Translate

Showing posts with label Bod. Show all posts
Showing posts with label Bod. Show all posts

2021/08/14

Приятели,една информация за човешкото тяло !!!

                             Приятели,една информация за човешкото тяло !!!

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО:
1:Количество Кости: 206
2: Количество мускули: 639
3: Брой бъбреци: 2
4: Брой млечни зъби: 20
5: Брой ребра: 24 (12 чифта)
6: Номер на кардио стая: 4
7: Най -голямата артерия: Аорта
8: Нормално кръвно налягане: 120/80 mmhg
9: кръв Ph: 7.4
10: Брой прешлени в гръбначния стълб: 33
11: Брой прешлени в шията: 7
12: Брой кости на средното ухо: 6
13: Брой кости отпред: 14
14: Брой кости в черепа: 22
15: Брой гърди: 25
16: Брой кости в ръка: 6
17: Брой мускули в човешката ръка: 72
18: Брой сърдечни помпи: 2
19: Най -големият орган: кожата
20: Най -голямата жлеза: черен дроб
21: Най -голямата клетка: женско яйце
22: Най -малката клетка: сперма
23: Най -малката кост: Скоби среден брой кости от урехе: 3 (ciocan, nicovală, средна стълба)
24: Първа трансплантация на орган: бъбрек
25: Средна дължина на тънките черва: 7 m
26: Средна дължина на дебелото черво: 1,5 m
27: средно тегло на новороденото: 3 кг
28: Сърдечна честота за една минута: 72 пъти
29: Нормална телесна температура: 37 C = (98,4 f
30: Среден обем на кръвта: 4 до 5 ЛИТРА
31: ЖИВОТ Червените кръвни клетки: 120 дни
32: VITAL бели кръвни клетки: 10 до 15 дни
33: Период на бременност: 280 дни (40 седмици)
34: Брой кости в човешки крак: 33
35: Брой кости във всяка китка: 8
36: Брой кости в ръка: 27
37: Най -голямата ендокринна жлеза: щитовидната жлеза
38: Най -големият лимфен орган: Далак
40: Най -голямата и здрава кост: бедрена кост
41: Най -малкият мускул: Stapedius (средно ухо)
41: Хромозомно число: 46 (23 двойки)
42: Костен номер на новородено: 306
43: Вискозитет на кръвта: 4.5-5.5
44: Универсална дарена кръв: O
45: Универсален приемник на кръвна група: AB
46: Най -големите бели кръвни клетки: моноцити
47: Най -ниски бели кръвни клетки: Лимфоцит
48: Повишен брой червени кръвни клетки, наречен: поликистемия
49: Кръвната банка в тялото е: далакът
50: Реката на живота се нарича: Кръв
51: Нормално ниво на холестерол в кръвта: 100 mg / dL
52: Течност в кръвта: плазма.
ЧЕЛОВЕЧЕЕ ТЕЛО:
1: Количество костей: 206
2: Количество мышц: 639
3: Количество почек: 2
4: Количество молочных зубов: 20
5: Количество ребер: 24 (12 пар)
6: Номер кардиозала: 4
7: Самая большая артерия: Аорта
8: Нормальное артериальное давление: 120/80 Ммхг
9: кровь Ph: 7.4
10: Количество позвонков в позвоночнике: 33
11: Количество позвонков в шее: 7
12: Количество костей среднего уха: 6
13: Количество костей спереди: 14
14: Количество костей в черепе: 22
15: Количество грудных костей: 25
16: Количество костей в руках: 6
17: Количество мышц в человеческой руке: 72
18: Количество сердечных насосов: 2
19: Самый большой орган: кожа
20: Самая большая железа: печень
21: Самая большая клетка: женское яйцо
22: Самая маленькая клетка: сперматозоид
23: Самая маленькая кость: Штапы среднее количество костей от ureche:3 (ciocan,nicovală , средняя лестница)
24: Первая пересадка органа: почки
25: Средняя длина тонкого кишечника: 7 м
26: Средняя длина крупного кишечника: 1,5 м
27: средний вес новорожденного: 3 кг
28: Уровень пульса за одну минуту: 72 раз
29: Нормальная температура тела: 37 С = (98,4 ф
30: Средний объем крови: от 4 до 5 ЛИТРОВ
31: ЖИЗНЕННЫЕ Красные клетки крови: 120 дней
32: ЖИЗНЕННЫЕ Белые клетки крови: от 10 до 15 дней
33: Срок беременности: 280 дней (40 недель)
34: Количество костей в человеческой стопе: 33
35: Количество костей в каждом запястье: 8
36: Количество костей в руке: 27
37: Самая большая эндокринная железа: щитовидная железа
38: Самый большой орган лимфы: селезенка
40: Самая большая и крепкая кость: бедренная кость
41: Самая маленькая мышца: Стапедий (среднее ушко)
41: Хромосомный номер: 46 (23 пар)
42: Номер кости новорожденного: 306
43: Вязкость крови: 4,5-5,5
44: Универсальная донорская кровь: O
45: Универсальный приемник группы крови: AB
46: Крупнейшая белая кровяная клетка: моноцит
47: Самые низкие белые кровяные клетки: лимфоцит
48: Увеличенное количество эритроцитов называется: поликистемия
49: Банк крови в организме - это: селезенка
50: Река жизни называется: Крови
51: Нормальный уровень холестерина в крови: 100 мг / дл
52: Жидкость в крови: плазма.
May be an image of text

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...