 1,5 - 2,0). 

Ако показателят е по-голям от 7,0, то водата има алкален характер. Колкото по-голям е показателят

– толкова по-алкална е водата. Обикновено се използува алкална (жива) вода с pH = 8,0 - 10,0. За

поливане на цветята, поене на пилета, телета и т.н. се използува по-слабоалкална вода с pH = 7,5 - 

8,5. Разлика в концентрацията ± 0,5 pH няма особено практическо значение. 

Мъртвата вода (анолит, киселинна вода) е безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и

характерен мирис на киселина. Тази вода е отлично бактерицидно и дезинфекциращо средство. 

Тя забавя биологичните процеси в организма на човека и животните, понижава кръвното налягане, 

успокоява нервите, подобрява съня, намалява болките в ставите. При редовно изплакване на

устната кухина с нея след ядене, тя разтваря зъбния камък, спира кръвотечението от венците и

дезинфекцира устната кухина. Мъртвата вода дезинфекцира много добре бинтове, бельо, дрехи, 

обувки, различни съдове, хранителни продукти, плодове, зеленчуци, дори помещения и почва. 

Много ефективно и бързо лекува обикновената хрема, болката в гърлото при простудни

заболявания, прекратява диарията. Лесно може да се приготви мъртва вода с широко

рекламирания pH=5,5, която да се използува за миене вместо скъпоструващи препарати. 

Мъртвата вода, освен това е заредена с положителни заряди около 0,9-1,1 волта, което усилва

действието и. При съхраняване в плътно затворени съдове тя запазва свойствата со 2-3 седмици. 

Живата вода (католит, алкална вода) е по-мътна, сивкава течност, без мирис, с алкален вкус, 

много мека. След реакцията утайките падаат на дъното и водата става прозрачна. Колкото полошокачествена е водата, толкова повече утайки се образуват, като в утайките се концентрират и

съдържащите се във водата радионуклиди. Така се постига и допълнителен ефект – смекчаване и

пречистване на водата. 

Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство. Тя ускорява биологичните процеси в

организма, увеличава кръвното налягане, подобрява усвояването на храната, ускорява обмяната

на веществата, подобрява апетита, придава енергия, бодрост. Тя бързо лекува различни рани, от

драскотини, раздразнения на кожата, до язви на стомаха и дванадесетопръстника. 

Живата вода освежава увехналите цветя и след това те дълго запазват свежестта си. Семената, 

киснати в жива вода преди да бъдат посяти, покълват по-бързо, а при периодично поливане с жива

вода дават по-добра реколта, която и узрява по-бързо. Живата вода е отлично средство за пране, 

обезмасляване на повърхности, стимулиране растежа на домашните животни. 

Освен алкалните свойства, живата вода е заредена с отрицателни заряди около 0,8-0,9 волта. Тя

губи свойствата си по-бързо, отколкото мъртвата вода, за около седмица, при условие, че се

съхранява в плътно затворени съдове. 

Свойствата на анолита и католита са съвършенно различни. При смесването на анолит и католит

се получава отново неутрална вода, макар и вече без утайки. Затова, когато за лечебни цели се

налага използуването на двата типа вода, между тяхното приемане следва да има поне

едночасова разлика. 

Често задаван въпрос е в какво се заключава лечебното въздействие на акивираната вода. 

Активираната вода по своите електролитически параметри е много близка до телесните течности

(кръв, междуклетъчна течност и др.). Затова тя се включва веднага в жизнената дейност на

организма и влияе благоприятно на възстановяваненто на енергийния баланс на организма. 

Особено важен е фактът, че това е естествен продукт, спомагащ за активизация на вътрешните

сили на организма. 

Не е целесъобразно активираната вода да се съхранява в хладилника. Изследванията показват, че

при охлаждане времето за съхранение почти не се увеличава. При кипване активираната вода

губи свойствата си много бързо. 

Не се препоръчва да се приготвя активирана вода за запас. По-добре винаги да се използува

свежоприготвена вода, а остатъкът да се използува за поливане на цветята, пране и т.н. 

4. КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АКТИВИРАНА ВОДА

Преди всичко, активираната вода трябва да се приготвя съгласно указанията в инструкцията за

използуване на активатора. 

Използуването на активираната вода да става съгласно препоръките в настоящата книга (глави 5 и

6). 

 

Многобройните опити показват, че за стимулиране растежа на растения, животни и птици найдобри резултати дава живата вода със слаба концентрация (pH=7,5-8,5). Освен това поливането, 

поенето с жива вода да се извършва 1-2 пъти седмично, а останалите дни да се използува

обикновена вода. 

Еднократната максимална доза за вътрешно приемане за върастен човек е една чаша (200ml), за

децата – съответно намалена. При лечение на хрема при деца мъртвата вида може да се капне с

пипетка в носа, а при лечение на ангина – да се изпият няколко глътки затоплена мъртва вода със

сламка вместо да се прави гаргара. 

Гаргарата и жабуркането трябва да се правят дълго (една чаша за около 10 минути). Ако се налага

правене на компреси, те трябва да се правят по възможност по-често, 6-8 пъти на ден. Тогава

ефективността на действието на активираната вода е по-голяма. 

Често възниква въпросът може ли да се комбинира действието на активирана вода и химически

лекарства. Ако болният трябва да приема непременно лекарства, между приема на лекарства и

активирана вода трябва да има интервал от 1-1½ часа, като по-добре е първо да се приема

активираната вода, тъй като тя се усвоява много бързо от организма. Ако трябва да се приемат

лекарства с продължително действие, по-добре е да не се приема активирана вода. 

При лекуване на онкологически заболявания не се допуска използуването на жива вода. 

5. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА АКТИВИРАНА ВОДА ЗА ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ

Забележка: Времето на лечението е ориентировъчно и зависи от особеностите на организма, 

стадия на заболяването и други фактори. 

Наименование на

заболяването

Методика на лечението Резултати, забележки

1. Абцеси, загноявания Абцесът да се обработи със затоплена мъртва вода и да се

направи компрес с мъртва вода. 

Ако абцесът е пробил да се промие добре със затоплена

мъртва вода и да се сложи превръзка. Преди лягане да се

изпие половин чаша жива вода. 

Когато мястото окончателно се изчисти от гной, заздравяването

може да се ускори, като се слагат компреси с жива вода

(може да се добавя жива вода и през бинта) 

Абцесът заздравява за няколко

дни. 

Ако се забележи отново поява

на гной – да се обработи

отново с мъртва вода. 

2. Аденом на

простатната жлеза

Цикълът на лечението е 8 дни. През всичките 8 дни по 4 пъти на

ден (1 час преди ядене и преди лягане) се пие по половин чаша

жива вода. Ако кръвното налягане е нормално и не се

повишава чувствително, дозата може да се увеличи до една

чаша. 

Ако кръвното налягане се повиши или болният и без това има

повишено кръвно налягане, един час след приемането на

живата вода да се изпие половин чаша мъртва вода и болният

да полежи. 

Нерядко цикълът на лечение трябва да се повтори. Ако кръвното

налягане позволява, може да не се прави почивка между двата

цикъла на лечение. 

Полезно е по време на лечението да се прави масаж на

слабините. Препоръчва се да се направи компрес с жива вода

на слабините, като мястото предварително се изтрие с мъртва

вода. 

Лечението се подпомага и от клизми със затоплена жива вода, 

а също марлени свещички, натопени в жива вода. Обемът на

клизмата е 200 ml, времето на експозиция – 20 минути. 

Обикновено след 4-6 дни

преминават или стават поредки позивите за често

уриниране. 

При някои хора с урината

може да се отделят частички с

черен или червен цвят и да се

усеща болка. 

В процеса на лечение се

подобрява общото

самочувствие, апетита. 

Практиката показва, че

лечението е достатъчно

ефективно. 

3. Алергия. Алергически

дерматит

В продължение на три дни след ядене устата, гърлото и носа се

плакнат с мъртва вода. След всяко плакнене се пие по половин

чаша жива вода. Всички обриви, пъпки и отоци се намокрят

само с мъртва вода 5-6 пъти на ден. 

Обикновено болестта

преминава за 2-3 дни. 

Освен лечението трябва да се

намери и отстрани

причината, предизвикваща

алергията. 

4. Ангина В продължение на три дни по 5-6 пъти на ден и обезателно след

всяко ядене да се прави гаргара с леко затоплена мъртва вода. 

Ако има и хрема – да се промива и носоглътката. След всяко

изплакване да се пие половин чаша жива вода. 

Всяко изплакване трабва да продължава поне 1-2 минути. 

Температурата се понижава

още първия ден. Болестта

преминава за 2-3 дни. 

5. Атеросклероза на

артериите на долните

крайници

Краката се измиват с топла вода и сапун, изтриват се до сухо, 

след което се намокрят със затоплена мъртва вода и се оставят

да изсъхнат, без да се изтриват. 

През нощта на краката се прави компрес с жива вода, а на

сутринта побелялата и омекнала кожа се изтрива и местата се

намазват с растително масло. 

По време на лечението преди ядене се изпива по половин чаша

жива вода. Полезно е да се прави масаж на краката. 

Ако има изпъкнали вени, то тези места се намокрят с мъртва

вода или се прави компрес с мъртва вода. След това се

намокрят с жива вода. 

Лечението продължава 6-10 

дни и повече. Зарастват

напуканите места, кожата на

стъпалата се обновява, 

подобрява се общото

самочувствие. 

6. Болки в гърлото Ако гърлото е настинало и боли при преглъщане, се прави

гаргара със затоплена мъртва вода в продължение на 1-2 

минути. След 1-2 часа процедурата се повтаря. (По-добре да

не се чака до сутринта) 

Ако процедурата започне

навреме, болката в гърлото

минава бързо, обикновено до

сутринта. 

7. Болки в ставите на

ръцете и краката

(отлагане на соли) 

Три-четири дни, 30 минути преди ядене се пие по половин чаша

мъртва вода. Болните места се намокрят с топлa мъртва вода, 

като тя се втрива в кожата. През нощта се прави компрес с

мъртва вода. 

Ефективността на лечението се повишава с редовна

гимнастика. 

Лечението може да продължи и по-дълго време. 

Обикновено болките

намаляват, понижава се

кръвното налягане, подобрява

се съня, успокояват се

нервите. 

8. Бронхиална астма, 

бронхит

Три – четири дни след ядене носът, устата и гърлото се плакнат

със затоплена мъртва вода за да се обезвредят алергените, 

предизвикващи пристъпите. След всяко изплакване, за

облекчаване на кашлицата, се изпива половин чаша жива вода. 

Профилактично процедурата да се повтаря. 

Кашлицата се облекчава, 

подобрява се самочувствието. 

Полезно е да се изясни и

отстрани причината, 

предизвикваща астмата (найчесто – алергени) 

9. Бруцелоза Тъй като заразяването се извършва от животни, да се спазват

правилата за хигиена в селскостопанските помещения. След

хранене, поене, доене на животните, ръцете да се измиват с

мъртва вода. 

При заболяване – преди ядене да се пие половин чаша мъртва

вода. Да не се употребява сурово мляко. 

За дезинфекция на

селскостопанските

помещения – вижте

следващата глава. 

10. Възпаление на

черния дроб (хепатит) 

Един цикъл на лечение е четири дни. Първия ден, 4 пъти (преди

ядене и лягане) се пие по половин чаша мъртва вода. 

Останалите три дни по същия начин се пие жива вода. 

Ако болките не преминат – обърнете се към лекар. 

Болките преминават, 

подобрява се самочувствието. 

11. Възпаление на

дебелото черво (колит) 

Първия ден да не се яде нищо. 

3-4 пъти на ден да се изпива по половин чаша мъртва вода. 

Полезно е да се направи клизма с равни части гореща вода и

мъртва вода 

Обикновено възпалението

минава за ден. При

необходимост лечението

може да продължи. 

12. Опадане на косата Един път седмично косата се измива с шампоан или сапун, 

изтрива се, след което се изплаква със затоплена мъртва вода. 

След 5-8 минути се изплаква хубаво със затоплена жива вода и

се иставя да изсъхне, без да се изтрива. 

След това, до края на седмицата, всяка вечер косата се

намокря с жива вода като се леко се масажира с върховете

на пръстите и се оставя да изсъхне. Тази процедура може да се

прави и по-често. 

Целият цикъл трябва да се прави в продължение на 4-6 

седмици. 

Косата става по-мека, 

пърхотът изчезва. 

Корените на космите укрепват

и косопадът спира. С течение

на времето заповат да

израстват нови косми. 

13. Гастрит В продължение на три дни, 3 пъти на ден, 15-20 минути преди

ядене се пие по половин чаша жива вода. 

При необходимост процедурата може да бъде продължена. 

Намалява киселинността, 

изчезва чувството за парене, 

подобрява се

храносмилането и

усвояването на храната. 

14. Хемороиди След изхождане, възелчетата се измиват с топла вода и сапун, 

изтриват се до сухо и се обливат със затоплена мъртва вода

(или се накисват). 

След 5-10 минути се обливат със затоплена жива вода или се

слагат тампони (например памук, обилно накиснат в жива

вода). Така се продължава до следващото изхождане, след

което целият цикъл се повтаря. 

Преди лягане се изпива половин чаша жива вода. 

Процедурите продължават 4-5 дни. 

Кръвотечението спира, 

язвичките заздравяват за 3-4 

дни. 

Да се избягват силни

подправки, по време на

лечението да не се

употребява алкохол. 

15. Херпес Преди лечението да се изплакнат носа и устата с мъртва вода и

да се изпие половин чаша мъртва вода. 

Мехурчето да се пробие с марля, накисната във затоплена

мъртва вода. След това, 7-8 пъти в продължение на деня, по 3-4 

минути на мястото се налага тампон, накиснат в мъртва вода. 

Тази процедура се повтаря до пълното зарастване (два-три

дни). 

Мехурчето може и да не се пробива, а само често да се

налага с мъртва вода. В този случай излекуването е по-бавно, 

но се избягва болката при спукването. 

Обикновено херпесът минава

за 3-4 дни, по бързо, отколкото

при лечение с химически

препарати. 

16. Хигиена на лицето Сутрин и вечер, след измиване, 2-3 пъти през 1-2 минути лицето

се облива с жива вода и се оставя да изсъхне, без да се

изтрива. 

(За мъжете се препоръчва да правят процедурата след

бръснене, вместо лосион или одеколон). 

На местата с бръчки се прави компрес с жива вода и се държи

10-20 минути. 

Ако кожата е суха, първо се изплаква с мъртва вода, след което

се правят процедурите. 

Няколко пъти в седмицата допълнително лицето може да се

почисти със следния разтвор: половин супена лъжица готварска

сол и половин чаена лъжичка оцет, разтворени в 1/2 литър жива

вода. 

Кожата става по-мека, 

успокояват се раздразнените

участъци. 

Постепенно бръчките се

изглаждат. 

17. Гингвинит

(възпаление на венците) 

Болестта се причинява от бактерии или вируси, некачествени

пломби, коронки, зъбен камък, затова преди всичко трябва да

се спазва необходимата хигиена, зъбите да се чистят след

всяко хранене, няколко пъти на ден устната кухина се плакне в

продължение на 1-3 минути с мъртва вода. 

Намалява кръвотечението от

венците, изчезва неприятният

дъх. 

 

18. Глисти Сутрин, след изхождане, се прави очистителна клизма с мъртва

вода. След час се прави клизма с жива вода. 

След това, през целия ден, през половин час се пие по половин

чаша мъртва вода. 

Следващият ден в същия цикъл се пие жива вода за

възстановяване на енергията. 

Ако за два дни болестта не е излекувана, процедурата се

повтаря. 

Самочувствието се влошава

първия ден, но се оправя при

приемането на жива вода. 

19. Гнойни рани, 

следоперационни рани, 

язви, фистули, циреи

Поразените места се промиват със затоплена мъртва вода и

се оставят да изсъхнат. След 5-8 минути се намокрят с жива

вода. Вместо това, раната може да се превърже и бинтът да се

залее с жива вода. След това раната се намокря с жива вода

(може и през бинта) 6-8 пъти на ден. 

Ако се забележи отделяне на гной, раната се третира с мъртва

вода, а след това се продължава с жива вода. 

Раните се изчистват и започват

бързо да зарастват. 

Обикновено те се затварят за

4-5 дни. Старите азви

заздравяват по-бавно. 

20. Главоболие Ако главоболието е причинено от удар или сътресение, то

мястото се намокря с жива вода. 

При обикновено главоболие, мястото, където се усеща болката

се намокря с мъртва вода и се изпива половин чаша мъртва

вода. 

Полезно е да се полежи. 

Обикновено главоболието

преминава до час. 

21. Гъбички Преди лечението поразените от гъбички места се измиват с

гореща вода и сапун и се изтриват до сухо. Ако са поразени

ноктите, те се киснат в гореща вода, изрязват се и се почистват. 

След това, периодично, 6-8 пъти на ден, поразените места се

намокрят с мъртва вода и се оставят да изсъхнат, без да се

изтриват. 

Може да се направи вана на краката (особено когато се

касае за гъбички по ноктите) със затоплена мъртва вода в

продължение на 20 минути. 

Чорапите да се изперат и изплакнат с мъртва вода. 

В обувките се налива мъртва вода, оставя се да действува 10-15 

минути, излива се, обувките се избърсват и оставят да изсъхнат. 

Най добре е да се използува мъртва вода с концентрация

около 2pH. 

Гъбичките изчезват за 5-6 дни, 

понякога по-бавно. 

Гъбичките по ноктите се

лекуват по-дълго, докато не

паднат болните нокти и не

израстат нови, здрави. 

22. Грип Препоръчва се първия ден да не се яде нищо. 

С леко затоплена мъртва вода, 6-8 пъти на ден, се изплаква

носа, устата и гърлото. 

Грипът преминава за ден-два. 

Значително се облекчават

последствията от грипа. 

23. Диатеза Всички обриви и отоци се намокрят с мъртва вода и се оставя

да изсъхне. След това се прави компрес с жива вода, който се

държи 10-15 минути. Тази процедура 3-4 пъти на ден. 

Освен това трвбва да се прегледа мехюто на детето и да се

изключат продуктите, предизвикащи диатеза. 

Обикновено диатезата

преминава за 2-3 дни. Да се

провери дали диатезата не е

предизвикана от стайни цветя, 

пухени възглавници, домашни

животни. 

24. Дизентерия Препоръчва се първия ден да не се яде нищо. През деня, 3-4 

пъти да се пие по половин чаша мъртва вода с pH около 2 – 2,5. 

Дизентерията преминава за

ден. 

25. Дезинфекция Мъртвата вода е отлично дезинфекционно средство, затова при

изплакване на устата, гърлото, носа, се унищожават микробите

вирусите и алергените. При измиване на лицето и ръцете с

мъртва вода кожата се дезинфекцира. 

Изтривайки с нея мебелите, пода, посудата, те се

дезинфекцират. 

С цел дезинфекция се препоръчва използуването на мъртва

вода с pH около 2. 

Обикновено за дезинфекция е

достатъчна една обработка. 

26. Дерматит

(алергичен) 

Преди всичко трябва да се отстранят причините, предизвикващи

алергичния дерматит (контакт с треви, прах, химикали, миризми

др.) Всички обриви, отоци се намокрят само с мъртва вода. 

Полезно е след ядене да се изплакват устата, гърлото и носа с

мъртва вода (както при лечението на алергия) 

Болестта преминава за 3-4 

дни. 

27.Дерматомикози

(гъбични заболявания на

кожата) 

Поразените места се измиват с топла вода и се изтриват до

сухо. След това 6-7 пъти на ден се обливат с леко затоплена

мъртва вода (pH=2,5). 

Обикновено болестта

преминава за 4-5 дни. При

необходимост лечението

може да продължи. 

28. Жълтеница (хепатит) Три-четири дни, по 4-5 пъти на ден, половин час преди ядене се

пие по половин чаша жива вода. 

След 5-6 дни да се направи контролен преглед при лекар. При

необходимост лечението може да продължи. 

Подобрява се

самочувствието, апетита, 

възстановява се естествения

цвят на лицето. 

29. Неприятен мирис на

краката

Краката се измиват с топла вода и сапун, изтриват се до сухо и

се обливат с мъртва вода. Оставят се да изсъхнат, без да се

избърсват. 

След 8-10 минути краката се обливат с жива вода и се оставят

да изсъхнат, без да се избърсват. 

Процедурата се повтаря 2-3 дни, а след това профилактично

веднъж седмично. 

Неприятният мирис изчезва, 

кожата се очиства, омеква

кожата на петите. 

30. Запек Да се изпие 0,5-1 чаща жива вода. 

Полезно е да се направи клизма със затоплена жива вода. 

Ако запекът е постоянен, необходимо е да се очисти дебелото

черво, като се направят серия клизми и да се коригира менюто. 

Запекът преминава, но трябва

да се замислите дали се

храните правилно. 

31. Зъбобол Да се затопли мъртва вода и с нея 10-20 минути се плакне

устата. Ако е необходимо – да се повтори. 

Болката преминава бързо. 

32. Киселини в стомаха Да се изпие половин чаша жива вода преди ядене. (Намалява

се киселинността, подобрява се храносмилането) 

Киселините преминават. 

33. Кашлица В продължение на един ден след ядене се пие по половин чаша

жива вода. 

Облекчава се кашлицата. 

34. Колпит (вагинит) Затоплена до 38°С активирана вода се вкарва преи лягане със

спринцовка както следва: 

- първо мъртва вода

- след 8-10 минути – неколкократно с жива вода с малки

паузи

(Лечението е както при ерозия на шийката на матката) 

Болестта преминава за 2-3 

дни. 

35. Конюнктивит, ечемик

в окото

Засегнатите места, очите да се измият с леко затоплена жива

вода със слаба концентрация (pH=4,5-5,0), а след 3-5 минути – с

жива вода (pH=8,0-8,5). 

При ечемик в окото да се направи компрес с жива вода. 

Процедурата се повтаря 4-5 пъти на ден. Преди лягане да се

изпие половин чаша жива вода. 

Очите се изчистват, 

възпалението преминава. 

Ечемикът преминава за 2-3 

дни. 

36. Изглаждане на

бръчките

Виж т.16: Хигиена на лицето 

37. Ларингит Лекува се както ангина: да се изплаква гърлото със затоплена

мъртва вода. 

Освен това да не се претоварва гърлото и гласните струни с

продължително и силно говорене, да не се пуши, да не се пият

концентрати, да не се яде груба и люта храна. 

Болестта постепенно

преминава. 

Профилактично е полезно да

се плакне гърлото след ядене. 

38. Хрема 2-3 пъти да се промие носа, като с него се поема мъртва вода. 

На децата може да се капне мъртва вода с пипета. 

За повишаване на ефективността могат да се направят 1-3 

процедури електрофореза. 

Обикновената хрема

преминава за половин – един

час. 

39. Изгаряния Изгорените места се обработват внимателно с мъртва вода. 

След 4-5 минути се обливат с жива вода и след това само с нея. 

Мехурите не трябва да се пукат. Ако това все пак стане или се

появи гной, да се обработи с мъртва вода и след това да се

продължи с жива вода. Тя може да се облива и през бинта, за

да не се травмира раната. 

Изгарянията заздравяват за 3-5 

дни. 

40. Подуване на ръцете

и краката

Три дни, по 4 пъти на ден, половин час преди ядене да се пие: 

- първия ден - по ½ чаша мъртва вода; 

- Втория ден – по ¾ чаша мъртва вода; 

- Третия ден – по ½ чаша жива вода. 

Подуването намалява и

постепенно преминава. 

41. Остеохондроза Препоръчва се да се пие по три пъти на ден, половин час преди

ядене, един ден мъртва, другия ден – жива вода. 

На болното място да се направо компрес с мъртва вода. 

Процедурите продължават 10 дни. 

Полезен е масаж на гръбния хребет. 

Болките намаляват. 

Пазете се от простуда, не

правете резки движения, не

вдигайте тежести. 

42. Отит С топла мъртва вода много внимателно да се промие слуховия

канал, след което с памук да се попие останалата вода (да се

подсуши канала). На болнотоо ухо може допълнително да се

направи компрес с топла мъртва вода. 

Пазете се от простуда, 

лекувайте хремата навреме. 

43. Парапроктит Преди всичко трябва да се съблюдава лична хигиена, 

своевременно да се лекува запека и разстройството, 

своевременно да се започне лекуването на хемороидите. 

При лечение на парапроктит, след посещение на тоалетната, 

ануса трябва да се измие с топла вода и сапун, след това

възлите и раните да се обработят с мъртва вода, да се направи

клизма с мъртва вода. 

Ако има отделяне на секрети, гной, се прави клизма още

веднъж. Накрая може да се направи клизма с жива вода. 

След това всички възли и рани се обработват с жива вода. 

Преди лягане се изпива половин чаша жива вода. 

Постепенно парапроктита

преминава. 

Лечението продължава 4-5 

дни. 

44. Повишено кръвно

налягане

(хипертония) 

Сутрин и вечер преди лягане се пие по половин чаша мъртва

вода. Ако кръвното налягане не се понижава, да се пие мъртва

вода 3 пъти на ден, докато налягането се нормализира. 

Често е достатъчно да се изпие половин чаша мъртва вода и да

се полежи малко. 

Кръвното налягане се

нормализира. 

45. Понижено кръвно

налягане

(хипотония) 

Сутрин и вечер да се пие по половин чаша жива вода. При

необходимост и добро самочувствие, може да се пие и подълго време, например седмица. 

Полезно е да се редовно да се контролира кръвното налягане и

да се уточнява дозата на приеманата вода. 

Кръвното налягане се

повишава, повишава се

апетита, храносмилането, 

добавя се енергия и бодрост. 

46. Полова слабост Живата вода действува като тонизиращо и стимулиращо

средство, така че сутрин и вечер се пие по половин чаша жива

вода. 

47. Полиартрит Един пълен цикъл на лечение е 9 дни. Първите три дни, 4 пъти на

ден, половин час преди ядене се пие по половин чаша мъртва

вода. На четвъртия ден се прави прекъсване. През петия ден, 4 

пъти на ден, половин час преди ядене и преди лягане се пие по

половин чаша жива вода. На шестия ден се прави отново

прекъсване. Последните три дни се пие отново мъртва вода, 

както първите три дни. 

Ако болестта е от дълго време, необходимо е на болните

места да се прави компрес от затоплена мъртва вода или

мъртвата вода се втрива в кожата . 

Болката в ставите преминава, 

подобрява се самочувствието, 

организма се очиства. 

При необходимост цикълът на

лечение трябва да се повтори. 

48. Диария, 

разстройство

Да се изпие половин чаша мъртва вода. Желателно е да се

въздържите от ядене. Ако до час разстройството не премине, да

се изпие още половин чаша мъртва вода. 

Обикновено разстройството

преминава за час. 

49. Порезни рани, 

драскотини

Раната да се промие с мъртва вода и да се остави да изсъхне. 

След това на раната се налага тампон, напоен с жива вода. 

След това лечението продължава само със жива вода. 

Ако се появи гной или кръв, раната да се обработи отново с

мъртва вода. 

Раните се затварят за 2-3 дни. 

50. Профилактика на

простудните

заболявания в периоди

на епидемия

Периодично, 3-4 пъти в седмицта, а при необходимост и всеки

ден, сутрин и вечер, да се изплакват носа, гърлото и устата с

мъртва вода. След 20-30 минути да се изпие половин чаша жива

вода. 

След контакт с инфекциозно болни, посещение на

поликлиники, обществени места, горната процедура да се

направи допълнително. 

При прибиране у дома е желателно ръцете и лицето да се

изпият с мъртва вода. 

Подобрява се

самочувствието, повишава се

работоспособността. 

Вирусите и бактерии се

унищожават. 

51. Профилактика на

безсънието, повишена

раздразнителност

Преди лягане да се пие половин чаша мъртва вода. За

повишаване на лечебния ефект се препоръчва в продължение

на 2-3 дни да се пие по половин чаша мъртва вода половин час

преди ядене. 

Да се изключи от менюто люта, мазна храна и алкохол. 

Нервите се успокояват, 

подобрява се съня, намалява

раздразнителността. 

52. Рани, причинени от

залежаване

Раните от залежаване да се почистят внимателно съа затоплена

мъртва вода, оставят се да изсъхнат, след което се измиват с

жива вода. 

Ако има превръзка, може бинта да се напои с жива вода. 

Ако се забележи появата на гной, то раната отново да се

обработи с мъртва вода и лечението да продължи с жива вода

(както при лечението на гнойни рани). Препоръчва се болния да

лежи на ленени чаршафи, а под раната да се подложи

торбичка със ленено семе. 

Цикълът на лечение продължава 6 дни. 

Практиката показва, че при

такъв метод на лечение

раните от залежаване

заздравяват по-бързо, 

отколкото при лечение с

традиционни химически

лекарства. 

53. Псориазис Преди лечението трябва да се измиете добре със сапун. 

Поразените участъци се попарват с гореща вода с

максимално търпима температура или се прави горещ

компрес, за да омекне кожата. 

След това поразените места се обливат обилно със затоплена

мъртва вода, а след 5-8 минути се обливат с жива вода. 

След това, в продължение на 6 дни, поразените места се

обливат само с жива вода, желателно 6-8 пъти на ден. През това

време не е нужно да се правят повече къпания и запарвания. 

Освен това, първите три дни, три пъти на ден, преди ядене се

пие по ¾ чаша мъртва вода, а останалите три дни – по ½ чаша

жива вода. 

След първия цикъл се прави едноседмична почивка, след това

цикълът на лечение се повтаря. 

В процеса на лечението при някои хора поразената кожата

силно изсъхва, напуква се и боли. В такива случаи се

препоръчва тя да се намокри няколко пъти с мъртва вода (да се

неутрализира действието на живата вода). 

Болестта е трудно излечима, затова са нужни воля и търпение. 

След 4-5 дни поразените

места започват да се

очистват. 

Появяват се чисти здрави

участъци кожа. Постепенно

псориазисът изчезва. 

Обикновено са достатъчни 4-5 

цикъла на лечение. Излекуват

се значителна част от болните. 

В процеса на лечение да се

избягва пушенето, употребата

на алкохол, люти подправки и

храна, пушено месо. 

54. Радикулит, 

ревматизъм

Два дни, по три пъти на ден, половин час преди ядене да се пие

по ¾ чаша жива вода. 

На болното място се втрива затоплена мъртва вода или се

прави компрес. 

Болките преминават за ден, 

понякога за 2-3 часа, в

зависимост от причината за

обострянето. 

55. Раздразнена кожа

(например след

бръснене) 

Няколко пъти да се изплакне лицето с жива вода и да се остави

да изсъхне, без да се изтрива. 

При порязвания – да се сложи тампон, пропит с жива вода, и да

се задържи 5-7 минути. 

Получава се леко смъдене, но

зараства много бързо. 

56. Напукване на

кожата на петите, 

краката

Лечението е аналогочно на процедурата при неприятен мирис

на краката. Допълнително след процедурите се препоръчва да

се намажат петите с растително масло, което да се втрие в

кожата. 

Освен това, докато кожата е мека, може да се изтърка с

пемза, за да се отдели по-бързо мъртвата кожа. 

Напуканите места заздравяват

за 2-3 дни. Кожата отново

става еластична. 

57. Разширени вени Местата, където вените са разширени и местата с

кръвотечение да се промият с мъртва вода, след което да се

поставят компреси с жива вода за 15-20 минути и да се изпие

половин чаша жива вода. 

Препоръчва се процедурите да се правят до получаването на

забележим резултат. 

Намаляват болезнените

усещания. С течение на

времето болестта преминава. 

58. Салмонелоза Да се яде само добре сварено (печено) месо, да се провежда

ветеринарен контрол на месото, да не се пие сурово мляко. 

При заболяване да се промие стомаха с леко затоплена

мъртва вода, първия ден да не се яде нищо, прз 2-3 часа да се

изпива по половин чаша мъртва вода. 

Допълнително може да се направи клизма с мъртва вода (с pH 

2-2,5) 

Болестта преминава за 2-3 

дни. 

Ако този метод не помага, 

обърнете се към лекар. 

59. Захарен диабет Постоянно преди ядене да се изпива по половин чаша жива

вода. 

Самочувствието се подобрява

значително. 

Диабетните рани се лекуват

както гнойните рани. 

60. Себорея на лицето Сутрин и вечер лицето се измива с гореща вода и сапун, 

изтрива се и се намокря със затоплена мъртва вода. Местата, 

където има пъпки могат да се мокрят с мъртва вода по-често. 

По такъв начин се лекува и акне. 

Допълнително може да се изпива по половин чаша мъртва

вода. 

Постепенно пъпките изчезват, 

кожата се почиства и става

по-мека. 

61. Стоматит След всяко хранене, 3-4 пъти на ден устата се изплаква с жива

вода в продължение на 2-3 минути. 

Язвичките заздравяват за 1-2 

дни. 

62. Обриви на лицето Периодически кожата се намокря с мъртва вода (по

възможност по-често). 

Допълнително вижте т.16 – 

хигиена на лицето

63. Отстраняване на

мъртвата кожа от

стъпалата

Краката да се потопят в гореща сапунена вода в продължение

на 30-40 минути, след това да се измият с топла вода и да се

потопят в затоплена мъртва вода. След 15-20 минути мъртвата

кожа да се свали внимателно с пръсти или пемза. 

Полезно е след това краката да се потопят в затоплена жива

вода и да се оставят да изсъхнат, без да се избърсват. 

Мъртвата кожа постепенно

пада, напуканите места

заздравяват. 

Препоръчва се тази

процедура да се прави

веднъж месечно. 

64. Подобряване на

кръвообращението

Ако има достатъчно количество жива вода, препоръчва се вана

с жива вода или обливане с нея. 

Увеличава се енергията, 

премахва се умората, 

подобрява се

кръвообращението. 

Кожата става по-нежна. 

65. Подобряване на

храносмилането

При стомашни проблеми, например преяждане или смесване

на несъвнестими продукти да се изпие една чаша жива вода. 

След 15-20 минути стомахът

започва да работи отново

нормално. 

66. Подобряване на

самочувствието

Периодично, 1-2 пъти седмично да се изплакне носа, устата и

гърлото с мъртва вода, след което да се изпие половин чаша

жива вода. Най-добре е процедурата да се прави сутрин след

закуска или вечер преди лягане. 

Тази процедура да се прави и след контакт с болни, а също по

време на грипни епидемии. 

67. Грижи за косата За нормална грижа за косата е достатъчно един път в

седмицата косата да се измие с жива вода със сапун, след

това добре да се изплакне с жива вода и да се остави да

изсъхне, без да се изтрива. 

Косата става мека, с

копринен блясък. Пърхотът

изчезва. 

68. Грижи за кожата Редовно може да се използува мъртва вода с pH=5,5. 

За да се получи вода с такава концентрация, активаторът PTV се

включва само за 5 минути. 

69. Фурунколоза Поразеното място да се измие с топла вода и сапун, след това

да се дезинфекцира с мъртва вода и да се остави да изсъхне. 

След това на фурункулите се правят компреси с жива вода, 

които се сменят на 4-5 пъти на ден или по-често. 

Преди лягане да се изпие половин чаша жива вода. 

Да се провери дали няма начална фаза на захарен диабет. 

Обикновено фурункулите

заздравяват за 3-4 дни. 

Да се избягва простуда. 

70. Холецистит

(възпаление на

жлъчката) 

В продължение на четири дни, по три пъти на ден, половин час

преди ядене, да се пие активирана вода в следния ред: 

- първия път (т.е. преди закуска) – мъртва вода; 

- втория и третия път – жива вода. 

Препоръчва се концентрацията на активираната вода да е пoголяма (pH=2,5 и pH=10,5) 

Болките в областта на сърцето

и дясната лопатка изчезват, 

изчезва горчивината в устата. 

71. Хроничен тонзилит Вж. Лечение на ангина – т.4 

72. Екземи Преди началото на лечението поразените места се попарват с

гореща вода (или компрес), след което се намокрят с мъртва

вода и се оставят да изсъхнат. 

След това се мокрят само с жива вода по 4-6 пъти на ден в

продължение на седмица. 

Преди лягане се пое половин чаша жива вода. 

Поразените места заздравяват

за 4-5 дни. 

73. Ерозия на шийката

матката

Със спринцовка се шприцва затоплена до 38°С мъртва вода. 

След 10 минути цъщата процедура се прави с жива вода. 

Продължава се със шприцване на жива вода по няколко пъти на

ден. 

Ерозията преминава за 2-3 

дни. 

74. Язва на стомаха и

дванадесетопръстника

при повишена

киселинност

В продължение на 5-7 дни, един час преди ядене, се изпива

половин чаша жива вода. След това се прави едноседмично

прекъсване, и, дори и болките да са изчезнали, лечението се

повтаря. 

Ако кръвното налягане не се повишава, дозата на живата вода

може да се увелии до ¾ чаша. 

По време на процеса на лечение да се съблюдава диета, да

се избягва люта и груба храна, особено пушено месо, да не се

пуши, да се употребява алкохол. 

Болките бързо преминават (за

1-3 дни), подобрява се

апетита, общото

самочувствие. 

Язвата на

дванадесетопръстника

зараства по-бавно. 

75. Язва на стомаха при

нулева киселинност

Методиката на лечение е същата, както т. 74, само че в този

случай се препоръчва пиенето на мъртва вода (за да се

увеличи киселинноста в стомаха). Останалите препоръки са

същите. 

Това уточнение е препоръчано

от болни, лекуващи язва на

стомаха при нулева

киселинност. Ефектът е добър. 

6. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АКТИВИРАНАТА ВОДА ЗА БИТОВИ И СТОПАНСКИ НУЖДИ.

Както вече беше споменато по-горе, активираната вода може успешно да се прилага в

градината, птицевъдството, животновъдството и у дома. 

В долната таблица са посочени различни препоръки и методики, които са събрани и обобщени от

автора от 1980 година. 

Област на приложение Методика на използуване Резултати, забележки

1. Борба с дребни

вредители по растенията

Местата, където са се натрупали вредители се напръскват с

мъртва вода. При необходимост може да се полее и

почвата. Водата трябва да е с pH около 2,0. Процедурата да

се повтори. 

Вредителите загиват или

концентрацията им силно

намалява. 

2. Дезинфекция на почвата Да се полее почвата (или пръстта в саксиите) с мъртва вода. 

Водата трябва да проникне до 30-40см. След 1-2 поливания с

мъртва вода да се полее с жива вода и след това се редува

поливане с обикновена и жива вода (веднъж с жива вода, 2-3 

пъти с обикновена вода). Мъртвата вода трябва да е с pH 

около 2,0, а живата – около 7,5 – 8,5 pH. 

За дезинфекция на почвата

са достатъчни 1-2 поливания. 

3. Дезинфекция на лицето, 

ръцете, обувките

След работа във вредна среда, при наличие на опасност от

зараза, с мъртва вода да се изплакнат носа, устата, гърлото, 

да се измият ръцете и лицето. С мъртва вода да се

обработят и обувките (може да се сипе мъртва вода в тях, да

се остави 10-15 минути, след което обувките да се оставят да

изсъхнат. 

Вирусите, микробите, 

бактериите загиват. 

Вероятността за заразяване

се свежда практически до

нула. 

4. Дезинфекция на пода, 

мебели, инвентар

Мебелите да се напръскат с мъртва вода или да се

избършат с кърпа, напоена с мъртва вода. Подът да се

измие с мъртва вода. 

Осигурява се надеждна

дезинфекция на пода, 

мебелите. 

5. Дезинфекция на

помещения

Неголеми помещения да се измият щателно с мъртва вода

(тавана и стените да се напръскат, пода да се измие). 

По удобно е в помещението да се разпраши мъртва вода

със специална установка. Този метод е много ефективен за

дезинфекция на големи помещения – птицеферми, 

свинеферми, складове, плодохранилища, парници. 

Не е необходимо животните да се извеждат от

помещението, водата е безвредна. Мъртвата вода треябва

да е с pH около 2,0. 

Такива процедури могат да се правят периодично, 

примерно ежемесечно. 

Аерозолният облак намалява

ефективно микрофлората в

помещениета (до 5 пъти) и е

съвършено безвреден. 

Продължителнастта на

действието е 8-10 дни. 

Икономисват се

дезинфекциращи средства. 

6. Дезинфекция на съдове Съдовете (щайги, кошници, чували и т.н) да се измият с

мъртва вода с pH около 2,0 и да се оставят да изсъхнат (найдобре на слънце). 

Ефекта ще бъде още по-добър, ако съдовете първо се

измият с жива вода, а след това се обработят с мъртва вода. 

Съдовете се дезинфекцират, 

унижожават се плесените, 

гнилостните бактерии. 

7. Лечение на мастити, 

гнойни язви при животните

Активираната вода с успех може да бъде използувана във

ветеринарната медицина. 

Гнойните рани при животните, ухапвания от паразити, да се

намокрят с мъртва вода. Когато раните се изчистят – да се

мокрят с жива вода. 

Полезно е периодично вимето да се измива с мъртва вода, 

особено през лятото. 

Раните бързо се изчистват и

заздравяват. Загиват и

снесените яйца на насекоми

и паразити. 

8. Лечение на разстройство

при домашни птици, 

животни

Няколко пъти през деня птиците с разстройство да се напоят

с мъртва вода със pH около 4,0-5,0. 

Същото се отнася и за животните с разстройство. Ако те не

пият сами, да се намери начин да поемат мъртвата вода

или храната им да се приготви с мъртва вода. 

Разстройството, както и при

хората, обикновено

преминава за няколко часа

до един ден. 

Допълнително може да се

дезинфекцира

помещението. 

9. Обезмасляване на

стъклени повърхности. 

За миене и обезмасляване на стъкла се използуват

миещите свойства на живата вода. 

Стъклата се намокрят с жива вода, оставят се няколко

минути, след което се измиват. 

Икономисват се миещи

препарати, като миенето е

достатъчно ефективно. 

10. Възстановяване на

увехнали цветя, плодове. 

Изсъхналата кора и стебла се изрязват и цветята или

плодовете се потапят в жива вода с pH около 8,0 – 9,0. 

Цветята и плодовете се

освежават, след което дълго

остават свежи. 

11. Подготовка на семена

за посев. 

Стимулиране на растежа

на растенията. 

Общи препоръки: 

1. Преди засяване семената да се обработят с

мъртва вода: 

• Да се потопят в мъртва вода (pH около 2,5 – 3,5), 

разбъркат и след няколко минути да се съберат и

отстранят изплувалите на повърхността семена. 

• Останалите семена да се оставят още 2-4 часа в

мъртвата вода за дезинфекция. 

• Дасе излее водата, семената да се измият с

обикновена вода, след което да се залеят с жива

вода и да се държат в нея 5-15 часа (точното време

зависи от вида на семената и местните условия, то

се определя по опитен път) 

Семената се очистват, 

дезинфекцират, прорастват

едновременно и 3-4 дни порано. 

При поливане с жива вода

растенията растат 20-30% побързо. 

Увеличава се устойчивостта

на болести. 

Реколтата узрява 10-14 дни

по-рано, а добивът е 20-40% 

повече. 

• Да се излее живата вода, семената да се оставят

да изсъхнат, след което се засаждат. 

2. Стимулиране на растежа: 

• Да се полива веднъж с жива вода (с pH около 7,5 0 

8,5), след това 2-3 пъти с обикновена вода. 

• Да не се полива с жива вода повече от 1-2 пъти на

седмица. 

• Ако има признаци, че почвата е заразена

(растенията вехнат в сравнение със съседните) да

се полее веднъж с мъртва вода, след което се

продължава както е описано по-горе. 

12. Поене на телета с жива

вода

Телетата да се поят 1-2 пъти в седмицата с жива вод (pH=8,0-

9,0), с нея може да се резрежда млякото, коетоо им се

дава. 

Телетата, които са по-слаби, да се поят с жива вода няколко

дни подред, докато не укрепнат. 

В случай на разстройство, да се напоят с мъртва вода. 

Опитите в няколко ферми в Латвия показаха отлични

резултати. Освен това се реализира значителна икономия на

средства, давани преди това за медикаменти. 

Прирастът се увеличава с 20-

30% в сравнение с

контролната група. 

От групата на слабите телета

оживяха 100% (обикновено

оживяват 70-80%) 

13. Приготвяне на сироп за

пчелите

Сиропът за пчелите да се приготвя, като се използува жива

вода вместо обикновена. 

Пчелите стават по-енергични 

14. Покълване на зърно за

ядене

Подготвеното зърно (напр. пшеница) се залива с мъртва

вода и се оставя 1-2 часа (обеззаразяване), след това се

измива с обикновена вода и се залива с жива вода така, че

водата да е наравно със зърното, поставя се на топло място

и се оставя да покълне. 

(Обикновено е достатъчен един ден) 

Зърното се очиства от

възможни микроби, следи от

химически обработки, 

покълва по бързо, без да губи

свойствата си. 

15. Омекотяване на водата Живата вода е много мека и чиста, затова, когато е

необходима мека вода (наприимер за проготвяне на кафе, 

чай, замесване на тесто и др.) може да се използува жива

вода. Преди да я използувате, оставете живата вода да се

утаи. 

При кипване активността на

водата рязко намалява, а

мекостта се съхранява. 

16. Стимулиране растежа

на домашните птици

Малките и слабите домашни птици да се поят 2-3 дни

подред с жива вода. Може да им се остави както

обикновена, так аи жива вода – те сами ще изберат коя да

пият. 

По-нататък те се поят с жива вода не по-често от 1-2 пъти в

седмицата. 

Живата вода да бъде със слаба концентрация. 

Ако се появи разстройство, да се поят с мъртва вода, докато

разстройството не се прекрати. 

При правилно използуване на

живата вода смъртността

намалява с 40%, апетита се

подобрява, птиците стават

по-енергични и растат побързо. 

17. Стимулиране на

растежа на домашните

животни

Домашните животни, особено младите, периодично, но не

по-често от 1-2 пъти седмично, да се поят с жива вода. (с pH 

около 7,5 – 8,5), като поенето се извършва на всеки 1,5 часа

между храненията. 

Сухите фуражи могат да се намокрят, като се напръскат с

жива вода. 

В много стопанства е проверено, че живата вода с висока

концентрация (pH=10,5 – 12) не дава ефект. 

Общото количество на живата вода не трчбва да превишава

10 грама на един килограм живо тегло. 

Смъртността намалява, 

апетитът се подобрява, 

увеличава се устойчивостта

на болести, прирастът се

увеличава със 7-14%. 

18. Стимулиране растежа

на животни с ценни кожи

Животните да се поят периодично, 1-2 пъти седмично с жива

вода. Храната също може да се приготвя с жива вода. 

В случай на разстройство животните да се поят с мъртва

вода и да се дезинфекцират помещенията с мъртва вода, 

както вече беше описано. 

Смъртността намалява с 5-

8%, добивът на кожи се

увеличава с 7-8%, качеството

на кожата се повишава. 

19. Пране на бельо, дрехи Препоръчва се следната методика: 

1. Прането се накисва за 0,1 – 1 час в мъртва вода за

дезинфекция. 

2. Прането се пере и изплаква с жива вода (pH=9,5 – 10,5), 

като количеството на перилните препарати може да се

намали два – три пъти. 

По този начин не се налага избелване на прането. 

Икономисват се перилни и

избелващи препарати. 

20. Увеличаване на срока

на съхранение на плодове

Плодовете, предназначени за продължително съхранение се

потапят в мъртва вода и се оставят да изсъхнат. 

Тази обработка може да се извърши по време на

сортирането им, като те се напръскват с мъртва вода докато

се движат по лентата или касетката, в която са, се потопи в

подходящ съд с мъртва вода. 

Препоръчва се плодовете в плодохранилищата периодично

да се напръскват с мъртва вода или да се използуват

специални устройства за аерозолно разпрашаване. 

Местата за съхранение, касетките да се дезинфекцират с

мъртва вода преди употреба. 

Срокът на съхранение се

увеличава значително, 

плодовете се съхраняват подобре, не губят витамини и

захарност, не гният. 

Такава обработка е

съвършено безвредна. 

7. СВОЙСТВА И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА

Материалът за тази глава е подготвен по книгата на А.Маловичко “Всичко за водата” (Каунас, 1996) 

със съгласието на автора. Използувана е информация от книгите "Сребърна вода" на академик

Л.Кулски (Киев, 1977), "Сребърна вода. Методът на Таранов" на Л.Таранов и И.Филипова (Санкт

Петербург, 2002). Повечето от лечебните методи са изложени в книгата на Таранов и Филипова. 

За лечебните свойства на сребърната вода се знаело много отдавна, за което свидетелствуват

трудовете на авторите на древната медицина, написани на санскрит. В старинните индийски книги

се споменава, че древните индийци са дезинфекцирали водата, като са потапяли в нея за кратко

време нагорещено сребро или са държали дълго време сребърни съдове в нея. При освещаване

на кладенци, в тях са хвърляли сребърни монети, съхранявали са водата в сребърни съдове и т.н. 

В края на XIX век вниманието на изследователите било привлечено от дезинфекциращите свойства

на някои метали. Опитите показали, че бацилите на дифтерита, поставени на сребърна пластина, 

загиват за 2 дни, върху медна – за 3 дни, върху златна – за 9 дни. Бацилите на тифа, поставени върху

сребърна и медна пластина загиват само за 18 часа. 

Изследванията показали, че бактерицидният ефект на среброто са по-силно изразен, отколкото

при другите метали, защото среброто прониква по-бързо в клетките.Клетъчната обвивка сорбира

среброто, то блокира ферментита на бактериите, затова микробните клетки умират.Препаратите

на база на сребро притежават много силно изразен ефект на унищожаване на бактериите. По

данни на учения В.Углов среброто действува 1750 пъти по-силно от карболова киселина при

еднаква концентрация, и 5,5 пъти по-силно от сублимат (живачен двухлорид). По данни на Л.Кулски, 

сребърната вода има по висока активност от хлора, хлорната вар, натриевия хипохлорид и други

оксиданти при равна концентрация. 

Също така е установено, че антимикробната активност на среброто е по-висока в алкална, 

отколкото в киселинна или неутрална среда. Действието на среброто зависи от концентрация му, 

която се измерва в мг/л (милиграма на литър). Кокото по-висока е концентрацията, толкова побързо и силно е действието. Например, сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л унищожава

микробите за 5 минути, с концентрация 0,2 мг/л – за 2 минути, с концентрация 1,0 мг/л – почти

веднага. При концентрация 1,0 мг/л чревните бактерии загиват за 3 минути, при концентрация 0,5 

мг/л – за 20 минути и т.н. 

Когато става въпрос за ефекта на сребърната вода, следва да се има предвид, че освен

среброто в разтвора винаги присъствуват хипохлоритни йони и пероксидни съединения, които се

образуват на положителния електрод – анода. Всички те усилват още повече антомикробното

действие на среброто. В тези случаи действието на сребърната вода е по-силно отколкото при

прилагане на пеницилин, биомицин и други подобни антибиотици. Освен това, среброто

унищожава и тези бактерии, които имат имунитет към антибиотици и медикаменти. 

Действието на среброто може да се усили още повече, използувайки водороден прекис, активен

хлор, ултравиолетови лъчи, ултразвук, електрическо поле, което позволява постигането на еднакъв

бактерициден ефект с използуването на по-ниска концентрация на сребро. 

Как може да се приготви сребърна вода в домашни условия? Това става много бързо ако

притежавате битов електролизер на вода PTV. Приборът работи на принципа на електролизата. В

съда се сипва вода, поставя се капака, включва се в електрическата мрежа и при включване на

припора започва процес на електролиза, като разрушаващия се анод насища водата със

сребърни йони. Продължителността на включване зависи от желаната концентрация на сребро във

водата. Начинът на работа е обяснен по-подробно в инструкцията за експлоатация на прибора. 

В прибора се сипва чиста вода. Това може да бъде филтрирана, изворна или преварена вода. 

Как действува среброто на организма? Неголемите дози сребро не са токсични и имат

положително действие, те “подмладяват” кръвта, стимулират физиологическите процеси в

организма, увеличават количеството на белтъците в кръвта и т.н. 

Най-широко сребърната вода се използува за целите на дезинфекцията и консервацията на

питейната вода. Тя консервира добре и различни плодови сокове, които дори и без допълнителна

термична обработка се съхраняват цяла година. За тази цел е достатъчна сребърна вода с

концентрация 0,5 мг/л сребро. Йоните на среброто ускоряват процеса на стареене на виното, 

подобряват вкуса му. Сребърната вода дезинфекцира съдове, стабилизира млякото, маслото, 

обеззаразява ефективно черупките на яйцата, бързо и надеждно дезинфекцита тръбопроводите в

пивоварните. Например, при концентрация 0,5 мг/л, бактериите на оцетната киселина загиват за

30 минути. Сребърната вода предпазва от плесени месото в хладилника. 

В книгата си (1) А.Маловичко привежда много данни за използуването на сребърната вода в

медицината. По-долу са подбрани основните, достъпни за всеки съвети: 

!"100 – 200 мг/л разтвор на сребро в лимонена киселина е отличен препарат за лечение на

рани, а марля, напоена със сребърна вода – добро антисептично средство в бита и полеви

условия. 

!"Сребърна пудра с лабилин лекува много добре повърхностни рани. 

!"Сребърната вода ефективно лекува заболявания на стомашно-чревния тракт, възпаления на

очите, хранопровода, повърхностни рани и язви. 

!"Сребърна вода с концентрация 5-10 мг/л лекува изострена пневмония. В този случай подобре действуват аерозолите на водата. 

!"Много ефективно сребърната вода заличава изгаряния. 

!"Електрофореза със сребърна вода е отлично противовъзпалително и обезболяващо

средство при лечение на артрити, следоперационни възпалителни процеси, рани, абцеси. 

Това е особено важно в случаите, когато организмът е алергичен към антибиотиците. 

!"При изплакване на гърлото няколко пъти на ден, сребърната вода санира ефективно

тонзилити, унищожава чревните стрептококи и стафилококи в устната кунина. 

Концентрацията е 20 мг/л. 

!"При приодично намокряне със сребърна вода зарастват по-бързо язви, гъбичен и внезапен

стоматит, пародонтоза. Устата трябва да се плакне дълго, след ядене. Концентрация на

водата – 22 – 25 мг/л. 

!"Сребърната вода може да се използува при компреси, вани, при лечение на вирусни, 

гъбични и трофически дерматози. 

Често задава въпрос е с какво се отличава сребърната от филтрираната вода. Филтрите

намаляват физическата и химическата замърсеност на водата. В сребърната вода се унщожават

микробите и бактериите, т.е. водата става биологически чиста. Такава вода се приготвя със

електролизера PTV, като той се включва за 2 – 3 секунди. 

Не забравяйте, че ако използувате постоянно сребърна вода за пиене, концентрацията на

сребърни йони в нея не трябва да превишава 0,01-0,02 мг/л. За приготвяне на влажни компреси се

препоръчва концентрация 35 мг/л, за пиене с лечебни цели от 0,5 мг/л до 1,5 мг/л, в отделни случаи

– до 10мг/л. 

8. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА

Наименование на

заболяването Препоръка за приложение

Концентрация на

сребърни йони, 

mg/l 

Време за

приготвяне с

електролизер

PTV-K 

Забележки

1. Ангина Изплаква се гърлото със

сребърна вода 20 30 минути

Изплаква се в

продължение на 3 

до 5 минути. 

2. Гинекологични

възпаления

Измива се възпаленото място 3–4 

пъти на ден със сребърна вода, а

най добре се поставя компрес

със затоплена (30-35ºС) сребърна

вода. 

20-25 30-35 минути

3. Натравяне с храна Три пъти на ден се пие по 100 ml 

сребърна вода. В случай на остро

натравяне, до оказването на

лекарска помощ, да се изпие

100ml сребърна вода, да се

предизвика повръщане, след

което на всеки три часа да се пие

по 100ml сребърна вода. 

5 7-8 минути

Може да се очаква

подобрение след

около 2-3 часа. 

4. Висока температура Пие се 50-100ml сребърна вода 0,1 20 секунди Може да се очаква

понижение на

температурата

след няколко часа. 

5. Подобряване на

общото самочувствие

В продължение на няколко

месеца, вместо чешмяна, да се

пие сребърна вода със слаба

концентрация. След това се

прави тримесечна пауза и курсът

се повтаря. 

0,02 2-3 секунди

6. Следоперационни

възпаления (костни, 

мускулни и други

възпаления, причинени от

стафилопневмококови

инфекции) 

Мястото се изпива, подсушава и

се прави компрес със затоплена

(30-35ºС) сребърна вода за 15-20 

минути. 

30-35 35-40 минути

Компресът се

прави от 4-5 слоя

марля, напоена със

сребърна вода

7. Настинка Поставят се тампони, напоени

със сребърна вода, между

венците и бузите, колкото е

възможно по-близо до гърлото. 

Изплаква се устата със затоплена

(30-35ºС) сребърна вода

35 40 минути

Настинката

преминава за 2-3 

дни или по-бързо

8. Дезинфекция при

гропни и други епидемии

Да се разпръсне сребърна вода в

помещенията с помощта на

пулверизатор. 

35 40 минути

0,5 л е достатъчно за

помещение 20 кв.м. 

9. Дизентерия На всеки 4 часа се пие по една

лъжица сребърна вода. 

5 7-8 минути 

10. Дифтерит На всеки 4 часа се пие по една

лъжица сребърна вода. 

5 7-8 минути

11. Фурункулоза Компрес със затоплена (30-35ºС) 

сребърна вода

35 40 минути 

12. Екземи, лишеи Компрес със затоплена (30-35ºС) 

сребърна вода

35 40 минути Лечението

продължава до 2 

седмици

13. Гастрит Три пъти на ден, 20-30 минути

преди ядене се пие по 100ml 

сребърна вода в продължение на

две седмици. 

0,5-1,0 1,5-3 минути

Болката намалява

след няколко дни 

14. Инфекциозен хепатит В продължение на 10 дни, 20-30 

минути преди ядене, да се пие по

100ml сребърна вода

1 3 минути

15. Кератит, конюнктивит Очите се измиват със сребърна

вода със стайна температура или

се прави компрес

20 30 минути

16. Възпаления на уши, 

нос, гърло (възпаления на

слуховия канал, 

средното ухо, фарингит, 

ларингит, тонзилит, 

ринит, грипни епидемии) 

Изплаква се носа, устата или

ушите със топла (30-35ºС) 

сребърна вода и се прави

компрес. 

20-25 30-35 минути

17. Доброкачествени

тумори

Прави се компрес със 12-15 

слойна марля, напоена със

сребърна вода, на мястото на

тумора. Добавя се сребърна

вода върху компреса. 

Процедурата продължава 2 часа. 

35 40 минути

Лечението

продължава 10 дни

18. Дезифекция на вода

с неясен произход 

Във водата с неизвестен произход

се добавя сребърна вода. След 4 

часа водата е годна за пиене. 

0,1 20-40 секунди

19. Изгаряния Мястото се измива с калиев

перманганат и след това се

прави компрес със сребърна

вода. 

35 40 минути

Изгарянията се

лекуват бързо и не

остават белези. 

Това е един от найефективните

начини за лекуване

на изгаряния. 

20. Пневмония Да се вдишва разпрашена

сребърна вода. Продължителност

на процедурата – 10-15 минути, 

температура – 35-40ºС. 

5-10 8-10 минути

21. Парапроктит Компрес със сребърна вода, два

пъти на ден 35 40 минути

Гнойта ще се

събере върху

марлята, раните ще

бъдат почистени. 

22. Трихофитоза Компрес със сребърна вода в

продължение на 30-40 минути. 35 40 минути

Продъжителност на

лечението – 3-4 

седмици. 

23. Простудни

заболявания

(включително вирусни) 

Да се използува сребърна вода

за: 

- изплакване; 

- компреси; 

- измиване. 

30-35 35-40 минути

Начинът на

използуване се

избира в

зависимост от

заболяването. 

24. Възпаления на

бъбреците

Три пъти дневно се пие по 100ml 

сребърна вода

1 3 минути Продължителност

на лечението – 2-3 

седмици. 

25. Rosacea Компрес със топла (30-35ºС) 

сребърна вода в продължение на

30-40 минути. 

35 40 минути

Продължителност

на лечението – 3-4 

седмици, след

което се

продължава още 2-

3 седмици. 

26. Сепсис В болнични условия: добавя се

сребърна вода в инфузионния

разтвор. След лечението в

болница, 20-30 минути преди

ядене се пие по 100ml сребърна

вода 

1 3 минути

Продължителност

на лечението – 1-2 

месеца. 

27. Язва В продължение на 10 дни, 20-30 

минути преди ядене, се пие по

100ml сребърна вода със

концентрация 10mg/l. 

След това, в продължение на 20 

дни, 20-30 минути преди ядене се

пие сребърна вода с

концентрация 5mg/l. 

10 

15 минути

8 минути

Болката изчезва

през първия етап на

лечението. 

28. Стоматологични

заболявания (афти, 

гингивит, стоматит) 

След ядене устата се иплакне в

продължение на 3-5 минути със

затоплена (30-35ºС) сребърна

вода. 

Правят се компреси с марля

между венците и устните в

продължение на 3-5 минути. 

20 

35 

30 минути

40 минути

Продължителност

на лечението – 5-7 

дни

29. Профилактика при

деца

При кашлица се измиват устата и

носа със сребърна вода. Изпива

се 50ml сребърна вода

1-2 3-6 минути

Подобрява се

имунната система. 

30. Профилактика срещу

вътрешни болести

Три-четири пъти на ден, 20-30 

минути преди ядене, се пие по

100ml сребърна вода 

0,1-0,2 20-100 

секунди

Продължителност – 

3 месеца

31. Чревни заболяваноя Всеки 4-6 часа се пие по 100ml 

сребърна вода

0,1 20 секунди Продължителност – 

7-10 дни

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

Уважаеми читатели, може би не всичко в тази книжка Ви е харесало, а може би не сте повярвали

на някои неща. 

Още веднъж искам да Ви напомня: 

!"Не разглеждайте активираната и сребърната вода като универсално лекарство, което 

лекува всички болести. 

!"Приготвяйте активирана и сребърна вода, следвайки точно инструкциите и съгласно

методиките, посочени в тази книга и инструкцията за използуване на електролизера PTV. 

!"Използувайте активираната и сребърната вода съгласно препоръките и методиките, 

посочени в тази книжка. 

 

С уважение и желание да Ви помогна

Д-р. доц. П. Шибилскис

 

9. ЛИТЕРАТУРА

1. Методика лечения разных заболеваний, утвержденные Министерством

Узбекистана 1993-1998 г. 

2. Материалы международной конференции. Москва 1999 г. 

3. Академия МТН Российской федерации. Электротехническая активация. 

Москва 1999 г. 

4. А.Маловичко. Все о воде. Каунас, 1996. 

5. Чудесная вода. Сборник статей. Гомель, 1995. 

6. П.Шибильскис. Источник здоровья. Паневежис, 1996. 

7. Б.Болотов. Бессмертие – это реально. Киев, 1994. 

8. В.М.Бахир. Об электрохимической активации воды и воде «живой» и «мертвой». 

Первое издание. М. 1990. 

9. В.М.Бахир. «История и сущность». Второе издание М. 1990. 

10. А.Шпатс. Применение продуктов электролиза раствора поваренной соли 

анолита и католита в сельском хозяйстве». ЦНТИП, 1990. 

11. А.Шпатс. Доклад на конференции «БАЛТИК ЕЦО» Таллин, 1992. 

12. «Изобретатель и рационализатор». М. 1981. № 1 и 9. 

13. «Техника и наука». М. 1984. № 12, 1985 № 5 и 6. 

14. «Аргументы и факты». 1997. 

15. Л.Таранов, И.Филипова. Сребърна вода – методът на Таранов, Санкт

Петерсбург, 2002 

Живая и мертвая вода

 

Для изготовления прибора потребуются:

  • полупроницаемый мешочек 70 х 200 мм из брезента (можно использовать пожарный рукав),
  • две пластины из нержавеющей стали 40 х 150 x 0,8 мм,
  • пятиамперный преобразователь переменного тока 220 В в постоянный,
  • стеклянная банка емкостью 1 л.


В крышке на расстоянии 30—40 мм друг от друга сделать параллельные прорези под пластины и отверстия для закрепления мешочка. Собрать электрическую цепь, как показано на рисунке. Электропровод плюсового электрода покрасить в красный цвет, так как именно этот электрод нужно поместить в полупроницаемый мешочек. Затем банку и мешочек наполнить водой, в прорези вставить электроды и зафиксировать. Только после этого можно включить прибор в сеть. Процесс приготовления воды длится 3—8 минут в зависимости от необходимой крепости.

При использовании прибора следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, так как на пластинах во время работы прибора находится опасное для жизни напряжение 220В. Необходимо сначала извлечь вилку из розетки, а затем вынуть аппарат из банки и слить воду из мешочка в другую посуду. Во избежание смешения воды интервал между последними операциями должен быть минимальным.

http://arhangel.ru/magic/medic/lifewater/1.html

Л.И.Кротов
Живая и мертвая вода

Это не чудо, а открытие ранее неизвестного физического эффекта. Активизированная со щелочными свойствами вода получается следующим образом: Электролитная ванна, заполненная водой, разделяется полупроницаемой перегородкой (в простейшем случае - брезентом) на катодную и анодную области, через воду пропускается ток. Это не ново. Давно известны диафрагменные электролизеры, где такая перегородка, пропуская ток, не дает смешиваться продуктам электролиза. Об этом сказано в журнале "изобретатель и рационализатор" N% 2 за 1981 год статья в. Латышева "неожиданная вода" стр. 20. Прочитав статью л.И. Кротов приступил к изготовлению устройства для получения такой воды. Перед этим он лежал в больнице с воспалением почек и аденомой предстательной железы в течение месяца. Ему была предложена операция, но он от нее отказался и выписался домой. В это время им было закончено приспособление для получения активизированной воды. Первое испытание действия воды было проведено на ране руки сына, которая в течение 6 месяцев не могла зарубцеваться. После лечения водой рана зажила за двое суток.

Л.И. Кротов начал сам пить воду по 1/2 стакана воды перед едой 3 раза в день. Почувствовал бодрость, за неделю прошла аденома, исчез радикулит и опухоль ног.

После приема живой воды прошел обследование в больнице со всеми анализами, при котором у него не обнаружилось ни одной болезни и нормализовалось давление.

Соседка обварила руку кипятком и получила ожог 3-й степени. Для лечения были использованы живая и мертвая вода, и ожог исчез за 2 дня.

У мальчика в течение 8 месяцев болела десна, а в горле образовался нарыв. Применение различных методов лечения и лекарств результатов не давало. Была использована активизированная вода, для чего 6 раз в течение суток мертвой водой полоскались горло и десны, после чего наступило полное выздоровление.

У одного пенсионера болели ноги, приходилось ходить с палкой. После проведенного курса лечения живой и мертвой водой он стал ходить без палки.

Вода безвредна, при ее приеме излечиваются различные болезни, нормализуется деятельность всего организма. Лечение активизированной водой прошло 60 человек с самыми различными заболеваниями, во всех случаях эффект был положительныйПредлагаемое устройство позволяет получить живую (щелочную) и мертвую (кислотную) любой крепости.

Проведенные лабораторные исследования активизированной воды в лаборатории ставропольского горводканала показали, что крепость живой воды составила 11,4 рн, а мертвой - 4,2 рн. В течение месяца крепость уменьшилась на сотую доли единицы, причем температура не влияла на снижение крепости.

Примеры использования активизированной воды для различных случаев заболевания.

1. Ангина. В течение 3-х суток полоскать по 5 раз горло мертвой водой. После каждого прополаскивания выпивать по 1/4 стакана живой воды.
Результат: Температура снижается через день на 3-и сутки болезнь проходит.

2. Аденома предстательной железы. В течение 8 сут. 4 Раза в день принимать по 1/2 ст. Живой воды до еды.
Результат: Через 3-4 дня выделяется слизь, мочатся редко. На 8 день болезнь проходит.

3. Боль в суставах. В течение 2 сут. 3 Раза в день перед едой пить по 1/2 ст. Мертвой воды.
Результат: Боль проходит в первый же день.

4. Воспалительные процессы, нарывы, фурункулы. В течение 2 сут. Прикладывать к воспаленному участку компресс смоченный в подогретой живой воде перед наложением компресса ежедневно смачивать больной участок мертвой водой, дать просохнуть. На ночь выпивать по 1/4 ст. Живой воды.
Результат: Воспаление проходит в течение 2 суток.

5. Головная боль. Выпить 1 раз 1/2 ст. Мертвой воды.
Результат: Через 30-50 мин. Боль исчезает.

6. Грипп. В течение суток 8 раз полоскать полости носа и рта мертвой водой. На ночь выпить 1/2 ст. Живой воды.
Результат: Грипп исчезает в течение суток. Л.И.Кротов
Живая и мертвая вода

7. Геморрой. В течение 2 сут. Утром промывать трещины мертвой водой, затем прикладывать тампоны, смоченные живой водой, меняя их по мере высыхания.
Результат: Кровотечение прекращается, трещины заживают в течение 2-3 суток.

8. Зубная боль. Прополоскать рот 1 раз мертвой водой в течение 5-10 мин.

9. Запах ног. Вымыть ноги теплой водой, вытереть их насухо, затем смочить мертвой водой, а через 10 мин. Живой водой. Обувь внутри протереть мертвой водой, высушить. Носки смочить мертвой водой и высушить.

10. Изжога. Выпить 1/2 ст. Живой воды.
Результат: Изжога прекратится, увеличивается выделение газов.

11. Кашель. В течение 2 сут. Пить по 1/2 ст. 4 Раза в день после еды живую воду.
Результат: Кашель прекратится.

12. Лишай, экзема. В течение 3-5 дн. Утром смачивать мертвой водой, через 10-15 мин - живой. В следующие сутки процедуры прекратить.
Результат: Лишай, экзема пропадают.

13. Кольпит. Подогреть мертвую и живую воду до 37-40 град. Спринцеваться на ночь сначала мертвой, а через 15 мин. Живой водой. Повторять 2-3 дня.
Результат: Кольпит проходит после 1 процедуры.

14. Ожоги. При наличии пузырей-водянок их следует сначала проколоть, пораженные участки смочить мертвой водой, а через 5 мин. Живой и в последующие сутки смачивать только живой водой. Повторять 2-3 дня.
Результат: Ожоги заживают в течение 2-3 дней. 15. Понос. Выпить 1/3 ст. Мертвой воды и, если в течение 1 ч. Понос не прекратится, процедуру повторить.
Результат: Боль и понос проходят через 20-30 мин.

16. Порезы. Промыть живой водой. Завязать.
Результат: Заживает за одни сутки.

17. Гнойные раны. Рану промыть мертвой водой, через 3-5 мин. - Живой. Далее в течение суток 5-6 раз промывать только живой водой.
Результат: Рана от мертвой воды просыхает, от живой воды отваливаются струпья (происходит нейтрализация).

18. Радикулит. В течение суток 3 раза перед едой пить 3/4 ст. Живой воды.
Результат: Боли перекращались в течение суток.

19. Расширение вен, кровотечения. Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки тела мертвой водой, затем приложить тампоны с живой водой. Принять 1/2 ст. Мертвой воды, а через 2 ч. Начать принимать по 1/2 ст. Живой воды с промежутками 4 ч. 4 Раза. Повторять 2-3 дня.
Результат: Боли прекращаются в течение суток. Участки вздувшихся вен рассасываются, вены заживают.

20. Стерилизация и дезинфекция. Любые предметы смачивают мертвой водой и просушивают. Тело протирается тампоном, смоченным мертвой водой.
Результат: Полная стерилизация.

21. Улучшение самочувствия, нормализация организма. Утром и вечером после приема пищи прополаскивать рот мертвой водой и выпивать 1/2 ст. Живой воды слабой щелочности.
Результат: Появляется бодрость.

22. Удаление отмершей кожи со струпней ног. В мыльной воде попарить ноги и обмыть их в теплой воде, затем, не вытирая, намочить в подогретой мертвой воде и, потирая руками участки с отмершей кожей, удалить ее. Затем промыть ноги в подогретой живой воде и вытереть их насухо.
Результат: Удаляется омертвевшая кожа.

23. Простуда шеи. Сделать на шее компресс, смоченный в мертвой воде и пить 4 раза в день по 1/2 ст. Мертвой воды перед едой.
Результат: Боль проходит.

24. Воспаление печени. В течение 2 дней принимать 4 раза в день по 1/2 ст. Активизированной воды, причем 1-й день только мертвую воду, а в остальные - живую.
Результат: Боли прекращаются.

25. Гигиена лица. Утром и вечером после умывания умыться мертвой водой, а потом - живой.
Результат: Лицо становится белым, пропадают прыщи. Инструкция по эксплуатации гидролизера.При пропускании электрического тока через воду, образуется на пластинке, где ДИОД-АНОД - кислая вода, на КАТОДЕ - щелочная.

1. В стеклянную банку емкостью 1 л. налить водопроводной воды до указанного на рисунке уровня.

2. На банку надеть крышку с электродами, в мешок поместить электрод без диода.

3. Включить электролизер в сеть, выждать 15-20 мин., отключить гидролизер.

4. Снять с банки крышку с электродами, шлангом отсосать "сифоном" кислую воду в отдельный сосуд, затем из мешка отсосать щелочную воду в другой сосуд.

5. Брезентовый мешок без промывки годен к употреблению не более 2-3 циклов.

6. На брезентовй мешок откладывается налет, который периодически надо удалять мытьем. Мешок и банка должны храниться раздельно.

7. Материалом для мешка может служить любой химический фильтр, в частности, брезент, джинсовый материал и т.д.

8. Концентрацию кислого раствора опеределяют лакмусовой бумагой.

9. При гидролизе вода нагревается. Концентрация раствора бывает достаточной, если температура воды более 45 градусов, т.е. рука терпит с трудом и голой рукой банку не удержать.

 

ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

  ЯМР НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ВЪЗМОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ Съвременната медицина е доказала връзката между увреждането на отделни...