Translate

Showing posts with label ПЕТЪР ДЪНОВ. Show all posts
Showing posts with label ПЕТЪР ДЪНОВ. Show all posts

2021/05/08

Мисълта може да изгони всяка болест от човека – Петър Дънов.

Мисълта може да изгони всяка болест от човека – Петър Дънов.      

 


2019/07/16

Петър Дънов: Мисълта може да изпъди всяка болест от човека

Петър Дънов: Мисълта може да изпъди всяка болест от човекаБолестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои недъзи. Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправи.
Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.
При здравословно състояние организмът има едни вибрации. При различните болести са различни вибрациите, но всяка болест говори за понижени вибрации. Температурата трябва да се повиши. Това става с изговаряне на специални мисли и формули, които човек, като ги изговори и внесе в организма си, променят вибрациите. Това се постига и с гледане на хубави картини, пейзажи, звездното небе може също да служи за цяр.
Обезсърченият и болният да гледат трептящите с различна светлина звезди. От светлината на звездите човек може да се насърчи и да се лекува.
Човек може да се лекува чрез мисълта си. Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да каже една дума, за да се излекува. Има думи, които действуват магически върху човека. Той трябва да знае и кога да каже думата. Всяко нещо трябва да става на своето място и време.
Болестите се дължат на натрупване на чужди вещества, обаче чрез мисълта и волятаси човек може да ги изхвърли вън от тялото си и да оздравее. Колкото по-възвишена е мисълта, толкова по-големи възможности крие в себе си.
Силната мисъл лекува всички болести. Кабалистът изяснява по следния начин лекуването чрез мисълта: мисълта е в състояние да видоизмени вибрациите на човешкото тяло. Когато човек заболее, тези вибрации се понижават; с мисълта той може да ги обърне от нисши във висши.
Хремата например се предизвиква от особен род микроби, които попадат в носа, и ако вибрациите са понижени, те намират условия за размножаване. Като се размножават, те дразнят слизестата ципа на носа, носните жлези, за да се освободят от това дразнене, отделят изобилно течност, която ги изхвърля навън.
Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си; когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръскват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване.
Например, ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете.
Законът е следният: ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение.
Вие можете да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него.
Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувствува по-добре. В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания.
Когато волята взима участие, вие можете сами да се лекувате. При участие на волята вие можете да стоите с часове вън на студа с тънки дрехи, без да се простудите. Мислено човек може да си изработи топла,магнетична дреха, с която и в най-големия студ няма да трепери. Без такава дреха, без участието на волята, колкото добре да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява.
Ако някой заболее от ревматизъм, трябва да го хване, да го разтърси малко и да започне да му говори, че е забъркал пътя си и да напусне организма му. Ако ревматизмът се е загнездил някъде в рамото, трябва да го насочва към лакътя си, после към пръстите на ръката, докато го изкара навън.
Болестите се лекуват не само с лекарства, но и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.
Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. В скоро време мисълта започва да работи в него и треската ще мине. Ако идеята му даде добър резултат и той оздравее, това показва, че тя е проработила. Всяка идея, всяка добродетел, която може да се реализира, първо подобрява здравето на човека.
Индусите имат следния начин за лекуване на раните си: събират праната от природата и с помощта на мисълта си отправят тази прана към болното място, което най-много за 20 минути оздравява.
Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от крак, и вие ще изпитате същата болка.
Има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните се ограждат от своите неприятели с ред крепости.
Яви се тумор в корема или другаде някъде.Не се плашете това показва, че се е насъбрала на едно място излишна енергия, която трябва да се отправи някъде навън. Ще стимулирате някои от здравите клетки наоколо да изгонят тази енергия вън, мисълта да е силна, съсредоточена и ще се дойде до естественото състояние. Ако няма друг изход, може и с операция да се премахне болестта. Но със силна, концентрирана мисъл един тумор може да изчезне сам по себе си.
Чрез внушение може да поболите и най-здравия човек. Чрез внушение може да изкарате какъвто и да е тумор вън от тялото, и то за 24 часа. За три дни може да изкарате тумор, като поставите болния в магнетичен сън. Чрез внушение какъвто и да е тумор може да се премахне, зависи всичко от мисълта.
Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: Аз съм здрав, и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта.
Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като формули, с които можете да си въздействувате.
Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги по особен начин и нищо повече. Не, нека оставят болния свободно, ако иска да лежи да лежи, ако иска да се разхожда да се разхожда, но да започне да произнася много пъти на ден думите: Ще оздравея, като постепенно увеличава и стигне до 1000 2000 пъти на ден.
Първият ден да произнесе тия уми 100 пъти, вторият 120 пъти, третият ден 150 пъти и т.н., докато стигне до 1000 или 2000 пъти. Така може да се лекува всяка болест, всяко обезсърчаване. По този начин тежката,тъмна атмосфера около болния се разведрява, става светла, приятна и той от ден на ден се усеща все по-добре, по-разположен. Тогава всички здрави хора ще почнат да посещават този човек.

2019/04/22

Петър Дънов: Мисълта може да изпъди всяка болест от човека

Петър Дънов: Мисълта може да изпъди всяка болест от човека


Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои недъзи. Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправи.
Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрация на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.
При здравословно състояние организмът има едни вибрации. При различните болести са различни вибрациите, но всяка болест говори за понижени вибрации. Температурата трябва да се повиши. Това става с изговаряне на специални мисли и формули, които човек, като ги изговори и внесе в организма си, променят вибрациите. Това се постига и с гледане на хубави картини, пейзажи, звездното небе може също да служи за цяр.
Обезсърченият и болният да гледат трептящите с различна светлина звезди. От светлината на звездите човек може да се насърчи и да се лекува.
Човек може да се лекува чрез мисълта си. Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да каже една дума, за да се излекува. Има думи, които действуват магически върху човека. Той трябва да знае и кога да каже думата. Всяко нещо трябва да става на своето място и време.
Болестите се дължат на натрупване на чужди вещества, обаче чрез мисълта и волята си човек може да ги изхвърли вън от тялото си и да оздравее. Колкото по-възвишена е мисълта, толкова по-големи възможности крие в себе си.
Силната мисъл лекува всички болести. Кабалистът изяснява по следния начин лекуването чрез мисълта: мисълта е в състояние да видоизмени вибрациите на човешкото тяло. Когато човек заболее, тези вибрации се понижават; с мисълта той може да ги обърне от нисши във висши.
Хремата например се предизвиква от особен род микроби, които попадат в носа, и ако вибрациите са понижени, те намират условия за размножаване. Като се размножават, те дразнят слизестата ципа на носа, носните жлези, за да се освободят от това дразнене, отделят изобилно течност, която ги изхвърля навън.
Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си; когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръскват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване.
Например, ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете.
Законът е следният: ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение.
Вие можете да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него.
Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувствува по-добре. В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания.
Когато волята взима участие, вие можете сами да се лекувате. При участие на волята вие можете да стоите с часове вън на студа с тънки дрехи, без да се простудите. Мислено човек може да си изработи топла, магнетична дреха, с която и в най-големия студ няма да трепери. Без такава дреха, без участието на волята, колкото добре да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява.
Ако някой заболее от ревматизъм, трябва да го хване, да го разтърси малко и да започне да му говори, че е забъркал пътя си и да напусне организма му. Ако ревматизмът се е загнездил някъде в рамото, трябва да го насочва към лакътя си, после към пръстите на ръката, докато го изкара навън.
Болестите се лекуват не само с лекарства, но и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.
Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. В скоро време мисълта започва да работи в него и треската ще мине. Ако идеята му даде добър резултат и той оздравее, това показва, че тя е проработила. Всяка идея, всяка добродетел, която може да се реализира, първо подобрява здравето на човека.
Индусите имат следния начин за лекуване на раните си: събират праната от природата и с помощта на мисълта си отправят тази прана към болното място, което най-много за 20 минути оздравява.
Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от крак, и вие ще изпитате същата болка.
Има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните се ограждат от своите неприятели с ред крепости.
Яви се тумор в корема или другаде някъде.Не се плашете това показва, че се е насъбрала на едно място излишна енергия, която трябва да се отправи някъде навън. Ще стимулирате някои от здравите клетки наоколо да изгонят тази енергия вън, мисълта да е силна, съсредоточена и ще се дойде до естественото състояние. Ако няма друг изход, може и с операция да се премахне болестта. Но със силна, концентрирана мисъл един тумор може да изчезне сам по себе си.
Чрез внушение може да поболите и най-здравия човек. Чрез внушение може да изкарате какъвто и да е тумор вън от тялото, и то за 24 часа. За три дни може да изкарате тумор, като поставите болния в магнетичен сън. Чрез внушение какъвто и да е тумор може да се премахне, зависи всичко от мисълта.
Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: Аз съм здрав, и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта.
Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като формули, с които можете да си въздействувате.
Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги по особен начин и нищо повече. Не, нека оставят болния свободно, ако иска да лежи да лежи, ако иска да се разхожда да се разхожда, но да започне да произнася много пъти на ден думите: Ще оздравея, като постепенно увеличава и стигне до 1000 2000 пъти на ден.
Първият ден да произнесе тия уми 100 пъти, вторият 120 пъти, третият ден 150 пъти и т.н., докато стигне до 1000 или 2000 пъти. Така може да се лекува всяка болест, всяко обезсърчаване. По този начин тежката, тъмна атмосфера около болния се разведрява, става светла, приятна и той от ден на ден се усеща все по-добре, по-разположен. Тогава всички здрави хора ще почнат да посещават този човек.
Петър Дънов


2019/04/07

Петър Дънов съветва: Името определя съдбата ни!

Петър Дънов съветва: Името определя съдбата ни!


Петър Дънов твърди, че името до голяма степен определя нашата съдба

Според учителя Петър Дънов избора на име е много важно за живота и съдбата на човека.
Буквите С, Т, Ю, В, У, Ш, Я, З, Ч са отговорни за физическото ни поле. Те винаги действат за бъдещето на човека.
Петър Дънов съветва никога да не съкращаваме името на детето си. Например да не го кръщаваме само Мими или Лили.
Той е категоричен, че по този начин изцяло променя съдбата му.

Петър Дънов

Това действа на енергията и винаги действия за отрицателни за индивида. Според учителя съкращаваме ли името му, етапите в живота драстично ще се променят.
Любопитна подробност е,у според учението на Петър Дънов, че всеки човек живее по 9 години във всяка една буква от името си.
След последната година на последната буква нещата се повтарят.
Той е категоричен, че съвършеното име е с нечетен брой букви.
Учителят разделя името на така наречените три „камъка”.
Най-силно влияе на съществуването ни първия камък, тъй като човек е под неговите вибрации почти през целия си живот.
Централният също е важен, защото той е нашата опора.
Името ако ни е с четен брой букви, човек не може да намери цял живот центъра и трудно се съсредоточава.
Той също постига резултати, но по доста по-труден начин. Третият камък в името също е от голяма важност. Чрез него постигаме всичките си цели, които си поставяме през живота.

2019/03/29

"Житен клас"- Словото на Учителя"Житен клас"- Словото на Учителя
Сега ще ви приведа един пример. Той е една моя опитност. Този пример е верен само по съдържание и смисъл. Няма да го вземате буквално. То беше преди 15 години, когато правех своите научни наблюдения и изследвания. Бях в Пловдив. След една от моите сказки повика ме един българин, който имал две деца, едното с един естествен недъг, а другото – едно малко момиченце на 10 години. Отивам в дома им. Виждам, жена му – една високоинтелигентна, строга, с един доста завършен характер. Момиченцето, красиво дете, идва с майка си, тя му казва да ми целуне ръка, а то отговаря: „Не искам да му целуна ръка“. – „Целуни!“ – „Не искам.“ Казвам: „Оставете момиченцето“. Това момиченце бързо излиза навън. Майката се чуди, че за пръв път се явява едно противодействие в туй дете: „Не искам да му целувам ръката“. Казвам на госпожата тъй: „В характера на детето ви има една доблестна черта, иска да каже: Аз по заповед не целувам ръка, имам си особено мнение“. И казвам: „Бъдете спокойни, вашето дете е отлично, мене много ми се харесва“. Отивам аз при момиченцето, виждам, то си играе и ми казва: „Ти знаеш ли защо не ти целунах ръка?“ Казвам: „Не зная“. – „С туй целуване знаеш ли колко съм страдала? Нито мама знае, нито тате знае. Тук преди един месец дойде една леля, майка ми ме накара, целунах ръка, но после бълвах, бълвах. После, имам един чичо, и неговата ръка целунах, но пак бълвах.“ И ми разправи още на кой поп целунала ръка и пак бълвала: „Та, като те видях и тебе, не искам вече, защото ако и твоята ръка целуна, ще ме заболи коремът“. Казвам, в туй момиченце толкова е развито обонянието, щото целуването причинява болки. Казвам: „Много хубаво направи, че не ми целуна ръката“. Тя ми каза: „Защото ако я целунех и ме заболеше корем, после и за тебе щях да мисля, както и за другите хора“. Казвам: „Много хубаво направи“. Вие ще кажете: „Тези неща са преувеличени“. Не е тъй, вашият нос трябва да има туй чувство. Туй дете вече разбира характера на хората. Тя казва: „Колко ужасно миришат хората и какво да правя, и в училището се мъча“, – постоянно туй детенце се мъчи: „Пък и на мама не смея да кажа, ще ме считат... тъй... малко... но на тебе ще кажа. Е, какво мислиш?“ Казвам: „Тебе Господ те е благословил да познаваш хората. Хората не са чисти“. – „Не са чисти, не са чисти, нещо много лошо виждам в хората, какво да ги правя?“ Е, питам сега, ако във вашия нос туй чувство беше така силно развито, и онези от вас, които обичате тъй да целувате моята ръка, биха после повръщали, щяхте ли да целувате? Тогава и аз щях да бъда свободен, и вие щяхте да бъдете свободни. Във вас сега има едно притъпяване на мислите, чувствата и желанията. Вие сте изгубили смисъла на думите за благородното, за възвишеното.
Ще ви приведа друг пример. Някои хора мислят, че ги осъждам. Ще ме извините това не е за упрек. Аз имах една видна ученичка, която много се интересуваше от окултизма и постоянно настояваше да открия някои работи. Казвах: „Не си готова“. Изискваше се благородство, а не че не щях да кажа. Един ден казах: „Ще направя един опит“. Дохожда тя, завеждам я в моята стая; като влезнах, аз заключих вратата, тя погледна наоколо, тогава аз отворих вратата и казах: „Ще извините, не сте още готова, това показва съмнението ви. Друг урок искам да ти дам: твоето сърце трябва да бъде заключено, то трябва да се отвори само за Бога, и за никого другиго да не се отваря. Този урок исках да ти дам. А твоето сърце е отворено, следователно никаква тайна не може да се даде“.
Казва някой: „Ти какво мислиш?“ Една мисъл трябва да има в твоя ум: или чест, или безчестие; или правда, или безправие; или истина, или лъжа. Не може да играеш ролята на актьор: и тук, и там. На нас не се позволява това. Една определена мисъл всякога трябва да има в твоя ум: да знаеш, че винаги има една велика душа, която наричаме Бог, която следи, гледа и не извинява. Под израза „не извинява“ разбирам, че тя всичко хроникира и отбелязва правото. Когато някой светия съгреши, тя отбелязва, че тоз светия е съгрешил. Тя справедливо хронологически отбелязва всички ваши действия и погрешки и върху тях гради бъдещия ваш живот. Вие ще кажете: „Какво ни очаква?“ – Съединете се с Любовта и разединете се от света. Съединете се с Бога и разединете се от света, и вие ще бъдете свободни. Не се обвързвайте, не давайте дума никому, не се съединявайте с никого. Момата казва на момъка: „Аз ще ти бъда вярна“ – свързва се с момъка. И той същото прави: и той обещава. Я ми кажете, колко души са опазили туй обещание. Аз в България нямам нито един ученик, който да е издържал изпита си. Двама души има сега, които наполовина са изкарали изпита си, а 50% още не са. Двама души само! Разбирам и закона, в който Бог ги е сложил. Не ги слагам аз, Бог казва: „Сложи ги в този закон, изпитай ги“. Вие ще кажете: „Без изпит не може ли?“ – Не може. Изпитът е, който създава характер и воля. И когато на вас дойдат страдания, вие трябва да се радвате и да запалите по сто свещи на вашия свети Никола. А сега, когато ви дойде едно нещастие, вие изгасвате по сто свещи. Е-е, питам тогава, има ли Любов в душата на онзи, който гаси? – Не, онзи, който пали, само той има Любов в душата си. И тогава аз поставям следния морал. Вие казвате: „Аз вярвам в тебе, аз те обичам“. Добре, може ли аз да преседя ден, два при вашата дъщеря, и тя да остане чиста? Може ли един мъж, който има възлюбена жена, да скита из в дома им, и той да не се съблазни, че аз искам да измамя жена му? И след като съм бил при нея, нейният характер се е изменил – той може да се измени в низходяща или възходяща степен. Когато някой дойде в дома ви, той трябва да донесе благословение. А сега разправят: „Еди-кой си какъв е бил“. И онова момиче казва: „Не искам да целуна тази ръка“. И тогава знаете ли какъв изпит направих с него? Аз казвам: „Ти хубаво направи, че не ми целуна ръката, защото досега мнозина ме целуваха, донеси ми един леген“, извадих аз сапуна и казах: „Полей ми сега!“ – измих се. Тъй, направих опит със себе си. Помирисах ръцете си и казах: „Още веднъж!“ – десет пъти измих ръцете си и като се уверих, че всички тия елементи от света се махнаха, казах: „И ти да си измиеш десет пъти ръцете!“ Изми се и тя, а после казах: „Сега няма да ми целуваш ръката, а само ще похванеш ръцете ми и помириши ги, какво ще почувстваш“. – „Ама ако ме заболи корем?“ – „Ако те заболи корем, оттук нататък никому ръка да не целуваш. Опитай ги, няма да ми целуваш ръката, само ще ми похванеш ръката, да бъдем приятели, да не си замина от вашия дом така.“ И тя, като помириса ръката ми, почна да се смее, и каза: „Няма, сега нищо няма“. Да, казвам, нищо няма, ала трябваше десет пъти да се измият нашите ръце. Ръцете са емблема на нашата воля. Вашата воля трябва да се очисти от всички мръсни действия. Като погледнеш към Бога, ще кажеш: „Десет пъти ще се измия и после ще ти похвана ръката“, защото и Бог има ръце. А ние го браним и казваме: „А-а, на Господа мирише ръката“. Това са съвременните философи.
Какво нещо е "възкресение"? – Това са 39 милиона пермутации. И сега, който иска втори път с мене да се ръкува, ще ми полива десет пъти – аз да се измия, и вие да се измиете. Няма да целувате. А за целувките колко миене ще се иска! И аз препоръчвам – не бързайте с целувките. Когато целувате, вие трябва да внесете новия живот на Любовта, но отнемете ли някому щастието, не го целувайте, вие ще внесете нещастие. Ето това е философия. Така говори Христос: „Ако ядете плътта Ми и пиете кръвта Ми, Аз ще ви възкреся в последния ден“. И този последен ден, той е вече сега. Във вас трябва да се пробуди туй висше съзнание, то се е пробудило, но не давайте сега място на съмнението, което, като един психически червей, ще унищожи Божественото във вас. Вярвайте в онзи Господ, който живее във вас, в туй Висше, което сега се е събудило, в Божествената душа, туй безсмъртно в човека. Ако вие не вярвате във вашата душа, никому не вярвате. И ако ви срещна втори път, да имате Любов към Божествената душа, туй, благородното, което ще ви направи безсмъртни. И тогава, като се срещнем, ще се погледнем меко, и нашият поглед няма да бъде раздвоен. Има една наука, която се нарича „боваризъм“. Турците казват за някой поглед: „Тебе гледа, мене вижда“. Раздвоен е погледът му. Седи някой и ти казва: „Много се радвам, че съм в дома ти“. Радва се, ама поглежда към дъщеря ти. Не, не, този човек трябва да си измие десет пъти ръцете. Ако аз трябваше десет пъти да си измия ръцете само за туй малко момиченце, и този господин трябва да се измие. Това е, което Христос казва. Тази чистота е необходима за нашето развитие, за благото на нашия ум, за благото на нашето сърце, за благото на нашата душа – тия неща са необходими. Вие не може ни една крачка да направите, ако не се съобразите с тоя закон – тогава вас ви чакат нещастия връз нещастия. Това не става по механически начин. Не мислете, че това трябва веднъж да стане. Бог ще извърши всичко заради вас.
Учителя
Аз ще го възкреся 27 ноември 1921 г.
2018/11/19

Петър Дънов: За всеки човек е определено кой да го обича

Петър Дънов: За всеки човек е определено кой да го обича


Вече сме публикували цитати от духовния учител Петър Дънов, но неговите мъдри послания за любов са без давност.
1. При любовта между двама души единият е активен, а другият – пасивен. Двамата не могат да бъдат едновременно активни, Това състояние не остава винаги в същото положение. Като люби известно време, човек става пасивен. У него има вече желание да го обичат. Ето защо, който люби, след време става пасивен, а когото любят, от пасивен става активен и почва да люби. Когато любовта между двама души е активна и в двамата, те стават положителни и се отблъскват. Ако са мъж и жена, в такъв случай остават бездетни.
2. Когато имаме любовта, целият свят работи за нас, а когато я нямаме, ние сами работим и затова работите ни не вървят.
3. Любовта остава при този, който е благодарен. Всичко правете с любов.
4. Любовта е най-нежното цвете, което трябва да се развие далеч от погледите на хората. За любовта ти никой не трябва да знае. Любовта с език не се предава. Онзи, който те люби, не говори, но ти чувстваш, че в тази душа има любов. Проговори ли за любовта си, тя се изгубва.
5. Като търсиш любовта на някого, ти всякога ще имаш терзание. Когато някой ти кажа, че те обича, кажи му: “Ти вършиш волята Божия”. Не питай другите: “Ти обичаш ли ме?” Щом питаш, всичко ще изгубиш. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. А ние как обичаме, това е наша работа.
6. Ако искате някой да ви обича, между него и вас трябва да има разлика, която да е хармонична, както между тоновете в музиката. В това правилно съчетание, в това различие именно седи хармонията, от която ние се възхищаваме.
7. За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки човек трябва да намери онзи, който го обича.
8. Искате ли да знаете дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.
9. Да обичаш тези, които те обичат, това всеки може. То е човешко. А да си благоразположен към онези, които не са разположени към теб, то е божествено.
10. Човек може да те обича, докато му даваш свобода.
11. Ако някой не обръща внимание на твоята любов, това нищо не значи. Ще дойде ден, когато той ще прецени това, което си му дал, и на любовта ти ще отговори с любов. Той ще плати с лихва за това, което е получил от тебе. Човек може да губи навсякъде и във всичко, но не и в любовта.
12. Когато обичаш някого, ти не можеш да живееш без него. Това е обич, това е вътрешният смисъл на обичта. Ако мислиш, че и без него можеш, ти не го обичаш.
13. Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият – ученик. Не се борете за първенство. Ако мъжът има вибрации, които могат да повдигнат ума на жената, тя да му даде място на учител, да не казва: „Аз не обичам да се подчинявам!” Да се подчиняваш, значи да възприемаш енергията и да я обработваш.
14. От голямо значение е какъв човек те обича. Ако те обича обикновен човек, и ти ще станеш обикновен. Ако те обича талантлив човек, ще станеш талантлив. Ако те обича гениален, ще станеш гениален.
15. Ако искате да ви посети любовта, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги идва отговор на силните, искрени желания на човек, които излизат от неговата душа.
16. Да обичаш един човек, аз разбирам да не допуснеш в ума си нито една мисъл против него и да държиш образа му също тъй свещен, както твоя образ. Това е максима. Който може, така трябва да обича.

2018/10/31

Учителят Петър Дънов е казал: Не се събирайте с хора, които имат…

Учителят Петър Дънов е казал: Не се събирайте с хора, които имат…„Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел“ – 100 позитивни мисли от Петър Дънов
1. Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта – най-силната, която го отличава от всички хора.
2. Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом държите доброто в съзнанието си, той ще бъде винаги добре разположен към вас. Свържете ли се с лоша черта на човека, вие го настройвате против себе си и го правите ваш неприятел.
3. Ако срещнете на пътя си неразумен човек, не му отговаряйте според безумието му. Ако срещнете глупав, не му говорете нищо. На глупавия и безумния можете да говорите мислено.
4. На другите да бъде добре – тогава и на мен ще бъде добре. Това е максимата, с която човек ще преодолее много мъчнотии.
5. Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето – давайте!
6. Който обича, всякога дава; който не обича, взима. По това ще познаете кой ви обича и кой не ви обича.
7. Да обичаш и да те обичат – в това е смисълът на живота.
8. Сложете вашите нужди на последно място, защото има закон: ако желаеш повече за другите, най-напред теб ще удовлетворят.
9. Свободата на човек зависи от доброто, което прави.
10. Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човек.
11. Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората. Ако станете господари на себе си, много хора ще ви последват.
12. Лошото се заражда най-напред в сърцето, после в ума и най-после се реализира във волята.
13. Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.
14. Когато говориш зле за хората, подхранваш зло в себе си. Подхранваш ли злото, ти ще опиташ горчивината му.
15. Не изнасяйте лошата страна на човека. По-добре е да кажете доброто, отколкото лошото. Изнасяйте винаги добрата страна на когото и да е.
16. Какво струва на човек да въздържи езика си от лоши думи, ума си от лоши мисли, сърцето си от лоши чувства? Въздържи ли се от лошото, от злото, той ще бъде щастлив.
17. Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.
18. Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.
19. Хубавите мисли привличат доброто.
20. Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. Закон е: когато имаш препятствия, мъчнотии или тежка болест, направи една жертва и те ще се отстранят.
21. Да се занимаваш с недъзите на хората е опасна зараза. Пиянството е нечистота. Одумването, критикуването, съмнението, подозрението, лакомията, завистта, лъжата и ред още пороци са нечистота.
22. Добрият човек дава и не мисли какво е дал, кому е дал, защо е дал, заслужено ли е дал.
23. Душата ви трябва да изхвърли всички лоши и криви постъпки навън, да се освободи от старите терзания, за да ви останат само опитностите.
24. Любовта е път за придобиване на щастието.
25. Обичай, за да бъдеш обичан.
26. Смисълът на живота се състои в това да намериш онзи, който те обича, и когото ти да обичаш.
27. Любовта е глуха за всички лоши, обидни думи.
28. Люби, мисли, действай!
29. Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов.
30. Щом двама души се обичат, никой не може да им направи зло.
31. Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.
32. Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов ще го закриля, подкрепя и огражда.
33. Ако не сме щастливи, грешката е вътре в нас.
34. Всеки, който се е опитал да изправи един лош човек, сам е станал лош.
35. Знанието се превръща в сила, когато се прилага.
36. Всички искаме светът да се оправи отвън. Светът вътре във вас трябва да се оправи.
37. Ако има дори един човек, с който не сте се примирили, той ще бъде спънка за вас.
38. На превзет човек съвети не давай. На хитър човек услуга не прави. На зъл – дума не казвай.
39. От човек двуличен се пази. От твърдоглав, упорит, горделив и тщеславен стой настрана.
40. Вълка овца да направиш не се труди, защото е вън от границите на твоята възможност.
41. Не взимайте повече, отколкото ви трябва. Не давайте повече, отколкото е нужно.
42. На хората всякога трябва да даваш толкова, колкото вземаш.
43. Радвайте се на успехите на приятелите си като на свой успех. Радвайте се на онзи успех, който е придобит с труд, с работа, с постоянство. Само по този начин вие можете да се повдигнете.
44. Най-сигурното лекарство е човешката радост.
45. Ние бихме били нещастни, ако се реализират всичките ни желания.
46. Подреждайки около себе си, подреждаш вътре в себе си.
47. Съвременните хора се оплакват, че нямат големи постижения, че нямат успех в работата си. Защо нямат успех? Защото те очакват повече от другите, отколкото от себе си.
48. Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота.
49. Вие може да постигнете какъвто и да е успех, ако имате една силна концентрирана мисъл. Концентрирана мисъл имате, когато има нещо, върху което най-силно мислите. Трябва да знаете силата на мисълта.
50. Докато живеем всеки за себе си, не можем да имаме успех.
51. Успех е да вървиш по един път дето няма никакви препятствия, никъде няма да се блъскаш. Щом се блъскаш, успех няма, понеже харчиш повече енергия
52. За да има успех в живота си, човек трябва да притежава следните качества: такт, твърдост, наблюдателност, разсъдливост, интуиция. Има ли тези качества, каквато работа започне, той ще има добри резултати.
53. Уверен ли си в успеха на твоята мисъл и твоето чувство? Не е достатъчно само да имаш подтик. Без увереност в това, към което се стремиш, няма успех.
54. Докато сте на земята, вие трябва да си помагате едни на други. Без взаимопомощ няма успех в живота.
55. Гдето няма любов, там няма и успех, и благословение.
56. Дойде ли ви добра мисъл, не я пренебрегвайте, изпълнете я веднага – тя ще ви повдигне.
57. Пропиляното време разваля живота.
58. Не занимавайте хората с едно и също нещо. Еднообразието действа убийствено.
59. Не се подчинявай на съветите на невежия.
60. В чужди работи не се бъркай.
61. На хорски думи внимание не обръщай.
62. Никога не допускайте някой да се меси във вашата работа. Нито вие се месете в работата и свободата на другите.
63. Не се занимaвайте с личния живот на хората. Видите ли, че двама души се карат, не ги съдете, не се ровете в причината на техния спор. Не се интересувайте от това кой как живее, как се облича, как се храни. Да се занимавате с живота на другите, преди да сте изправили себе си, това е губене на време.
64. Всеки да контролира себе си и да не обръща внимание на другите. Човек, който се занимава с чуждите погрешки, ще направи същите.
65. Някой казва: “Не мога да го понасям този човек.” и не подозира, че разрушава този, когото мрази, но разрушава и себе си едновременно.
66. Когато ни предизвикват, трябва да мълчим.
67. Ти си точно такъв, какъвто е този, когото укоряваш или одумваш. Преди да кажеш за някого лошо, спри се, помисли, не хвърляй кал върху никого. Извади тресчица от окото си и от окото на неприятеля си – другото ще се нареди.
68. Колкото повече любов даваш на лошия човек, толкова по-лош става той. Не давай условия на злото да се развива.
69. Ако някой не може да ти отправи мил, хубав поглед, ти го погледни така.
70. Чули сте нещо – не го разпространявайте. Обидил ви някой – не го разправяйте.
71. Победата е в търпението.
72. Не лъжете другите, за да не лъжат и вас.
73. Излъже ли човек, непременно ще го сполети нещо: или ще падне, или ще се разболее, или отвън някой ще му причини някаква неприятност.
74. Малките лъжи са по-опасни. Големите лъжи всеки ги вижда и не могат да се скрият.
75. Който се радва на малките придобивки, до него ще дойдат и големите.
76. Задръжте малкото за себе си, а многото – навън. В малкото е силата.
77. Права мисъл, правилна стойка, правилна постъпка – това са проводниците на светлината.
78. Някой е сгрешил. Няма да го обвинявам, а ще му помогна както се помага на болен човек.
79. Не говорете излишни работи. Не мислете излишни работи. Не чувствайте излишни работи. Не действайте излишно. Това е красивото в живота.
80. Силният човек не се оплаква и не се оправдава.
81. Бъдете приветливи и любезни. Надпреварвайте се да отдавате почит един на друг.
82. Ако мислите за добър човек, в ума ви ще се яви светлината, а в сърцето ви – топлина. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще се яви тъмнина, а в сърцето ви – студ. За каквото мислите, с това се свързвате.
83. Кажи на човека една хубава дума и повече не мисли. Как ще постъпи той, дали заслужава – да не те интересува.
84. Нито обиждай, нито се обиждай! Умният не се обижда.
85. Някой казал нещо лошо по ваш адрес – не се тревожете. Вашият мир струва много повече от това, което е казал някой. Изреченото от него е за негова сметка.
86. За каквото човек мисли, такъв става.
87. Някой от вас говорят много – това е една слабост. Други говорят малко – това е друга слабост. Човек трябва да говори умерено.
88. Когато слушаш грубите думи на мъжа си или на жена си, кажи: “Колко са хубави тези думи! Има нещо съдържателно и ценно в тях, което трябва да извадя и проуча. Те крият богатство в себе си.”.
89. Никога не говорете в отрицателна форма: “Не прави това, не прави зло!”. Казвайте: “Прави добро!”. Вместо думите “Не лъжи!”, кажете: “Говори истината!”. Колкото по-малко говорите за отрицателните неща, толкова по-добре. Трябва да говорите за положителното.
90. Всеки, който не може да се примири със своя неприятел, е глупав, а който знае и как може да се примири, е умен.
91. Досега сте живели всеки за себе си. Така успех не можете да имате.
92. Не съжалявайте за грешките си, а извадете поука от тях или ги използвайте като едно благо.
93. Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята.
94. Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.
95. Искате ли да знаете дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.
96. Когато имаме любовта, целият свят работи за нас, а когато я нямаме, ние сами работим, и затова работите ни не вървят.
97. Който те обича, той предвижда всичките ти нужди. Този, които ви обича, може да ви лекува, може и да ви учи. Най-голямото изкуство е човек да обича.
98. Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те – личен, обществен, семеен или общочовешки.
99. Любовта дава живот. Мъдростта дава знание. Истината дава свобода. Животът дава радост. Знанието дава простор.
100. Ако имаш един човек, който да те обича, ти струваш повече от най-богатия цар. Ако имаш един човек, на когото във всички случаи да разчиташ, това е повече от всяко богатство.

2018/07/09

Учителят


Учителят: Ще пиете гореща вода, за да се разширят порите ви отвътре и да приемете праната отвън навътре. Не отвън порите да се разтварят, а отвътре. Това са методи за вас, а не за света! Аз ви давам съвети, казвате ги на света. Нека те отиват при лекарите, за да си платят. А вие сега ще приложите молитвата и след една година ще видите резултата. Ще очистите сърцето си да няма никакви киселини, отвън нека има: като минава водата през села, градове, омърсява се, но като влезе в океана, става чиста. Вашият извор трябва да бъде чист винаги. Най-малко два пъти в седмицата топли бани: 2-3 чаши топла вода, за да се изпотите и иначе пък да пиете ВОДА, ПЕЧЕНА НА СЛЪНЦЕТО. За децата ви: след залез слънце абсолютно никакво ядене. Смесване на храна никога да не правите. Например салата с яйца, чай и риба, риба и яйца, сирене и риба и пр. А най-добре е само една храна. После да имате спокойствие, сърцето да е сладко отвътре, киселините да останат навън. Трябва послушание и само послушание, за да имате успех в живота. Послушанието е принципиално - послушание на Бога! Вам ще дам едно правило да се държите винаги във връзка с живата природа, но трябва да поддържате едно строго държание с мене, без всякакво съмнение. 
Ще се държите с Любовта, която ще ви даде силата. 
Ще се държите с Мъдростта, която ще ви даде светлината. 
Ще се държите с Истината, която ще ви даде свободата. 
Така ще се свържете с други същества, които ще ви упътват, ще ви Подпомагат, ще ви подсещат и коригират в грешките ви. 
Който не слуша със сърцето, ще получи паралич в сърцето си. 
Който не слуша със стомаха си, ще получи паралич в стомаха си. 
Който поддържа недоволството в себе си, то ще ви даде склероза. 
Аз ще ви свържа със същества според вашето естество за всеки един от вас. Но всякога във всички непреривно ще пазите свръзката с мене и тогава ние ще наблюдаваме и ще коригираме. 
В духовното лекуване трябва да се спазва методът: можеш да лекуваш оня, който иска да се лекува, а който не иска да се лекува, не можете да го излекувате.
Храна, вода, топлина, светлина, „Тихият глас”, Извънредни беседи
23 април 1927 г.
Учителя Беинса Дуно

2018/02/23

Излекувайте се от всички болести със силата на мисълта!

Излекувайте се от всички болести със силата на мисълта!

 Петър Дънов е известен лечител и философ, който създава система, чрез която могат да се прогонят всички болести на човешкия организъм чрез силата на мисълта.

Според него няма заболяване, което да не може да бъде излекувано. Той твърди, че думите крият в себе си сила, която може да влияе на човек както положително, така и отрицателно. В зависимост от значението на думата върху която концентрирате вниманието си, може да усетите ободряване или отпадналост. Ако човек си мисли, че ще се разболее, това несъмнено ще подейства на организма и той след време ще се разболее. Но както човек може да разболее сам тялото си, така може и да го излекува. Ако през деня болният си повтаря, че ще оздравее, той наистина ще се излекува. Ако човек съсредоточи мислите си само върху излекуването си, той по-лесно ще успее да го постигне . Само една дума, изречена правилно може да го изцери. Някои думи действат магически върху човека. Също така е важно да знае и кога да каже думата. Всяко нещо има своето време и място, което трябва да бъде направено. Болестите са в следствие от натрупването на чужди вещества в организма. Чрез силата на мислите и волята си , човек може да ги изхвърли от тялото си и да оздравее. Например настинките са причинени от вид микроби, които попадат в носа и при понижени вибрации, те намират условия, в които да се размножат и развият. Ако мислите на човека са положителни, те привличат жизнените сили към себе си, но ако те са отрицателни, жизнените сили се пръскат в различни посоки, отдалечават се от човека и той се разболява. Ако в организма ви се появи тумор не трябва да се плашите. Това е показател за събрала се в едно място излишна енергия, която трябва да бъде извлечена от тялото. Трябва да стимулирате здравите клетки в организма, които да прогонят енергията извън организма. Чрез силата на мисълта може да изкарате тумор от тялото си за едно денонощие. Чрез въздействието на вашите мисли може да премахнете тумора, всичко зависи от вас и колко силна и концентрирана ще бъде вашата мисъл. Ако някой ваш близък е болен, вие може да предадете вашите положителни мисли и емоции към болния. Когато той е заобиколен от добри мисли, той несъмнено ще поеме от тях и ще оздравее. Болестите могат да се лекуват както с хапчета, така и с мисли. Силата на мисълта е способна да пребори всяка болест в организма на човек. Мислите притежават мощна сила, която ако бъде използвана правилно може да подобри здравословното състояние на човек значително. Ако се разболеете, мислите за здравето си. Не спирайте да си повтаряте, че ще оздравеете, че всичко ще се оправи и не след дълго болестта ще изчезне. Не мислете за болести, които нямате, за да не ги привличате. Мислете само за здравето, за да го привлечете и да се освободите от болестта. Мислете положително, прогонете всички лоши мисли. Използвайте добри и положителни думи, с който да въздействате на вашето здраве.


Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...