Translate

Showing posts with label Food. Show all posts
Showing posts with label Food. Show all posts

2023/12/16

Гулията (земен артишок или земна ябълка) лекува бъбреците!

  

                    Гулията (земен артишок или 

                земна ябълка) лекува бъбреците!

Земната ябълка (Helianthus tuberosus) е известна още като гулия, земен артишок и топинамбур. А в английския език се среща като йерусалимски артишок.

Тя прилича на картоф с израстъци като буци. Съдържа много витамини, минерали, като желязо, магнезий и калий. Земната ябълка е добър източник на инулин – полизахарид, който подхранва добрите бактерии в червата. Тъй като има качествата на разтворимите фибри, той не се разгражда в първите сегменти от храносмилателния ни тракт. Достига непокътнат до дебелото черво и там се превръща в идеален източник на храна за добрите бактерии (като бифидо бактерии и лактобацили). Така той се явява незаменим помощник при лечение на храносмилателния тракт, алергии, превенция от рак на дебелото черво, бъбречни проблеми и болести на пикочните пътища. Освен в земната ябълка доста добро количество инулин се съдържа и в корените на цикорията. В по-малки количества присъства и в кромид лук, праз, чесън, аспержи, глухарче и ехинацея. От нея се приготвя пюре, а също се използва в супи и яхнии.

Освен това излязоха съобщения, че български учени от Университета по хранителни технологии в Пловдив са създали добавка, която предпазва от рак на дебелото черво, като са извлекли вещества от земната ябълка.

От бабите си, обаче, знаем, че гулията прочиства бъбреците, лекува болести на пикочните пътища и премахва пясък в бъбреците. Трябва само да ядете сурови земни ябълки в продължение на 1 месец всеки ден. Дневната доза е, колкото средно голяма ябълка. Измивате, белите и хрупате.

Не е задължително да сте болен и да имате нужда от лечение, за да включите в хранителните си навици това вкусно кореноплодно!
2023/12/07

Eat Garlic and Honey on an Fasting For 7 Days

 

          Eat Garlic and Honey on an Fasting For 7 Daysthroats and alleviate coughing.
Energy Source: As a natural carbohydrate source, honey provides a quick energy boost.
Combining Garlic and Honey:

Merging garlic and honey could potentially amplify their health benefits. Honey can mitigate the sharp taste of garlic, while garlic may enhance honey's antibacterial and anti-inflammatory properties.

How to Consume:

Crush or finely chop a clove of raw garlic.
Mix it with a tablespoon of raw honey.
Consume this mixture on an empty stomach about 30 minutes before breakfast.
Continue this for 7 consecutive days to experience potential benefits.
Cautionary Notes:

Digestive Issues: Raw garlic can cause stomach upset or diarrhea in some individuals.
Sugar Content: Honey is high in sugar; people with diabetes or sugar sensitivities should consume it cautiously.
In conclusion, while garlic and honey each have health-promoting properties, the evidence supporting the combined effects of consuming them on an empty stomach is not extensive. As with any dietary change or natural remedy, it's advisable to consult a healthcare professional before starting this practice, ensuring it aligns with your individual health needs.

2023/08/23

Food,Health,Зеленчуци,Vegetable

                                       Food,Health,Зеленчуци,Vegetable


 Пaрче морков е подобно на човешкото око. Научните изследвания показват, че морковите подобряват притока на кръв и функцията на очите.

* Доматите имат четири камери като в сърцето и са червени на цвят. Всички проучвания показват, че доматите са полезни за сърцето и кръвта.
* Гроздът е с форма на сърце, всяко грозде прилича на кръвна клетка, а изследванията показват, че гроздето е сериозна храна за сърцето и кръвта.
* Орехът има вид на малък мозък. Той е полезен за мозъчните функции.
* Фасулът има бъбречен вид и подобрява бъбречната функция.
* Целина, бок чой и ревен са подобни на костите. Тези храни са полезни за костите, съотношенията на натрий са равни и 23%. Ако нямате достатъчно натрий в храната си, тялото го изтегля от костите и костите стават слаби. Тези храни са полезни за вашия скелет.
* Патладжан, авокадо и круша са насочени към здравето и функциите на матката и шийката на матката на жените, а външният им вид е подобен на тези органи. Изследванията показват, че ако жените ядат авокадо веднъж седмично, той балансира хормоните, намалява нежеланото тегло след раждането и предотвратява рака на шийката на матката.
* Смокинята е пълна със семена и расте като виси по двойки на дървото. Смокинята увеличава броя и подвижността на сперматозоидите, а също така предотвратява мъжкото безплодие.
* Външният вид на сладкия картоф е подобен на панкреаса и балансира гликемичния индекс при диабетици.
* Маслината подпомага здравето и функцията на яйчниците.
* Грейпфрут, портокал и други цитрусови плодове са подобни на женските гърди и помагат за тяхното здраве и движение на лимфата.
* Лукът прилича на телесни клетки. Той помага за отстраняване на отпадъчните материали от всички клетки на тялото. Той дори причинява сълзи, които отмиват епителните слоеве на очите.

A piece of carrot is similar to the human eye. Scientific studies show that carrots improve blood flow and eye function.
* Tomatoes have four cameras like in the heart and are red in color. All studies show that tomatoes are good for the heart and blood.
* Grapes are heart-shaped, every grape looks like a blood cell, and studies show that grapes are serious food for the heart and blood.
* Nut has the look of a small brain. It is useful for brain functions.
* Beans has a kidney shape and improves kidney function.
* Celery, bok choy and rhubarb are similar to bones. These foods are good for bones, sodium ratios are equal to 23%. If you don't have enough sodium in your food, the body pulls it from the bones and the bones become weak. These foods are good for your skeleton.
* Eggplant, avocado and pear are targeted at the health and functions of the uterus and cervical in women, and their appearance is similar to these organs. Studies show that if women eat avocado once a week, it balances hormones, reduces unwanted postpartum weight, and prevents cervical cancer.
* The fig is full of seeds and grows hanging in pairs on the tree. Fig increases the number and mobility of spermatozoids, and also prevents male infertility.
* The appearance of sweet potatoes is similar to the pancreas and it balances the glycemic index in diabetics.
* Olive supports the health and function of the ovaries.
* Grapefruit, orange and other citrus fruits are similar to female breasts and help with their health and lymph movement.
* Onions look like body cells. It helps remove waste materials from all cells of the body. He even causes tears that wash away the epithelial layers of his eyes.

2023/07/13

Nuts

 Nuts are healthier for the heart than olive oil, they can save our lives. Eight walnuts a day keep your arteries flexible, your heart healthy and protect against stroke.


Both olive oil and walnuts help reduce the inflammation in the arteries that appear suddenly after a meal rich in saturated fats, and which over time promotes arteries hardening and increases the risk of heart disease and stroke.
However, unlike olive, walnuts also help maintain the elasticity and flexibility of the arteries.
Treats heart rhythm disorders - Alpha linoleic acid in nuts may be useful for people with heart rhythm disorders.
“The 3 protective fats in walnuts counteract the effects of saturated fats in the diet, while a neutral fat, like olive, doesn’t play such an important role,” says Robert Fogel, a professor at the University of Maryland, Baltimore.
Because they are elastic, the arteries can stretch when blood flow improves.
Fat consumption interrupts the production of nitrogen oxide from the "mucous" of the arteries, which is needed to keep blood vessels flexible.
Nuts also contain antioxidants and arginine, an amino acid used by the body to produce nitrous oxide.
Nuts and hazelnuts can replace most animal nutrients for vegetarians.
The nutrients include most group B vitamins, phosphorus, iron, honey, potassium and proteins.
Like all proteins from plant sources, those from nuts and hazelnuts do not deteriorate in animal quality.
However, in combination with bread, cereals and bean crops (especially soy and lentils), you can get a full and balanced range of irreplaceable amino acids.
What are the benefits of walnuts for human health
1. Improves the health of the heart. Nuts are full of omega-3 fatty acids, which improve function and heart health. Consume several nuts every day to lower blood pressure and bad cholesterol
2. Improves the health of the brain. Omega-3 fatty acids improve not only the function of the heart but also the brain. Improve nervous system function and memory.
3. Prevents breast cancer. Eating a few nuts every day can reduce the risk of breast cancer.
4. Maintains bone health. Walnut contains a basic fatty acid known as alpha-linolenic acid. This acid can help bones become healthier and reduce inflammation. This can keep your bones healthy for a long time.
5. Improves sleep and stress. The walnut contains melatonin, which helps you sleep well. Omega-3 fatty acids also control your blood pressure and relieve stress.
6. It is required during pregnancy. Expectant mothers can get many benefits from eating nuts every day. They contain a complex of group B vitamins, such as folate, riboflavin and thiamine. They are needed by women during pregnancy for the health of the fetus.
7. Relieves constipation and the digestive system. The nut is rich in fiber, which is good for maintaining health and the digestive system. We need fiber every day for the proper bowel movement. Protein sources, such as meat, eggs and dairy products, do not contain fiber, so it is important to include them through our nuts.
8. It boosts the immunity. Walnuts are known to boost immunity because they contain a large amount of antioxidants, which will protect you from many diseases. Add some nuts to your daily diet to stay fit.
9. It treats inflammatory diseases. Inflammatory diseases such as asthma, arthritis and eczema can be cured by eating nuts.
10. Treating the thyroid gland. The nuts contain a large amount of iodine - the most important component for the normal thyroid gland functioning. The positive properties of nuts are known in ancient times. Treatment of the thyroid with them is very effective and simple. Traditional medicine as an additional aid to the body is always welcome.
What are the benefits of nuts for the skin and hair
11. It slows down skin aging. Nuts are full of group B vitamins, which are best for the skin. Vitamin B controls and lowers stress levels. High stress levels increase wrinkles and accelerate aging. Group B vitamins together with vitamin E (a natural antioxidant) can fight free radicals that cause stress. The aging process is slowing down.
12. Moisturizing the skin. Ladies who suffer from dry skin can apply warm walnut oil every day. Walnut oil is good for moisturizing the skin. In addition, it deeply nourishes and promotes the growth of healthy skin cells.
13. Removing the dark circles. Apply warm walnut oil regularly to lighten the dark circles under the eyes. It also acts as a sedative. Walnut oil can soothe swollen eyes, which helps restore skin radiance.
14. Skin is glowing. Make this face mask at home for glowing skin. Combine 4 nuts, two c. l. oats, 1 h. l. honey, 1 s. l. cream and four drops of olive oil. All blend in a blender to make a good mixture. Apply evenly on the face and neck, letting dry well. Then wash your face with warm water.
This mask will keep your face hydrated and will also slow down the signs of aging.
Pollution, improper lifestyle and poor eating habits can also harm hair. You can restore the health of your hair by adding walnuts. They can be consumed or even used as an oil to maintain healthy hair.
15. Longer hair. Longer hair Walnuts are the best source of omega-6, potassium, omega-3 and omega-9 fatty acids. These ingredients help strengthen hair follicles. Apply nut oil regularly to get healthier, longer and shinier hair.
16. Prevents the baldness. Peanut butter can slow down baldness. Use this oil regularly to prevent baldness.
17. Against the dandruff. Walnut oil is widely used in hair oils because of its rich moisturizing properties. It acts as a remedy for dandruff, which is 100% natural.
18. Emphasizes the brightness of hair color. Walnut shell is widely known as a natural remedy that can naturally highlight hair color. Walnut oil contains a large amount of protein, which improves hair color and gives a healthy shine.
19. Improves the look of hair. It is recommended to use walnut oil 3 times a week to get effective result. For best and effective results, use it in combination with coconut oil or olive oil.

2023/04/06

Warning Signs Your Body Is Full Of Parasites And Foods To Kill Them

 

Warning Signs Your Body Is Full Of Parasites And Foods To Kill Them


According to Healthy Holistic Living, around one third of American citizens suffer from parasites in their digestive system. Though you may be skeptical at first, parasites are more common than you know. This is why there are a lot of people who have parasites, but have no clue! When not removed properly and timely, parasites can worsen the overall health and cause problems.

Miracle Drink: No Pain in a Week (Joints, Legs & Back)

If you want to know whether you are also suffering from parasites or no, make sure you read the list below comprised of the major symptoms of parasites. However, for a more precise diagnosis, consult your physician. Also, we have prepared a list with the 7 best natural remedies for intestinal parasites.

Major Symptoms of Parasitic Infection

 • Constipation, gases, IBS symptoms, diarrhea
 • Inability to fall asleep easy and waking up a lot at night
 • Grinding the teeth while sleeping
 • Skin rashes, eczema, rosacea, and hives
 • Painful joints and muscles
 • Not feeling full after meals
 • Anemia due to lack of iron
 • Tiredness and depression

Beneficial Herbs & Foods to Destroy Internal Parasites

 1. Garlic

Garlic is considered by many holistic health advocates to be a superfood which has the power to protect you from fungi, bacteria, parasites, and cancer. It can be beneficial in the fight against fleas, ticks, and mosquitoes too. Also, it is very versatile so you can include it in a long list of meals or even add it to green juices.

 1. Clove

Cloves possess antiviral, antibacterial, antimicrobial, and antifungal properties and clove essential oil can dissolve the any eggs from the worms that are present in the intestines and thus, prevent them from spreading further and causing more damage. Use it to spice up meals and combine it with relish, pies, tea, cider, Indian dishes, and pickles.

 1. Oregano

Without doubt, this is an amazingly potent and efficient herb which makes a perfect ally in the fight against parasites, but also against other bad bacteria because of its high level of antioxidants. Oregano essential oil can help you restore the microbial environment in the intestines. You can also use it in tincture or tea form.

 1. Black walnut nuts & hull

The hulls and nuts of black walnut will detoxify the whole body and the intestines too. The hull is beneficial in the fight against fungal infection. Green hull juice is of great use to destroy intestinal parasites.

 1. Wormwood

This is an herb with small yellowish and greenish flowers. Its leaves and flowers can help you soothe digestive problems whereas its potent antimicrobial characteristics can be used for other infections too, nut just parasites. Add 1 tsp of wormwood to a cup of boiling water to make a tea for intestinal cleansing.

 1. Thyme

Did you know that this amazing herb has the power to stimulate the thymus which is a major gland in the immunity? Thyme oil can help you destroy parasitic infections in the intestines. Combine it with rosemary, oregano, and marjoram in different dishes and feel free to use it dry or fresh.

 1. Chinese goldthread

This herb is a crucial part of traditional Chinese medicine and it can alleviate different types of infections. Opt for Chinese goldthread tea.


Отрови, които ни убиват всеки ден

 

Отрови, които ни убиват всеки ден. Kрият се в колбасите, зеленчуците и дори дъвките


Е-та, нитрити, глутамат и олестра причиняват куп болести.

Хранителните добавки придават на храната приятен вкус, но вредят на здравето. Проведени са множество изследвания, които доказват, че те могат да станат причина за появата на рак и други заболявания.

Представяме ви няколко, които се използват в хранително-вкусовата промишленост и които все пак е желателно да избягваме. По закон – съдържанието им трябва да е отбелязано на опаковките на продуктите.

В листата на най-опасните хранителни добавки на първо място стои натриевият нитрит, които се използва при производството на месни продукти – бекон, пушени меса, наденица, сухи колбаси и осигурява естествено червен цвят и приятен вкус.

Натриевият нитрит спира размножаването на бактериите. В условията на висока температура (например при приготвяне на грил), той се превръща в химически активно съединение, което може да причини тумори.

Бутилоксианизол е антиоксидант, който се слага за да предотврати окисляването на продуктите, гранясване на мазнините и маслата. Това вещество може да се намери в състава на разнообразен набор продукти – от растително масло до дъвки и чипсове.

Бутилоксианизолът е нестабилен  и в организма може да се превърне в друго вещество, водещо до рак.

Пропилгалатът е също антиоксидант, който е подобен на бутилоксианизола и се прилага заедно с него в продуктите. Въпреки че не е доказана връзката му с риска от рак, експертите препоръчват да се избягват продуктите, в чийто състав влиза.

Натриев глутамат е аминокиселина, която има свойството да повишава вкусовите качества на продукта като въздейства на чувствителността на рецепторите на езика. Използва се като добавка в салатните заливки, супи, чипс, замразените полуфабрикати, а също така и в ресторантите.

При някои хора тази добавка може да предизвика главоболие и гадене, а научни изследвания показват, че уврежда нервните клетки. А най-лошото е, че след консумацията на овкусени с натриев глутамат хранителни продукти, обикновената храна изглежда безвкусна. Това е и една от причините за широкото разпространение на фаст-фуудс и азиатските храни.

Аспартамът е вещество, което се използва за изготвянето на диетични продукти като нискокалорични десерти, смесени и газирани напитки. Използва се като подсладител вместо обикновена захар.

Според две изследвания върху експериментални животни през 1970 и 2007 г., съществува връзка между него и появата на рак.

Олестра е вещество, което замества мазнините и не съдържа калории. Преминава през храносмилателния тракт без да се усвоява. Негативната му страна се дължи на това, че подтиска освен усвояването на мазнините и на други трансмазнини и хранителни вещества, които имат свойството да намаляват риска от сърдечни заболявания.

Обикновената сол, която е добавена почти във всеки продукт. Вярно е, че малко количество натриев хлорид е необходим на организма, но всеки излишък може да разстрои сърдечно-съдовата система, да влоши дейността на бъбреците, да повиши артериалното налягане и риска от инфаркт.


2022/07/22

Хлябът - най-смъртоносната храна в съвременния живот

 

Хлябът - най-смъртоносната храна в съвременния живот
а ера. Учените смятат, че първият хляб, направен от житно зърно/стрито с камък/ смесено с вода и изпечен на огъня, е от около десет хиляди години преди Христа. Съвременният хляб обаче съдържа ужасно много подобрители, консерванти и емулгатори, които рядко са описани на етиката, а всеки от нас доброволно ги поема в организма си. Те са изключително вредни за човешкото здраве. Нека поговорим за опасностите от хлебните изделия, особено тези, съдържащи термофилна мая.

 1. При производството на термофилна мая за хлебни изделия се използват много смъртоносни токсични вещества. Сред тях са хлор, амоняк, сярна киселина, белина, амониев сулфат, карбамид, строителна вар, формалин, солна киселина и много други отрови!
 2. Дрождите причиняват ферментация в човешкото тяло.

Самата ферментация спира регенерацията на клетките и ускорява стареенето на организма. Проучванията върху животни показват, че плъхове и мишки умират 2-3 пъти по-бързо, когато се хранят с дрожди.

 1. Орехите са истинския хляб за човека.

Те са по-засищащи и по-здравословни от обикновения хляб и се усвояват по-добре. Известният руски биолог и селекционер Иван Мичурин нарича ядките „хлябът на бъдещето“.

 1. Термофилни дрожди

Термофилните дрожди, които влизат в състава на хлебните изделия, се получават по химичен път - те не съществуват в природата!

 1. Въздействие върху имунната система

В рамките на 15 минути след като човек изяде 100 грама рафинирани въглехидрати (хляб, чипс, захар, бисквити), функцията на защитната имунна система на човека отслабва с повече от 90%.

 1. Термофилните дрожди доказано причиняват опасни заболявания.

Термофилната мая, от която се произвеждат хлебни изделия, причинява растеж на ракови тумори. Френският учен Етиен Волф успява експериментално да култивира ракови тумори, които нарастват три пъти за 2-3 седмици, само като ги постави в разтвор с ферментиращ екстракт от дрожди. Всички продукти от химически дрождите стимулират растежа на раковите клетки.

 1. Хлябът подкиселява човешкия организъм

Използването на продукти на основата на термофилни дрожди е основната причина за наднормено тегло или пълнота при хората. Хлябът е смъртоносен продукт за човешкото здраве. Подувайки се от чревните сокове, той подкиселява вътрешната среда на тялото, превръщайки се в буци глина, полепващи по стените на червата. Постепенно те прерастват в лигавичните и субмукозните слоеве на червата и човек става дебел.

 1. Защо крият опасността от хляба

Експериментите на учени, които пишат истината за химическите дрождите често не се рекламират пред широката общественост, тъй като корпорациите печелят пари от продажбата на вредни продукти.

9 Хлебна токсичност

Токсичен протеин от дрожди действа върху плазмените мембрани, повишавайки тяхната пропускливост за патогени и вируси. При печене на хляб маята не се унищожава, а се съхранява в глутенови капсули. Веднъж попаднали в тялото, те започват своята разрушителна дейност.

Когато дрождите се възпроизвеждат, се образуват аскоспори, които, намирайки се в нашия храносмилателен тракт и след това попадайки в кръвта, разрушават клетъчните мембрани, допринасяйки за онкологични заболявания.

 1. Заключенията на учените за опасностите от хляба

Според заключението на академик Ф. Углов, компонентите на дрождите, попаднали в храната, провокират производството на допълнително количество етанол в организма. Възможно е това да е един от факторите, които съкращават човешкия живот. В И. Гринев обръща внимание на факта, че в САЩ, Швеция и други страни хлябът без мая е станал обичаен и се препоръчва като едно от средствата за профилактика и лечение на рак.

Учените Кацузо Ниши, Пол Брег, лекарят Хърбърт Шелтън и видният лекар Галина Шаталова твърдят, че хлябът е отровна храна, която води до много болести!

„Особено вреден е хлябът с мая. Галина Сергеевна го смята за най-вредния масов продукт, отговорен за влошаването на човешкото здраве. Според моя опит съм съгласен с нея. (Н. И. Курдюмов „Искаме ли здраве?“)

Изключителен хигиенист Г. Шелтън нарича хляба „едно от големите проклятия на съвременния живот“, тъй като порочното желание за временно удоволствие от коричка хляб неусетно ни доближава до смъртта.“

 1. Хлябът е отрова

Всички храни, които съдържат термофилни дрожди (крекери, бисквити, хляб, кифлички) са токсични за кръвта, ускоряват стареенето! Развива се ацидоза, която се насърчава от отделените по време на алкохолната ферментация ацеталдехид и оцетна киселина, които са краен продукт от превръщането на токсичния алкохол. По време на периода на хранене на дете с кефир, етанолът от кефир се добавя към етанола на кърмата. От гледна точка на възрастен мъжки еквивалент, това е равносилно на дневната консумация на водка от чаша до цяла кана или повече.

 1. Трябва да промените отношението си към хляба

Човек, който безсмислено харчи пари за продукти с термофилна мая, няма и капка самолюбие. Мъдрите хора отдавна купуват хляб без мая, приготвят чабати, пита хляб, лаваш или ядат ориз, елда и ядки вместо хляб.

Използването на отровни дрожди е основната причина за хронично гладуване на клетките на човешкото тяло! Именно заради маята хората ядат много и не могат да се наситят! Лесно е да промените всеки лош навик за една седмица, ако направите план и ново хранително меню, създадете нов добър навик и го повтаряте всеки нов ден.


2021/05/23

КРАСТАВИЦИТЕ

 Полезни съвети и за ...

КРАСТАВИЦИТЕ
1. Съдържат витамините В1, B2, B3, B5, B6, Folic Acid, C, калций, желязо, магнезий, фосфор, калий и цинк.
2. Ако се чувствате уморени, вместо кофеин използвайте краставица за освежаване, което ще трае с часове поради високото й съдържание на витамини и въглехидрати.
3. Ако огледалото в банята се е замъглило – изтрийте го с парче краставица – освен че премахва мъглата, излъчва свеж аромат.
4. Срещу вредители в лехите – сложете парчета краставица в чинийка от алуминиево фолио в градината – веществата съдържащи се в краставицата реагират с алуминия от чинийката - в резултат се излъчва аромат недоловим за човека, който обаче дразни и пропъжда вредителите от лехите.
5. За премахване на целулит – натрийте проблемната област с краставица за няколко минути – веществата от краставицата затягат колагена в кожата и стагат външния слой на кожата, в резултат на което целулита вече не се вижда. Много ефикасно е и за бръчки.
6.За премахване на махмурлук или силно главоболие изяжте няколко парчета краставица преди да си легнете – те набавят липсващите ви витамини и балансират тялото, което спомага да се избегне главоболието или махмурлука.
7. За да залъжете глада си – няколко парченца краставица.
8. За лъскане на обувки – не само ще почистите обувката от прах, ще й придадете и блясък и намазаната с краставица обувка отблъсква водата.
9. Натъркайте с парченце краставица скърцащата панта и ще премахнете скърцането!
10. Сложете краставица във вряща вода – излъчващите се с парата вещества от краставицата намаляват стреса и успокояват със свежия си аромат.
11. Сложете парче краставица в устата си и го притиснете към небцето за 30 секунди, за да премахнете лошия дъх от устата като премахнете бактериите, които го причиняват.
12. За почистване на кранове, умивалник или неръждаема стомана – натрийте ги с краставица – така те не само ще заблестят, а и пръстите ви няма да бъдат увредени от изкуствените препарати за почистване.
13. Използвайте външната страна на краставицата за изтриване на написаното с писалка, маркер или пастели. Става и за надписите по стените!!

2021/05/19

АКО ВИ СЕ ЖИВЕЕ ПОВЕЧЕ, ЗАМЕНЕТЕ МЕСОТО С ЯДКИ...

              АКО ВИ СЕ ЖИВЕЕ ПОВЕЧЕ, ЗАМЕНЕТЕ МЕСОТО С ЯДКИ...

Учени: Искате ли да живеете дълго? Заменете месото с ядки!
Ако искате да живеете дълго, е добре да забравите за месото. Това съветват учените, на база множество изследвания, направени през последните години
месото
Учени: Искате ли да живеете дълго? Заменете месото с ядки!
Месото е полезно. Месото не бива да се изключва напълно. Но, консумацията на месо трябва да бъде ограничена. Това означава да се яде месо само в случаите, в които сте убедени в неговия произход.
Разбира се, учените отдавна отрекоха „чудото“, наречено палео-диета, което съвсем не означава, че трябва да ловувате, за да се сдобиете с месо.
Последното проучване е дело на учените от университета на Охайо.
Ето една проста истина – подобряването на диетата значително намалява риска от преждевременна смърт. 20% е по-вероятно, че ако се погрижите за онова, което слагате в чиниите, а не ядете набързо и междудругото, ще удължите живота си.
Например, можете да замените месото с шепа ядки. Учените са анализирали данните от 48000 жени на възраст от 30 до 55 години, и 26000 мъже на възраст 40 до 75 години.
Участниците трябвало да попълват въпросници в началото на проучването, на всеки 4 години и пак след 12 години. Доброволците отговорили колко често ядат определени храни по време на последната година, пише на Дейли мейл.
След това резултатите са сравнени с три планове за здравословно хранене.
Първият план на хранене е алтернативен. Той включва продукти, които намаляват риска от хронични заболявания. Вторият план на хранене е средиземноморската диета, която включва много зеленчуци, риба и зехтин.
Третият е диетата DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension), разработена за предотвратяване и лечение на хипертония
DASH-диетата включва яденето на зеленчуци, плодове и млечни продукти с ниско съдържание на мазнини. Изследователите оценяват степента на съответствие и ползата за всеки един от участниците, който трябвало да спазва различен диетичен план.
Проучването показва, че вероятността от преждевременна смърт е намалена с 8-17% поради подобрена диета само с 20%. Това е еквивалентно на замяна на една порция месо на ден с по една шепа ядки или една супена лъжица фъстъчено масло.
Участниците, чиито диети по време на проучването са се влошили, умират преждевременно при 6-12% от случаите. В допълнение, експертите са установили, че Средиземноморската диета намалява риска от смърт от инсулт и сърдечно-съдови заболявания със 7-15%.
Изводът е ясен – за да живеете по-дълго, променете хранителните навици. Това означава да се храните стриктно спазвайки правилата на Средиземноморската диета и DASH-диетата.
Истината е, че това не са диети, а по-скоро здравословен режим на хранене. След не много дълго време сами ще се уверите каква полза има от това да загърбите лакомията и да се храните по-оскъдно, но с по-качествени продукти.
Източник: www.dailymail.co.uk
Like
Comment

ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

  ЯМР НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ВЪЗМОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ Съвременната медицина е доказала връзката между увреждането на отделни...