Translate

Showing posts with label 401K. Show all posts
Showing posts with label 401K. Show all posts

2017/06/25

ВАШИТЕ ПАРИ: Ползите от 401K

Ангел Сапунджиев отговаря на въпроси на читателите


Аз и съпругът ми имаме бизнес, който се разраства. Бихме искали да предложим на хората, които работят с нас, достъп до повече облаги като благодарност за усърдната им работа и помощта им. Едно от нещата, които искаме да им предложим, е достъп до 401К пенсионен план. Какви биха били ползите за работниците и за нас като работодатели? Можем ли да се обърнем към теб за изготвянето на документацията и поддръжката на този вид план?
Нека да започнем първо с ползите за вашите работници, които биха били много щастливи да имат достъп до тази пенсионна програма. Основното, което те трябва да знаят, е, че наред с парите, които биха искали да заделят към пенсионното си осигуряване, ще имат достъп до допълнителни средства, които ще идват от вас - работодателите. Отгоре на това те ще имат шанс да инвестират на пазара и да вземат потенциално много по-добра печалба от това, което им дава банката върху сегашните им спестявания.
Нека не забравяме, че все пак това е дългосрочна инвестиционна програма, която е предвидена да осигури доход в по-късен етап от живота, и времето винаги е подходящо да бъде започната. Също така парите, които всеки един от работниците внася в 401К, ще бъдат приспаднати от данъците, които те ще платят върху останалата част от дохода си. Това ще означава определен процент по-малко отиващи в данъци. Налозите на парите, приспаднати от работника, все пак ще трябва да бъдат платени наред с данъците по лихвите, натрупани през годините, но те могат да бъдат в много по-малък процент, ако се теглят внимателно и по време на пенсиониране. Никога не изтегляйте тези пари преди 59 години и половина, защото ще имате 10% глоба и данъци на всичко, което сте изтеглили наведнъж.
Вие като работодател също можете да внасяте пари към този пенсионен фонд и да ги приспадате от личните си данъци до $18,000 на година под 50-годишна възраст и до $24,000 на година над 50-годишна възраст. Отгоре на това всичко, което добавяте към парите, вкарани от работниците, като компания, ще бъде приспадано от вашите корпоративни данъци. Това би било страхотно, защото ще ви даде шанс да намалите не само вашата лична данъчна отговорност, но и като цяло данъчната облагаемост на вашата компания.
Друг важен компонент за работодателя е привличането и задържането на качествени кадри, които помагат на бизнеса да се разраства. Възможността да се използва 401К показва на всеки работник, че работодателят е загрижен за него, семейството му и тяхното бъдеще. Това е един от основните ходове, които компаниите в Америка, стремящи се към растеж, използват, за да изградят позитивен имидж пред работниците си. Все пак това е жест, който не всеки работодател взема предвид, и това би било едно от нещата, които ще ви помогнат да задържите правилните хора за дълъг период от време и да намалите корпоративните (и личните) си данъци.
Относно администрирането на такъв вид сметки - да, аз имам група от експерти, свързани с няколко различни администратори, които биха могли да изградят изгоден за всички план. В същото време аз бих могъл да помогна лично на всеки един от хората ви да изгради правилно личната си стратегия според своите лични цели и възможности.
Ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, можете да си запазите час за консултация на директния ми телефон (224) 522-2413 или на електронната ми поща Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросът днес бе зададен от клиент, с когото съм работил по време на консултации в моя офис. Не забравяйте, че можете да си запазите час за консултация с мен от понеделник до четвъртък между 9 сутринта и 7 ч. вечерта, а в събота - от 9 до 2 ч. следобед. Тази услуга е възможна само по предварително насрочена среща с мен няколко дни в аванс.

ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

  ЯМР НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ВЪЗМОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ Съвременната медицина е доказала връзката между увреждането на отделни...