Translate

2022/11/23

КОЙ И КАК РАЗКЪСА БЪЛГАРСКАТА ПЛЪТ. ПРОГОВАРЯТ СЕКРЕТНИТЕ РУСКИ ДОГОВОРИ.

      КОЙ И КАК РАЗКЪСА БЪЛГАРСКАТА ПЛЪТ. ПРОГОВАРЯТ СЕКРЕТНИТЕ РУСКИ ДОГОВОРИ.
Десетилетия наред умишлено и целенасочено бяха принизявани и ролята на българското Възраждане, и борбата за църковна независимост, а дейността на революционните ни водачи бе представяна в един напълно наивен и унизителен за националното ни достойнство план. Априлското въстание е онзи ключов момент, който провокира цивилизована Европа да подкрепи българската национална кауза и дава повод на Великите сили да свикат Цариградската мирна конференция, на която да се реши Българският въпрос и да се уреди територията на новата държава.
Вместо това години наред този подвиг на българския народ бе принизяван едва ли не до функция на руската имперска политика, предизвикала Руско-турската война и последвалото изграждане на българска държава.
Как и защо се стига до провала на тази конференция, кой и защо предварително разкъсва българските земи и залага основите на Берлинския договор ще разберете от представените по-долу секретни договори между две империи, които властват в Централна и Източна Еврапа – Руската и Австро-унгарската Те обричат на провал българската национална кауза.
(Публикуват се за първи път и документално преобръщат умишлено деформираните ни исторически представи. Прилагам и целия сборник с договори на Русия)
През първата половина на 19-и век българският народ достига до онази степен на обществено развитие, което му позволява да вземе съдбата си в собствени ръце. Османската империя, векове наред е разчитала на териториално разширение и финансиране чрез спахийство, но още през 18-и век този икономически модел е обречен на провал и вече не работи. Империята е обхваната от беззаконие, анархия, кърджалийство. Смаляваща се, изостанала, обречена…
Великите сили успешно се възползват от упадъка на Османската империя и започват да късат парчета от нея – Англия и Франция – по средиземноморието, Австро-Унгария на Балканите, Русия на север от Черно море. Възникват нови независими или васални държави…
В това несигурно, размирно време започва чудото на Българското Възраждане.
В българите започва и се развива процес на национално осъзнаване, в основата на което стои „Историята” на Паисий. Още през 1813 г. в Шумен се чества за първи път в света празникът на българската писменост и светите братя Кирил и Методий.
Българинът започва сам да строи читалища, църкви, манастири, училища, гимназии, часовникови кули, мостове. Започва да развива манифактура, да търгува, появяват се и първите фабрики в Сливен и Габрово.
Главен интендант на османската армия става не кой да е, а правнукът на Софроний Врачански – Алеко Богориди – единственият християнин в чийто дом на крака идва да гостува султан в петстотингодишната история на империята.
През 60-те и 70-те години на 19 век. в много градове и села българите строят къщи на два-три ката и се множи, докато не стават най-многобройният етнос на Балканския полуостров.
Погледнете къщите от онова време в Стария Пловдив, Русе, Свищов, Шумен, Габрово, Велико Търново, Трявна, Враца, Сливен, Котел, Калофер, Мелник, Копривщица…
Самият Цариград се превръща в средище за църковните ни и културни деятели.
И това го правим сами, без държавна подкрепа, дори често въпреки съпротивата на османските власти. Но го правим!
(Самият Достоевски описва почудата и завистта на руските офицери, когато навлизат в българските земи и виждат богатството на българите, къщите и църквите им: „…вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,— это за веру-то угнетенных! «Да как они смеют!» — загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»
(от „САМЫЙ ЛАКЕЙСКИЙ СЛУЧАЙ, КАКОЙ ТОЛЬКО МОЖЕТ БЫТ” ).
или в превод: „Изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, цветя,’ плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите, и като връх на всичкото по три православни църкви на всяка джамия — и ще се бием за вярата на поробените! „Как смеят!” — кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. „Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се и радват! Не ни се радват на нас! Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво!…”
В същия момент имперската политика на Русия е насочена към завладяване на нови територии и осигуряване на излаз към Южните морета. Една от основните пречки на нейните имперски амбици се оказва възродената българска нация.
При всяка от поредните си войни с Османската империя Русия завлича хиляди българи за да ги направи крепостни за своите дворяни и помешчици. Процесът е описан от Георги Раковски в брошурата му „Руската убийствена политика за българите” издадена през 1861 г. Нещо повече – използвайки временното си преимущество, Русия изисква от султана да издаде ферман, който позволява българите да бъдат изселвани от родните си места и заселвани в „омразните руски пустини”, както сам Раковски пише. Тук ние можем да видим истинските цели на руския империализъм и да усетим отношението към българите като към един добитък, който може безнаказано и безплатно да експрлоатира. Тогава за първи път в началото на 60-те години на 19-и век руският империализъм разбира, че вече пред него не стои безропотно и безродно стадо, а народ с ясно осъзната идентичност и национална кауза, която само за няколко години ще се превърне в основна пречка за доминация на Руската империя на Балканите и Проливите. В същата 1861 г. година Русия оказва натиск над Сърбия да разтури Първа българска легия на Раковски, както и да бъде иззета и унищожена брошурата на Раковски, както в Сърбия, така и във Влашко.
Паралелно с този процес се развива и българската църква. Още през 1860 г. българите правят опит да отвоюват независима Българска екзархия, но срещат упорита съпротива от руския консул в Цариград княз Лобанов, както и от гръцката църква и по настояване на княз Лобанов нашите владици са заточени в Диарбекир през 1861 г.
Отново Русия усеща наличието на един народ, който търси своето място под слънцето, има сили, воля и решителност да извоюва национална независимост и руската дипломация започва своята коварна и двулична политика по разединение и подкупване на наши деятели и саботиране на българската национална кауза, както отвътре, така и чрез действията на своята дипломация на международната арена.
През 1870 г. със султански ферман е обявена независимата Българска екзархия с огромна територия от над 220 000 кв. км. Чрез този акт султанът цели да успокои нашите църковни деятели и българското население, но най-вече – да създаде един предпазен буфер за империята си, който по един или друг начин да държи руския империализъм надалеч.
http://upload.wikimedia.org/…/Bulgarian-Exarchate-1870-1913…
http://upload.wikimedia.org/…/Sultan%E2%80%99s_Ferman_for…
В отговор и в отчаян опит да спре единението на българската нация руската дипломация в лицето на руския консул в Цариград – Граф Игнатиев оказва силен натиск върху османските власти и по искане на Граф Игнатиев нашите владици отново са заточени през 1872 г. Невиждано за Цариград шествие от над 3000 българи се вдига, за да изиска освобождаването на владиците ни и властите бързо отстъпват, владиците ни са върнати от заточение. Руският консул обаче успява да организира заговор срещу Българската църква и руската църква, последвана от Вселенската патриаршия обявяват схизма против Българската църква, която продължава чак до 1945 г.
Неоспорим факт е, че руската дипломация не успява да вкара в редиците на нашето революционно национално-освободително движение свои агенти. Поне досега няма изнесени никакви документи, които да разобличат който и да било от ръководството на БРЦК. Всички наши революционери са възприели политиката и стратегията на Георги Раковски за постигане на национално свобождение само чрез собствени средства. Точно това е имал предвид и Васил Левски с прословутите си думи „Който ни освободи, той ще да ни и пороби.”
Самото Априлско въстание заварва руската дипломация неподготвена за бързото развитие на последвалите събития. Насилията и зверствата над българското население надигат вълна от протести и недоволство в Европа. Цяла Европа се надига в защита на българската национална кауза, възмутена от насилието и безчинствата срещу българското население след въстанието. След спешни дипломатически совалки Великите сили се споразумяват за постигане на решение на Източния въпрос чрез конференция в Цариград.
В същия момент…
Веднага след Априлското въстание руската дипломация се задейства и пуска коварните си ходове. На 8 юли 1876 г. Русия сключва с Австро-Унгария секретното Райхщадско споразумение. С него двете империи си разделят сверите на влияние на Балканския полуостров и предопределят съдбата на България и до днес, като приемат текст, който изключва създаването на голяма държава. Русия поема ангажимента да не възпрепятсва Австро-Унгария при окупация на Хърватия, Босна и Херцеговина, а Австро-Унгария – да не пречи на Русия при инвазия на Балканите. Истинската трагедия за българската национална кауза се случва само половин година след това. По време на преговорите на Цариградската конференция, зад гърба на другите държави в Будапеща Русия тайно финализира с Австро-Унгария приетите договорености в Райхщадското споразумение и сключва с Австро-Унгария секретната Будапещенска конвенция.
Окончателният вариант за територия на бълагрскат държава, приет от Великите сили на Цариградската конференция е много близък до границите на Българската екзархия според султанския ферман от 1870 г. https://bg.wikipedia.org/…/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3…
Приетият и съгласуван от всички Велики сили окончателен вариант за територия на България обединява почти всички българи на Балканския полуостров в единна територия по най-естествения признак – преобладаващо българско население. Приетият вариант е по предложение на английския консул като територията ни е разделена вертикално на две отделни български държави, като с това британската дипломация цели да намали риска от силно руско влияние в Източна България, където православното население е по-малък процент в сравнение със Западна България, като по този начин ще намали и вероятността за руска експанзия към проливите през тази територия.
Само че в същия момент в допълнителната секретна конвенция Русия се споразумява с Австро-Унгария да не се допусне образуване на голяма и сплотена държава. На 15 януари 1877 г. тя е подписана от двете империи, докато Цариградската конференция тече.
В чл.1 (СТАТЬЯ I на стр. 154 от сборника със секретни договори на Русия, публикуван долу) двете империи се договарят за анексирането съответно на Босна и Херцеговина от Австр-Унгария и Бесарабия от Русия. Впоследствие заради анексирането на Бесарабия Русия ще компенсира Румъния с българската Северна Добруджа. Първото парче българска плът е откъснато.
В чл.2 (СТАТЬЯ II, стр. 154) империите се договарят за взаимна дипломатическа поддръжка и отстояване на договореното при евентуално колективно обсъждане от Великите сили (което се и случва при изготвянето на Берлинския договор).
В чл.3 (СТАТЬЯ III, стр. 155) империите приемат текст, който категорично „изключва създаването на голяма и сплотена държава”.
В чл.4 (СТАТЬЯ IV, стр. 155) се задължават да пазят в тайна постигнатите договорености.
Този 15 януари 1877 г. можем да считаме за една от най-черните дати в историята ни. Веднага руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен за постигнатото съглашение и той започва да работи по саботиране на постигнатите договорености на Цариградската конференция. Граф Игнатиев спешно се среща с представителите на Османската империя и успява да ги убеди да откажат подписването на постигнатото съгласие, като поема мъгляви обещания за ненамеса, както и руска дипломатическа подкрепа за евентуалното оставане на голяма част от Балканите в пределите на Османската империя. След два дни успява да убеди османските власти да се откажат от договореностите и на 18 януари Митхад паша обявява, че Османската империя отказва да подпише постигнатото споразумение за територия на България.
Руското обещание е спазено и както всички знаем това се случва – цяла Македония, както и Беломорска Тракия впоследствие умишлено са оставени в пределите на Османската империя. По силата на чл.10 от Фермана за независима Българска екзархия от 1870 г. в Македония гръцката църква, под контрола на османските власти провежда плебисцит. Резултатите са потресаващи за гръцката църква и тотално объркват плановете на Русия. С мнозинство над 2/3 почти цяла Македония се присъединява към Българската екзархия, което ще доведе и до нов тласък и подем на патриотчните сили
за осъществяване на българската национална кауза
В резултата на тайните договори между Руската и Австро-Унгарската империи българските земи ще бъдат разпарчетосани с Берлинския договор, като Северна Добруджа е предадена на Румъния, големи български територии в Западна България – Пиротско и Нишко ще бъдат подарени на Сърбия, където местното население ще бъде подложено на насилствена асимилация, терор и убийства, Македония и Беломорска Тракия ще бъдат оставени в пределите на Османската империя, ще бъде създадена една изкуствена, васална държавичка Източна Румелия, която ще просъществува само седем години. Ще бъде създадено и малкото княжество България – под временно руско управление, с 50 000 руски окупационен корпус, който според чл. 8 от Временния (прелиминарный) Сан-Стефански договор и аналогичния текст изкопиран в чл. 22 на Берлинския договор се издържа изцяло за сметка на местното население.
Българският народ ще изплаща издръжката на руския окупационен корпус до 1902 г. и заедно с други задължения, натресени от Берлинския договор тези средства ще представляват 24 % от бюджета на държавата.
Тази несправедливост , това жестоко разкъсване на българските земи скоро ще бъде частично поправено и ще доведе до онзи велик момент, в който малка, разкъсана България ще се опълчи на Великите сили, ще провъзгласи Съединението си и ще принуди Русия – единствената държава, която се противопоставя на Съединението, да скъса дипломатически отношения с България за цели 10 години.
В последващи публикации ще отразя и антибългарската политика на Русия и в този период, ще публикувам и секретните грами на руските дипломатически мисии, организирали опити за преврати, метежи, убийства на български политици, саботажи на Съединението, подкупване на продажни мекерета.
Предстои да публикувам секретните дипломатически грами на руските консулства в София, Пловдив, Букурещ и Цариград за да видят българите и да усетят цялата подлост, коварство и двуличие на антибългарската политика на Русия. Тепърва предстои да ви запозная и с български и руски документи относно руската експанзия на Балканите през 1916-1917 г, както и с целите, и начините, по които руският империализъм обяви съществуването на „македонска” нация и я наложи с насилия и убийства над стотици хиляди българи.
Впрочем България ще продължи да плаща издръжката на „руския окупационен корпус” до 1902 г., за да продължи да плаща и през 1909 г. ново задължение – този път защото Русия е единствената държава, която възразява срещу обявяване на Независимостта ни през 1908 г. и под предтекст, че нарушаваме Берлинския договор принуждава България да подпише Руско-Български протокол през април 1909 г. , с който се задължаваме да изплащаме колосалната за времето сума от 82 милиона златни франка за 75 години.
България ще изплаща и тази сума до 1916 г., когато отново руските орди нахлуват в Добруджа, а два руски експидиционни корпуса , всеки с по 10 000 щика и общо 1000 офицери, командвани от ген. Дихтерис, ще нападнат България в гръб, през македония, заедно със сърби и французи.
За да се стигне до великата дата 3 март 1918 г. , когато победителят България ще принуди Русия да подпише най-унизителния мирен договор в историята си – Брест-Литовския мирен договор, откъснал от лапите на империята Финландия, Полша, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Молдова, Бесарабия, Грузия и Армения.
ДНЕС НИЕ НЯМАМЕ ПРАВО ДА БЪДЕМ НАИВНИ И ЛЕКОВЕРНИ. НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОЗНАВАМЕ НАШАТА ИСТОРИЯ, ДА СЕ ГОРДЕЕМ С НЕЯ И ДА ТЪРСИМ ИСТИНАТА.
ЗАЩОТО САМО ИСТИНАТА ЩЕ НИ НАПРАВИ СВОБОДНИ! И НЕЗАВИСИМИ!
ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗАВЕТА НА ЛЕВСКИ – „ТОЗ, КОЙТО НИ ОСВОБОДИ, ТОЙ ЩЕ ДА НИ И ПОРОБИ”
Да не забравяме и думите на Христо Ботев, написани в бр. 13 на вестник „Знаме” 1875 г. – „Русия, тая мнима защитница на славянството – днес употреблява всички сили и средства за да истрие от лицето на земята българските колонии.”
Да не забравяме подвига на Стамболов! Както и кой и защо го уби!
Нещо повече – днес ние трябва да проявяваме пълна нетърпимост към всички опити нашата история да бъде подменяна, фалшифицирана и като истински българи трябва да браним родния интерес и националното си достойнство!
И трябва да сторим така, щото всички онези псевдоисторици, псевдопрофесори, псевдобългари, обслужващи идеологемата на руския империализъм , всички онези „фили”, на които им излиза пяна на устата, когато българинът започне да защитава националния си интерес и достойнство да бъдат третирани както подобава, а именно – като хлебарки и национални предатели!
А оправим ли се с хлебарките, кърлежите лесно ще ги откачим и спрем да смучат силите на нацията…
на илюстрацията е показана карта на границите на Българската Екзархия от 1870 г., мисля повече от това не ни е необходимо и в наши дни.

АВТОР НА СТАТИЯТА : ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


Цялата статия ;https://istinata.bg/?p=62

2022/11/18

Приложете китайска техника за моментално намаляване на кръвното налягане

                        Приложете китайска техника за моментално намаляване на кръвното налягане

Повишените нива на стрес, прекомерната консумация на солени храни, липсата на сън, затлъстяването, тютюнопушенето и алкохолът могат да окажат неблагоприятно въздействие върху кръвното налягане. Така, когато се намираме под стрес, мускулите в тялото ни се напрягат, кръвоносните съдове се свиват и кръвното се покачва. Но какво трябва да направим за нормализиране на състоянието? Ясно е, че мускулите трябва да се отпуснат, но как? Лекарят на футболен клуб "Спартак" (Москва), Лу Хун Сен, разкрива древни тайни от китайската медицина. Ето как да понижите кръвното налягане без медикаменти в рамките на 5 минути.
Точка 1 и 2
Това не е точка, а линия. Тя започва от меката част на ухото и завършва до ключицата. Тази линия не трябва да бъде притискана или масажирана, а леко погалена само с върха на пръстите (от горе надолу). Процедурата се повтаря 10 пъти за всяка страна.
Точка 3
Точка №3 е разположена отстрани на лицето, в близост до меката част на ухото, на около сантиметър разстояние от него по посока на носа. Тази точка трябва да бъде масажирана с върха на пръстите в продължение на 1 минута за всяка от страните. Окажете силен натиск, но без да провокирате болка. Няма значение по какъв начин ще приложите масажа, важното е да усетите чувство на налягане в даден момент
Още за Приложете китайска техника за моментално намаляване на кръвното наляганеПЪРВИТЕ 7 СИМПТОМА НА РАК,КОИТО ВСИЧКИ ПРЕНЕБРЕГВАТ

                          ПЪРВИТЕ 7 СИМПТОМА НА РАК,КОИТО ВСИЧКИ ПРЕНЕБРЕГВАТ


Нашето тяло е проектирано да ни даде перфектна обратна връзка.
Понякога различни неочевидни симптоми могат да бъдат причина за други, по-сериозни заболявания.
Например, рак.
В тази статия ще откриете първите 7 признака на това заболяване, които се пренебрегват в повечето случаи.
Неоплазми по кожата
Брадавици, кондиломи и израстъци могат да означават рак на кожата или гърдата.
Освен това могат да възникнат симптоми като дразнене или обрив.
Кашлица
Продължителната кашлица може да означава рак на белия дроб или други респираторни заболявания.
Важно е да посетите лекар, ако е придружена и от други симптоми:
– Дихателна недостатъчност.
– Загуба на тегло
– Кашляне на кръв
Кожен обрив
По правило кожният обрив не е свързан с рак, но определено има връзка между него и клетъчната мутация.
– Ракът на матката причинява сърбеж на гениталиите.
– Ракът на мозъка може да причини сърбеж по носа.
Рядко ходене по голяма нужда
Нарушенията на честотата на изпражненията индиректно е симптом за рак на дебелото черво. Кога трябва да посетите лекар?
– Ако откриете кръв в изпражненията си.
– Ако страдате от запек или честа диария.
Често уриниране
Честото уриниране може да говори не само за възпаление на бъбреците, но и за рак, което обикновено се свързва с други симптоми:
– Болка в бъбреците.
– Високо кръвно налягане.
– Хронични възпаления.
Бърза загуба на тегло
Внезапната и безусловна загуба на тегло може да е симптом за рак на стомаха. Учените все още не са установили директна връзка между тези два фактора, но има и други симптоми, които могат да се появят като:
– Неспособност за смилане на месо.
– Бърза наситеност, въпреки малкото количество изядена храна.
– Анемия.
– Тежест в стомаха.
Продължителни болки в гърлото
Продължителната болка в гърлото може да бъде свързана с рак на ларинкса.
Свързаните симптоми са и следните фактори:
– Затруднено дишане и преглъщане.
– Дрезгав глас.
– Неприятна миризма от устата.
– Кашляне на кръв.
No photo description available.

Лeнeнo ceмe и извapa – лeк зa paкa. Нaй-уcпeшнaтa aнтиpaкoвa диeтa

 

Лeнeнo ceмe и извapa – лeк зa paкa. Нaй-уcпeшнaтa aнтиpaкoвa диeтa
Ленено семе и извара като лек за рака

Д-р Йохана Будвиг – 90% от нейните пациенти с рак успели да победят болестта!

Д-р Йохана Будвиг е номинирана за Нобелова награда по медицина 6 пъти и сме длъжни да се отнасяме с уважение към нея. По време на кариерата си (тя почина през 2003 г., на 95-годишна възраст), д-р Будвиг помогна на 90% от пациентите си, болни от рак да оцелеят.

Тя използваше в практиката си нетоксични съставки, които не причиняват никакви странични ефекти. Благодарение на невероятния си успех, д-р Будвиг се превърна в най-големия враг на фармацевтичната индустрия. Те потискат работата й от началото на 50-те години и затова повечето от нас не са запознати с нейните методи на лечение.

Ацидозата е последният стадий, при което химията на тялото на човек става кисела и способността на кръвта му да съхранява и пренася кислород значително намалява.

Нивото на кислород в кръвта на здрави хора варира от 98 до 100, измерено с пулсов оксиметър, но е само 60 при пациенти с рак. Кислородът в кръвта на пациент с рак се заменя с въглероден диоксид. Тази липса на кислород води до образуването на тумори и клетките трябва да мутират, за да получат енергия от процеса на ферментация на захарта.

Това не е биохимично „чист“ процес, но отпадъците от ферментацията, които се натрупват в тъканите, причиняват още по-голяма токсичност. Това води до по-голяма ацидоза и клетъчно гладуване. В крайна сметка, процесът води до размножаването на раковите клетки и завършва със смърт.

Тези научни факти са подкрепени от науката и доказани от д-р Ото Варбург, който получи Нобеловата награда през 1931 г.

Кислородът е най-важното оръжие в борбата с рака. Протоколът Будвиг е процес, който стимулира доставката на кислород по-добре и по-бързо от другите методи на лечение, а също така регулира pH на тялото в неутрално и алкално състояние.

Когато тялото е в алкално състояние, кръвта се изпълва с кислород, който е токсичен за мутиралите ракови клетки.

Протоколът на д-р Будвиг се основава на използването на разтвор, приготвен от обикновено ленено масло и извара. Тя разбрала, че „здравословните“ (безжизнени) диети причиняват огромен проблем.

Тя елиминира вредните мазнини и храни, които причиняват клетъчен кислороден глад и ги заменила с лечебни храни и основни мастни киселини. Тя също така подчерта важността на слънчевата светлина, която е естествен източник на антираковия витамин D3.

Протокол за контрол на рака
Протоколът на Будвиг се състои от два етапа. Първият е натурален, съчетаващ протеинът от изварата и омега-3 мазнините от лененото семе. Д-р Будвиг открила, че тялото синтезира омега-3 от лененото масло в точното количество, от което се нуждае.

„Ензимите не могат да функционират без тези мастни киселини и човек се задушава дори когато му е даден въздух, богат на кислород. Недостигът на тези ненаситени мастни киселини намалява много жизненоважни функции. На първо място, той намалява запаса на наличен кислород. Не можем да оцелеем без въздух и храна и ние не можем да оцелеем без тези мастни киселини“, казва тя.

Втората част на Протокола на Будвиг включва специална диета. На пациентите се препоръчва да спазват протокола поне 6 месеца, независимо от симптомите.

Съставки:
1 чаша натурална извара
2-5 супени лъжици ленено масло и 1-3 супени лъжици прясно смляно ленено семе (обърнете внимание, че лененото масло или смляното семе трябва да се използват веднага след излагане на въздух).

Препоръчва се да се консумира поне веднъж на ден. Разбърквайте с дървена лъжица и никога метална.

Откажете се от захарта и добавете гроздов сок, за да подсладите всеки друг прясно изцеден сок.

Избягвайте чисти животински мазнини като свинска мас и др. Не използвайте магазини за салати или гарнитури. Никога не яжте майонеза от магазина.

Избягвайте месото, ако не е биологично. Избягвайте маслото и маргарина. Пийте прясно изцедени зеленчукови сокове от моркови, целина и червено цвекло.

Пийте чаша топъл билков чай три пъти на ден – ментов, шипков. Използвайте натурален мед.

Избягвайте изкуствени подсладители като царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза.

Използвайте храни без химикали. Избягвайте всички преработени храни.

Намалете употребата на всички фармацевтични продукти. Не пийте газирани напитки. Яжте само прясно приготвени храни.

Използвайте ленено масло, което е защитено от въздух, топлина и светлина. То трябва да е студено и естествено.

Избягвайте хидрогенираните масла. Пийте редовно зелени напитки, за да си осигурите правилно хранене. Яжте храни, богати на витамин С. Избягвайте слънцезащитни продукти и козметика. Избягвайте бял хляб, бял ориз, бяла захар, бяла сол, бяло брашно и всичко останало, което съдържа хлорни съединения.

Избягвайте „трапезната“ сол и вместо това използвайте висококачествена неизбелена морска сол. Използвайте естествени продукти за измиване и почистване.

Избягвайте соевите продукти и каноловото масло. Приемайте ежедневна по една чаена лъжичка студено пресовано кокосово масло.


2022/11/15

Иван Павлович Неумивайкин

 Това прилича на истинско чудо! Прилагайки системата на Иван Неумивайкин, можем да станем здрави като космонавти, въпреки замърсената околна среда и други негативни фактори.

Интересното е, че за това не са необходими някакви огромни средства за лекарства. Ние ще ги изоставим напълно като по този начин само ще си помогнем!
От небето на земята
Гостуваме на Иван Павлович Неумивайкин, за да го поздравим с 69-годишната му научна и творческа дейност. Само си представете – сега ученият е на 89 години, но външният му вид е най-доброто доказателство за ефективността на неговата методика.
Започнал е своята дейност като младши научен сътрудник и е стигнал до началник на отдела за разработване на системи за оказване на медицинска помощ на космонавти по време на полети с различна продължителност. Като ръководител на програми по опазване на здравето на съветските космонавти докторът на медицинските науки, професорът, лауреатът на държавни награди в бившия СССР Иван Неумивайкин е имал позволение да привлича на работа най-добрите лекари и учени.
Той е усвоил от тях цялата сила на родната медицина и я е обогатил със своите изобретения.
Била създадена уникална оздравителна система, благодарение на която повече от половин век нашите космонавти не боледуват.
- Отначало аз бях длъжен първо да определя къде се намира границата между здравето и болестта, защо човек започва да боледува? Второто, което ме интересуваше, беше може ли да се използва в открития космос нещо от арсенала на средствата на официалната медицина. Оказа се, че нищо от него не може да се използва там.
В моята докторска дисертация има 40 авторски свидетелства за изобретения. Те се явяват приоритетни и днес.
След като напуснах сферата на космонавтиката, аз се опитвах да внедря в системата на здравеопазването всичко, което бях изобретил за условията в космоса, но се натъкнах на яростна съпротива. Оказва се, че моите разработки „подриват авторитета на родната наука“. Това е основната причина, която води до боледуване на съвременния човек.
Универсалната причина за всички болести?
- С какво се сблъскахте в официалната медицина?
- Тя препоръчва да се храним с първо, второ, трето. Но ние с вас представляваме енергийна система, жива машина. Вътре в нас има „конвейер“, а устата е своеобразна мелачна система. Ние трябва не да преглъщаме храната, а да я сдъвкваме старателно, практически да я „пием“. В това време „компютърът“ - главният мозък - установява: хляб, каша, парче месо. И отправя команда към стомаха: за месото е необходима по-концентрирана солна киселина, а за хляба и кашата - по-мъничко.
Да кажем, че вие сте преглътнали храната, без да я сдъвчете достатъчно. В стомаха тя бива обработена едва-едва и повърхностно от стомашния сок (солната киселина), която не може да проникне дълбоко навътре в хапката.
Но най-страшното е, че през това време киселината, която се е отделила в достатъчно количество за преработката на същото това парче месо, се разтваря във водата, която пиете по време на вашето хранене. По този начин вие намалявате концентрацията на киселината и в крайна сметка храната не може да се разгради. Всичко, което вие сте погълнали, се превръща в „шлака“ – непреработени продукти на обмяната на веществата.
Днес ние поглъщаме четири-пет пъти повече храна, отколкото ни е нужно да поддържаме здравето си добро. Останалата „излишна“ храна се превръща в бъдещ материал за работа на лекарите, в начало на вашето заболяване. Не точно днес, но утре ще се случи.
- В този смисъл вие предлагате да пием по-малко течности?
- Зависи какви. Работата е там, че в клетката водата преминава само „чиста“. Именно такава чиста вода е необходимо да се пие около два литра дневно. Силно минерализираните води, газираните напитки – това са опасни продукти. Клетката се чувства длъжна да ги прочисти. Кафето и чаят дават краткосрочен прилив на енергия, но това само задълбочава недостига на вода. Такива напитки не могат да бъдат преработени.
„Замърсената“ вода навлиза в клетката и вместо тя да получи енергия, трябва да отдаде такава за очистването на течността. „Боклукът“ се натрупва, а вода не достига – и енергията е малко.
Мисля, че ви стана ясно защо в клетките се натрупва шлака, токсини. И няма значение в какво се изразява приемът на „нечисти“ течности – атеросклероза, хипертония, аритмия. Каквото ви е удобно.
Основната причина за огромния брой заболявания е очевидна. Възстановяването е „безнадеждно“.
- В това число рака и СПИН?
- Смятам, че такива заболявания няма.
- Как така няма?!?
- Има състояния, свързани с натрупването на шлака в организма. В такъв организъм клетките започват да живеят фактически в гнилостна, безкислородна среда. Затова те мутират, превръщат се в онкомаркери. Ракови клетки има във всеки организъм, само че у здравия човек те се потискат от имунитета. А когато организмът е отслабен, тези клетки започват бурно да се размножават. По принцип те са ни нужни – за да помни организмът: доброто и злото присъстват винаги заедно. Но доброто не трябва да позволява на злото да се разпространява. А ако вие сами потискате доброто – за сметка на стреса, неправилното хранене, работохолизъм и т.н.? Доброто си отива, а мястото му се заема от лошото.
Ние създадохме оздравителен център, в който за три седмици – без лекарства – очистваме вътрешната среда на организма. И човек се отървава, да речем, от високото кръвно налягане – същото това, което в кардиологичния кабинет са му казали, че не могат да свалят. Да, не могат! А ние просто правим уборка на организма, почистваме го от натрупаната мръсотия.
- По какъв начин?
- За сметка на полугладното съществуване. Със специални билкови отвари за чистене на кръвта, черния дроб, бъбреците, задстомашната жлеза. Със специална система, която позволява два дни да погладувате и да пиете тези билки.
- Във вашия център лекувате успешно множествена склероза, Паркинсон и други заболявания, които е прието да се смятат за нелечими...
- Да, след три-шест месеца болните, които са били на легло, вече ходят на пазар, обслужват се сами. А тайната е простичка: те са наситили своите клетки с чиста вода, която по-рано катастрофално не им е достигала.
Лекарите съвсем не обръщат внимание на това, че водата е най-добрият електролит, тя е енергия. Без нея не могат да работят митохондриите – своего рода хидроелектростанции, снабдяващи клетката с енергия. И първият орган, който страда от отсъствието на водата, е главният мозък. Оттук произтичат раздразнението, главоболието, мигрената, бързата уморяемост, лошата успеваемост.
Днес аз заявявам официално – от моя гледна точка диагноза НЯМА. Ракът и СПИН-ът – това са състояния, следствия, а не причина.
Ако човек е уверен, че ракът е временно състояние, той може да се избави от него. За тази цел той трябва да преразгледа всичко – че е водил лош начин на живот, да се разкае за грешките си, да поиска прошка от хора, които е обидил. А след това трябва да настрои своето съзнание на команда оздравяване. Именно тази настройка побеждава всички болестотворни фактори.
Излекувайте себе си сами!
- Хората се удивяват, когато им казвате, че сърцето... не е в гърдите.
- Сърдечният мускул е един мотор за изпомпване на течност, а истинското сърце се намира под пъпа...
- Но как така?!
- Да речем, че възрастен човек е с ръст 150-180 сантиметра. Под въздействие на тежестта и земното притегляне течността в организма пада надолу, но тя трябва да се издигне и нагоре. Това правят мускулите, в които се намират кръвоносните съдове. Те са своеобразни помпи, които чрез своето съкращаване изтласкват кръвта нагоре. И ако „стопанинът“ на тялото не се занимава с тях – не спортува, не тренира мускулите на тялото и краката си – той получава „в отплата“ атеросклероза, варикоза, трофични разстройства.
На фона на замърсяването, което се намира в организма, кръвта се сгъстява. Сърцето има нужда да полага повече усилия за изтласкане на тази гъста кръв. Отначалото възниква хипертрофия на лявата сърдечна камера, след това започват различни видове аритмия, а след това идват инфарктът или инсултът. Сърцето няма достатъчно сили да работи вместо петстотин и повече мускули, които са длъжни да изтласкват кръвта.
И така: сърцето трябва да работи с „добра“ кръв, не сгъстена, а подвижна, пълна с вода. Но никой почти не учи хората как да имат такава кръв. Не са много тези, които знаят, че водата трябва да се пие 10-15 минути преди хранене – една до две чаши. По този начин тя преминава свободна през стомаха и се събира в зоната на дванадесетопръстното черво – там, където се образува алкалността. В резултат на такава употреба водата не се окислява в стомаха, а се алкализира.
- Това значи, че не бива да употребяваме традиционните компоти, кафе, чай, опаковани сокове?
- В никакъв случай! Може само да изплакнете устата си с вода след хранене. И час-два след употребяване на месо не яжте и не пийте нищо! Това е необходимо, за да може стомашният сок да преработи, да „разгради“ месото. Понеже човешкият организъм е подвластен на периодичната таблица на Менделеев, човек е длъжен внимателно и грижливо да попълва нужните и необходими химични елементи.
Ако стомахът ви е празен, употребявайте чиста вода колкото щете. Ако сте пили вода, половин час не яжте нищо. Известно време след хранене не пийте нищо. След това – поемайте вода колкото имате нужда. А когато ви „зачегърта под лъжичката“ – яжте.
У нас, когато стане време за обяд, всички работници и служещи отиват да се хранят. Не трябва обаче да ядете, ако не сте гладни! Трябва да дадете време на организма да си отдъхне, особено ако храната, която сте поели на закуска, е останала непреработена. Ако изсипете върху непреработената храна още отгоре, старата започва да гние. Оттук произлизат всички негативни последствия.
И така, пийте вода на гладно. Водата – това е храна, понеже три-четвърти от човешкия организъм се състои от нея. За едно денонощие трябва да поемете 1.5-2 л чиста вода. Всички останали течности не са здравословни.
Наблюдавайте някои хора след 60-70-годишна възраст. Когато те започват да приемат около два литра чиста вода на денонощие, бръчките им се заглаждат, а чревният тракт започва да работи добре.
Клетката се къпе във водата. Водата е основата на нейния живот. Затова пийте вода – достатъчно и начесто. И само чиста вода.
- А откъде да вземем такава?
- Чистата вода не е тази, която се продава. Бутилираната вода е киселинна. Нейното РН е 6.5-7. Как да си направим действително чиста вода?
В московския водопровод водата е нормална. Налейте вода в кана или бутилка от вечерта и до сутринта хлорът в нея ще се е отделил, а тя ще се е утаила. Утайка има непременно сутрин, макар и да не се вижда с просто око.
Внимателно отлейте примерно 2/3 от обема на водата, без да я разклащате. Сложете я в съд на котлона и кипнете, но не до пълно кипене, а до състояние на дребни мехурчета. Това е така нареченото „студено кипене“, който запазва структурата на водата в течение на едно денонощие.
Именно такава вода е нужна на клетките. Те вече няма да губят енергия за нейното очистване. Това е наистина „жива вода“, която възвръща човешкото здраве.
Ритъмът на живот
- Разкажете, моля ви, кога трябва да се храним, за да бъдем в добро здраве...
- Работата е там, че ако вие се храните след седем часа вечерта, никога няма да сте здрави. Инсулинът, отделян от задстомашната жлеза в 19:00 часа, преработва храната в продължение на два часа. Ако сте яли нещо сладко, инсулинът не позволява да се повиши нивото на кръвната захар по-високо от нормата.
Когато стане 21:00 часа, задстомашната жлеза трябва да влезе в режим на покой заедно със стомаха – в това време трябва да са свободни от храна. Тогава те предават щафетата на епифизната жлеза, която започва да изработва мелатонин – хормон на ръста, който се отделя до 23:00 ч.
Мъдростта на Творението.
- Изглежда, че това е свързано с религията? Но тя и науката днес стигат до едни и същи заключения. Въобще Висшето начало лежи в основата на Вселената, на всички явления, които се случват в нея. То се явява основно и в човешката дейност, в крайна сметка - трябва да бъде такова. Но ние сме извратили висшите закони, съсредоточили сме върху материалното, забравяйки за духовното. Но ако Бог го няма в душите ни, тогава се получава, че ние можем да грабим от живота всичко, което е възможно, без да даваме нещо в замяна. Ето защо е възникнала тази необуздана вакханалия, която наблюдаваме днес в обкръжаващия ни живот.
- Какво трябва да се направи, за да се промени обкръжаващия ни неблагонадежден и студен към нашите чувства свят?
- Вие ми задавате детински въпрос, но в него е скрит дълбок смисъл. Отговорът на този въпрос е бил известен още преди хиляди години – не прави на другите това, което не искаш да ти направят на теб! Знай, че ти се явяваш частица от това цяло, което се намира около теб. Едното зависи от другото. Направил си зло някому – значи си направил лошо на първо място на самия себе си. Унищожавайки обкръжаващите със своите мисли и действия, ти разрушаваш самия себе си, своята духовна и нравствена основа. А „повредената“ душа неизбежно води до болести в тялото, до преждевременна смърт. Да избегнеш това може само по един начин – престани да вредиш на хората около теб, започни да твориш добрини, постави духовността като главното в твоя живот, а не материалното, т.е. живей според заповедите, които дава религията.
Системата, която е блокирана
- Иван Павлович, вашата методика за лечение с ултравиолетови лъчи позволява на хората да се избавят от химическите препарати, ефективно да се лекуват растения и животни, да се получават екологично чисти месо и мляко, плодове и зеленчуци, други продукти. Но защо тази спасителна система, преминала през толкова успешни изпитания, не се прилага никъде?! Не е ли това потвърждение на библейската истина – никой не е станал пророк в собствената си страна...
- За съжаление е точно така. Десетки години работих в областта на космонавтиката и не можех да се занимавам със здравеопазване. Затова се надявах, че моите медицински разработки ще бъдат внедрени от здравомислещи хора. И действително, след проведените изпитания беше получено разрешение от Министерство на здравеопазването на СССР за тяхното въвеждане в здравната система. Но Съветският съюз се разпадна скоро и здравното министерство поиска същите тези изпитания да се проведат под егидата на Руската федерация, понеже резултатите, получени в учрежденията на бившия Съветски съюз, вече, видите ли, били недействителни. Това е нелогично и пълна безсмислица!
Аз вече бях излязъл в пенсия и нямах вече нито сили, нито финансови средства за подобна дейност. А и никой не искаше да ми помага. Тогава разбрах, че моите разработки подриват съществуващите методи и средства за лечение на хора, животни, растения, почви, които всъщност ги разболяват, но затова пък пълнят джобовете на производителите на лекарства, препарати за растителна защита и прочие химия.
- Какво предлагате на медицината, Иван Павлович?
- Широко да се внедри моята оздравителна система. Това да стане в големите градове, където има развито медицинско обслужване. В своята същност то дава твърде слаби положителни резултати и там може да се опита тази система. Създаден е типов проект, който позволява на един главен лекар и неговите сътрудници в районна болница или в отдалечените кътчета на Русия в течение на три седмици да излекуват 25-30 души. Не са нужни никакви томографи, никакво сложно оборудване. Необходими са обичайни методики, които да се използват от лекарите за освобождаване на хората от лекарствена зависимост.
Моето предложение срещна разбиране на най-високо ниво в Държавната дума. Но когато стана дума за реализирането на проекта, ведомствата, отговарящи за здравето на руските граждани, не намериха парите, необходими за организирането на подобни оздравителни центрове. И цялата тази моя екологична система за оздравяване на човека, животните, растенията, Земята се оказа „никому ненужна“...
Неотдавна един представител на властта заяви, че малките градове са неперспективни – те трябва да се обединят с мегаполисите. Реализацията на подобен проект би унищожила до основи Русия. Откъде може да започне възраждането ли?
Възраждането ще започне от Земята, от знанието за природата, от любовта към всяко живо същество, от желанието да съхраним всичко това за бъдещите ни потомци. На земята трябва да се раждат такива хора, които да възвеличават Русия. Именно оттук трябва да произлиза здравето, а не от големите градове, чиито жители и понятие си нямат „къде растат самуните“…
- Но нима няма никаква надежда за внедряването на вашите разработки, които позволяват да се почисти Земята и оттам да се постигне оздравяване на всичко живо?
- За щастие неотдавна от нея се поинтересуваха от Беларус. Там до ден-днешен е запазено безплатното медицинско обслужване и безплатното образование.
Не е изненадващо за мен, че тази страна прояви интерес към моята оздравителна система, оказала се „ненужна“ у нас. Иска ми се да вярвам, че оттам ще започне оздравяването на цялата планета.
Много се надявам, че и в Русия ще се намерят хора, които биха искали техните деца и внуци да живеят в добро здраве на една възродена земя, а не да умират от болести в отровна среда. И да внедрят моята система.
Източник: https://zdorowya.ru
Превод от руски: Таня Темелков

ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

  ЯМР НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ВЪЗМОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ Съвременната медицина е доказала връзката между увреждането на отделни...