Translate

2019/03/29

Защо душата не иска да се върне в мъртвото тяло? (Ето причината)

Защо душата не иска да се върне в мъртвото тяло? (Ето причината)Душата не иска да се върне в мъртвото тяло

Душата се радва, когато излезе от тялото. Защото усеща свободата. Смъртта в повечето случаи се оказва облекчение.
Най-често тя се предвещава от болест или някакво страдание.
И щом веднъж душата излезе от тялото, чувства неимоверно облекчение.
Никой вече не я подтиска. Умре ли човек и душата му излезе от тялото, той се оприличава с нея.
Тя осъзнава, че тялото му е било нещо второстепенно и ненужно, като всичко материално.
Тялото е празна обвивка, а това, което я е задвижвало е било душата.
Човек, преживял временна смърт разкрива, че гледал опитите на лекарите да съживят тялото му на операционната маса, но това сякаш не го интересувало.
Съзнателно той вече се простил с миналия си земен живот и бил готов за новия.
От съществуването му на земята останали най-важните неща-любовта към роднините и обичта към децата.
След като напусне човешкия си образ, душата не се променя. Тя има същия характер и същност.
Внушението, че след като напусне земната си обвивка душата разбира всичко е неправилно. Душата се пренася в новия свят такава, каквато излиза от стария.
В нея е заложено единствено желанието да се развива. Някои възприемат това преминаване като нива. Новият свят, в който отива тя, е едно ниво нагоре.
Никой не иска да се върне в старото, по-долно ниво, което е материалното или физическото тяло.
Затова душата не иска да се върне на Земята, щом вече веднъж я е напуснала. Нейната работа тук е привършена.
Този цикъл на вселенско обучение вече е достигнал своя край и идва ред на следващия етап в развитието й.
Преминаването в него е процес, до който са се докоснали единици и след това разказват.
След това някои преминават в друг, напълно духовен свят. Така от първата, попадат във втората фаза.
Хилядолетия преходът се описва като пътешествие в тъмно пространство, което напомня тунел. И в края му свети неземна светлина.
Някои не са готови да преминат в духовния свят и затова се инкарнират.
Това означава, че се прераждат в друго тяло, като по този начин трупат достатъчно опит.

Нашите думи притежават магическа сила, с която можем да вършим чудеса

Нашите думи притежават магическа сила, с която можем да вършим чудеса


Моля споделете статията и я коментирайте! Благодарим!

Споделете, ако статията ви е харесала!

Ясно е, че думите не са само част от нашата реч, благодарение на която се разбираме помежду си. Те са заредени с магическа мощ, с която творим чудеса

Всички ние не обръщаме внимание на речта си и думите, които изричаме всеки ден, за да общуваме помежду си.
Но се оказва, че освен като част от комуникацията ни, думите са надарени със страшна магическа мощ.
Благодарение на която, ако я познаваме и използваме правилно, можем да постигнем всичко, за което сме мечтали.
Всеки ден, в своето забързано ежедневие, ние постоянно се сблъскваме с проблеми и хора, които по някакъв начин са ни засегнали с поведението или делата си.
Много често казваме дори, че ни „идва да убием” тези дразнители.
Но по законите за космическите сили, това, което си мислим, това привличаме към себе си. И така, когато искаме да причиним на някого нещо лошо, всъщност ние привличаме негативната енергия към себе си.
Когато силно желаем нещо да се случи, никога не трябва да губим надежда, че това ще стане факт.
Не трябва да казваме, че на нас няма как да ни се подредят така нещата, а да гледаме оптимистично на живота и сами ще станем свидетели как всичко ще се сбъдне по най-добрия за нас начин.
Не случайно, всички изтъкнати магове, магьосници, знахари и врачки, използват думите, за да заредят своите мистични ритуали или предмети с нужната им магическа сила.
Още от дълбока древност нашите предци са разбрали силата на словото.
Дори в Светото писание – Библията думите са посочени като поставянето на началото: „В началото бе словото”.
Затова никога не трябва да говорим без да мислим и да изстрелваме негативни слова, които биха привлекли лоша енергия към нас.
Трябва да сме отговорни за думите си, защото само така те ще ни се отблагодарят като се случат чудеса!
video : https://youtu.be/i7R3k27RJ8w


"Житен клас"- Словото на Учителя"Житен клас"- Словото на Учителя
Сега ще ви приведа един пример. Той е една моя опитност. Този пример е верен само по съдържание и смисъл. Няма да го вземате буквално. То беше преди 15 години, когато правех своите научни наблюдения и изследвания. Бях в Пловдив. След една от моите сказки повика ме един българин, който имал две деца, едното с един естествен недъг, а другото – едно малко момиченце на 10 години. Отивам в дома им. Виждам, жена му – една високоинтелигентна, строга, с един доста завършен характер. Момиченцето, красиво дете, идва с майка си, тя му казва да ми целуне ръка, а то отговаря: „Не искам да му целуна ръка“. – „Целуни!“ – „Не искам.“ Казвам: „Оставете момиченцето“. Това момиченце бързо излиза навън. Майката се чуди, че за пръв път се явява едно противодействие в туй дете: „Не искам да му целувам ръката“. Казвам на госпожата тъй: „В характера на детето ви има една доблестна черта, иска да каже: Аз по заповед не целувам ръка, имам си особено мнение“. И казвам: „Бъдете спокойни, вашето дете е отлично, мене много ми се харесва“. Отивам аз при момиченцето, виждам, то си играе и ми казва: „Ти знаеш ли защо не ти целунах ръка?“ Казвам: „Не зная“. – „С туй целуване знаеш ли колко съм страдала? Нито мама знае, нито тате знае. Тук преди един месец дойде една леля, майка ми ме накара, целунах ръка, но после бълвах, бълвах. После, имам един чичо, и неговата ръка целунах, но пак бълвах.“ И ми разправи още на кой поп целунала ръка и пак бълвала: „Та, като те видях и тебе, не искам вече, защото ако и твоята ръка целуна, ще ме заболи коремът“. Казвам, в туй момиченце толкова е развито обонянието, щото целуването причинява болки. Казвам: „Много хубаво направи, че не ми целуна ръката“. Тя ми каза: „Защото ако я целунех и ме заболеше корем, после и за тебе щях да мисля, както и за другите хора“. Казвам: „Много хубаво направи“. Вие ще кажете: „Тези неща са преувеличени“. Не е тъй, вашият нос трябва да има туй чувство. Туй дете вече разбира характера на хората. Тя казва: „Колко ужасно миришат хората и какво да правя, и в училището се мъча“, – постоянно туй детенце се мъчи: „Пък и на мама не смея да кажа, ще ме считат... тъй... малко... но на тебе ще кажа. Е, какво мислиш?“ Казвам: „Тебе Господ те е благословил да познаваш хората. Хората не са чисти“. – „Не са чисти, не са чисти, нещо много лошо виждам в хората, какво да ги правя?“ Е, питам сега, ако във вашия нос туй чувство беше така силно развито, и онези от вас, които обичате тъй да целувате моята ръка, биха после повръщали, щяхте ли да целувате? Тогава и аз щях да бъда свободен, и вие щяхте да бъдете свободни. Във вас сега има едно притъпяване на мислите, чувствата и желанията. Вие сте изгубили смисъла на думите за благородното, за възвишеното.
Ще ви приведа друг пример. Някои хора мислят, че ги осъждам. Ще ме извините това не е за упрек. Аз имах една видна ученичка, която много се интересуваше от окултизма и постоянно настояваше да открия някои работи. Казвах: „Не си готова“. Изискваше се благородство, а не че не щях да кажа. Един ден казах: „Ще направя един опит“. Дохожда тя, завеждам я в моята стая; като влезнах, аз заключих вратата, тя погледна наоколо, тогава аз отворих вратата и казах: „Ще извините, не сте още готова, това показва съмнението ви. Друг урок искам да ти дам: твоето сърце трябва да бъде заключено, то трябва да се отвори само за Бога, и за никого другиго да не се отваря. Този урок исках да ти дам. А твоето сърце е отворено, следователно никаква тайна не може да се даде“.
Казва някой: „Ти какво мислиш?“ Една мисъл трябва да има в твоя ум: или чест, или безчестие; или правда, или безправие; или истина, или лъжа. Не може да играеш ролята на актьор: и тук, и там. На нас не се позволява това. Една определена мисъл всякога трябва да има в твоя ум: да знаеш, че винаги има една велика душа, която наричаме Бог, която следи, гледа и не извинява. Под израза „не извинява“ разбирам, че тя всичко хроникира и отбелязва правото. Когато някой светия съгреши, тя отбелязва, че тоз светия е съгрешил. Тя справедливо хронологически отбелязва всички ваши действия и погрешки и върху тях гради бъдещия ваш живот. Вие ще кажете: „Какво ни очаква?“ – Съединете се с Любовта и разединете се от света. Съединете се с Бога и разединете се от света, и вие ще бъдете свободни. Не се обвързвайте, не давайте дума никому, не се съединявайте с никого. Момата казва на момъка: „Аз ще ти бъда вярна“ – свързва се с момъка. И той същото прави: и той обещава. Я ми кажете, колко души са опазили туй обещание. Аз в България нямам нито един ученик, който да е издържал изпита си. Двама души има сега, които наполовина са изкарали изпита си, а 50% още не са. Двама души само! Разбирам и закона, в който Бог ги е сложил. Не ги слагам аз, Бог казва: „Сложи ги в този закон, изпитай ги“. Вие ще кажете: „Без изпит не може ли?“ – Не може. Изпитът е, който създава характер и воля. И когато на вас дойдат страдания, вие трябва да се радвате и да запалите по сто свещи на вашия свети Никола. А сега, когато ви дойде едно нещастие, вие изгасвате по сто свещи. Е-е, питам тогава, има ли Любов в душата на онзи, който гаси? – Не, онзи, който пали, само той има Любов в душата си. И тогава аз поставям следния морал. Вие казвате: „Аз вярвам в тебе, аз те обичам“. Добре, може ли аз да преседя ден, два при вашата дъщеря, и тя да остане чиста? Може ли един мъж, който има възлюбена жена, да скита из в дома им, и той да не се съблазни, че аз искам да измамя жена му? И след като съм бил при нея, нейният характер се е изменил – той може да се измени в низходяща или възходяща степен. Когато някой дойде в дома ви, той трябва да донесе благословение. А сега разправят: „Еди-кой си какъв е бил“. И онова момиче казва: „Не искам да целуна тази ръка“. И тогава знаете ли какъв изпит направих с него? Аз казвам: „Ти хубаво направи, че не ми целуна ръката, защото досега мнозина ме целуваха, донеси ми един леген“, извадих аз сапуна и казах: „Полей ми сега!“ – измих се. Тъй, направих опит със себе си. Помирисах ръцете си и казах: „Още веднъж!“ – десет пъти измих ръцете си и като се уверих, че всички тия елементи от света се махнаха, казах: „И ти да си измиеш десет пъти ръцете!“ Изми се и тя, а после казах: „Сега няма да ми целуваш ръката, а само ще похванеш ръцете ми и помириши ги, какво ще почувстваш“. – „Ама ако ме заболи корем?“ – „Ако те заболи корем, оттук нататък никому ръка да не целуваш. Опитай ги, няма да ми целуваш ръката, само ще ми похванеш ръката, да бъдем приятели, да не си замина от вашия дом така.“ И тя, като помириса ръката ми, почна да се смее, и каза: „Няма, сега нищо няма“. Да, казвам, нищо няма, ала трябваше десет пъти да се измият нашите ръце. Ръцете са емблема на нашата воля. Вашата воля трябва да се очисти от всички мръсни действия. Като погледнеш към Бога, ще кажеш: „Десет пъти ще се измия и после ще ти похвана ръката“, защото и Бог има ръце. А ние го браним и казваме: „А-а, на Господа мирише ръката“. Това са съвременните философи.
Какво нещо е "възкресение"? – Това са 39 милиона пермутации. И сега, който иска втори път с мене да се ръкува, ще ми полива десет пъти – аз да се измия, и вие да се измиете. Няма да целувате. А за целувките колко миене ще се иска! И аз препоръчвам – не бързайте с целувките. Когато целувате, вие трябва да внесете новия живот на Любовта, но отнемете ли някому щастието, не го целувайте, вие ще внесете нещастие. Ето това е философия. Така говори Христос: „Ако ядете плътта Ми и пиете кръвта Ми, Аз ще ви възкреся в последния ден“. И този последен ден, той е вече сега. Във вас трябва да се пробуди туй висше съзнание, то се е пробудило, но не давайте сега място на съмнението, което, като един психически червей, ще унищожи Божественото във вас. Вярвайте в онзи Господ, който живее във вас, в туй Висше, което сега се е събудило, в Божествената душа, туй безсмъртно в човека. Ако вие не вярвате във вашата душа, никому не вярвате. И ако ви срещна втори път, да имате Любов към Божествената душа, туй, благородното, което ще ви направи безсмъртни. И тогава, като се срещнем, ще се погледнем меко, и нашият поглед няма да бъде раздвоен. Има една наука, която се нарича „боваризъм“. Турците казват за някой поглед: „Тебе гледа, мене вижда“. Раздвоен е погледът му. Седи някой и ти казва: „Много се радвам, че съм в дома ти“. Радва се, ама поглежда към дъщеря ти. Не, не, този човек трябва да си измие десет пъти ръцете. Ако аз трябваше десет пъти да си измия ръцете само за туй малко момиченце, и този господин трябва да се измие. Това е, което Христос казва. Тази чистота е необходима за нашето развитие, за благото на нашия ум, за благото на нашето сърце, за благото на нашата душа – тия неща са необходими. Вие не може ни една крачка да направите, ако не се съобразите с тоя закон – тогава вас ви чакат нещастия връз нещастия. Това не става по механически начин. Не мислете, че това трябва веднъж да стане. Бог ще извърши всичко заради вас.
Учителя
Аз ще го възкреся 27 ноември 1921 г.
2019/03/28

БОЛЕСТИ НА ПСИХИЧНА ОСНОВА

БОЛЕСТИ НА ПСИХИЧНА ОСНОВА

Главоболие, болежки в гърба, повтаряща се ангина...
Много заболявания са на психическа основа. Ще ви помогнем да откриете кои.
Все по-често четем, че тази или онази болест е психосоматична. Но не винаги е така. Важно е да различаваме коя болежка е провокирана или влошена от психичен проблем. Както знаем, духът и тялото са тясно свързани и си взаимодействат. И не само на теория. Чувствата наистина водят до производството на вещества като адреналин и норадреналин, които регулират функцията на редица органи. Силният стрес може да понижи белите кръвни телца, които предпазват организма от външни агресии и отварят вратите пред редица заболявания.
АНГИНА
Стресът отслабва имунната защита
Провокирана от вируси или бактерии, всяка година ангината разболява милиони хора по света. Тази патология, която се изразява с болка в гърлото и с температура, е сред най-разпространените психосоматични заболявания на горните дихателни пътища.
Какво представлява? Ангината ни поваля в стресов период, когато сме изпаднали в депресия или сме тъжни. Ако ангините се повтарят една след друга, анализирайте не само физическото си състояние. Навярно съществува психичен проблем, свързан с конфликт с някой човек или трудна ситуация, която не желаете да приемете. Може би преглъщате случващото се, вместо да го изразите. Обяснение. По-голямото производство на хормона на стреса кортизол руши имунната защита на организма. Така съпротивителните сили пропускат инфекциите, с които тялото ни не успява да се справи. Освен при ангината тези психосоматични състояния могат да се изразят и в други болести като хрема, грип, туберкулоза.
АСТМА
Емоциите задълбочават кризата
Астмата е широко разпространено хронично възпалително заболяване на бронхите. Често тя е причинена от психически проблем. Какво представлява? Тук причинителите са както генетични, така и следствие от околната среда - замърсяване, пушене, алергени... Кризите могат да бъдат отключени и да се задълбочат от силни емоции: смях, плач, гняв, напрежение, възбуда, несъвместимост. Внимание: независимо от какво е провокирана, астмата е сериозно заболяване и не бива да се подценява.
Обяснение. Американски учени доказаха, че самото споменаване на стресираща дума като „самота" е достатъчно да активира зони в мозъка, които провокират криза.
МИГРЕНА
Понякога е израз на вътрешно неудовлетворение
70% от хората страдат от болки в главата. В повечето случаи те са причинени от психологични причини и напрежение.
Какво представлява? Става дума за главоболие, което може да продължи с дни. Чувството е, че главата е пристегната в менгеме. Мигрената на психосоматична основа се появява обикновено през младежкия период и достига своя пик към 30-те. Провокира се от стресова ситуация - семеен конфликт, неразбирателство с партньора, финансови трудности, комплекси, лошо самочувствие. Обяснение. Няма еднозначен отговор, но се смята, че болката е провокирана от нервни импулси или от нахлуването на приток кръв в мозъка. Според други изследвания мигрената е провокирана от дехидратация в зоната на синусите.
КОЖНИ ПРОБЛЕМИ
Свръхреакция на имунната система
Редица болести са повече или по-малко предизвикани и се обострят от стреса. Това се случва с категоричност при псориазиса, екземата, херпеса и брадавиците.
Какво представлява? Кожното заболяване е психосоматично, ако не е провокирано от конкретна причина - вирус, ген, алергия... Наблюдава се обостряне на екземата или други кожни проблеми, когато имате неприятни изживявания - раздяла, уволнение и т. н. Абсолютно сигурно е, че стресът независимо какъв е - на физическа или психична основа, изостря вече съществуващи заболявания, в частност псориазис и обриви. Обяснение. В състояние на стрес кожните клетки реагират веднага и причиняват възпалителни състояния. Канадски учени демонстрираха нагледно как стресът провокира отделянето на бели кръвни телца в кожата и по този начин те блокират производството на два протеина, които обикновено са натоварени с контрола на количеството левкоцити.
БОЛКИ В КОРЕМА
И най-малкият конфликт или притеснение може да ги провокира
Няма човек, който да не го е присвивал стомахът - преди изпит или среща. Ясно е, че болките са свързани с душевното състояние на личността.
Какво представлява? Киселини, подуване, запек или диария, коремни болки - стресът провокира множество неразположения в храносмилателния тракт при всеки втори човек, още повече ако е придружен и от лоши хранителни навици. При жените тези хронични болки са много чести и се проявяват най-вече в областта на червата и при гръбначния стълб. При мъжете най-слабото място е хранопроводът. Обяснение. Стресът е свързан с освобождаването на адреналин в тялото, който предизвиква чревни и стомашни болки, създаващи проблеми с храносмилането. Стресът увеличава и секрецията на стомашна киселина, което води до неудобства.
БОЛКИ В ГЪРБА
При прекомерно напрежение
Осем на всеки десет души страдат от проблеми в гърба в някой етап от живота си. В повечето случаи е трудно да се определи причината с точност. Едно е сигурно - емоционалната страна има важна роля. Какво представлява? Като оставим настрани установени болести като херния, сколиоза, напълняване, мускулни схващания и т. н., често болките в гърба са свързани с вторично мускулно напрежение вследствие пренапрягане.
Обяснение. Американско изследване сочи, че стресът води до мускулно напрежение в гърба, раменете и врата.

10 НЕОЧАКВАНИ ФАКТА ЗА ЗДРАВЕТО

10 НЕОЧАКВАНИ ФАКТА ЗА ЗДРАВЕТО

Знаете ли, че някои болести или състояния на организма се изписват върху лицето и тялото?...
Вижте кои!
Нос
Хората с по-големи носове от приетото за нормално са щастливци в здравословен аспект. Те страдат далеч по-рядко от алергии, инфекции, грип.
Според специалистите причина за това, е че вдишват по-малко алергени и замърсители.
Устни
В китайската медицина устните се възприемат като огледало на състоянието на далака и панкреаса. Напуканите показват, че има някакъв проблем с далака. А съхнещите устни са знак, че панкреасът не функционира правилно. В този случай китайците препоръчват да се ядат повече лимони. Освен това сочните устни са показател, че нивото на холестерола е в норма.
Уши
Меката част на ухото показва дали сте застрашени от сърдечно-съдови заболявания. Колкото no-намачкана е тя, толкова по-сериозна е опасността. Изтъняването й пък показва, че организмът е на ръба на силите. Твърде меките уши са признак на дехидратация. Необходимо е спешно да увеличите приема на течностите. По принцип китайците определят състоянието на бъбреците именно по ушите. Промяната говори както за обезводняване, така и за проблеми с тези органи. В такива случаи те препоръчват чай от мечо грозде за пречистване.
Очи
В тях се отразява дейността на черния дроб. Зачервените очи с малки кръвоизливи показват нарушена функция. Добре е веднага да направите разтоварващ ден само на варени картофи без сол и подправки.
Език
Той показва състоянието на сърцето. Обложеният говори за възпалителен процес в организма. А ако е съчетан със силно зачервено връхче, вероятно имате проблеми със сърцето. Задължително идете на лекар.
Коса
Изтъняването говори за нарушена циркулация на важни за растежа на косата хранителни вещества. Косопадът пък е знак за липса на желязо в организма. Появата на сух пърхот показва, че сте в стрес от дълго време.
Кожа
Вземете спешни мерки, ако забележите синкав тен. Посиняването невинаги е от студ. То може да е знак, че от организма изтичат жизнени сили. Бъдете особено внимателни, ако е придружено от безпричинна умора и чувство на отпадналост. Ако тенът е сивкав, може би имате нарушена функция на тънките черва. Според китайците това се дължи на натрупването на токсини в организма. Не е лошо да правите по един разтоварващ ден в седмицата - само на плодови сокове и билков чай.
Стъпала
Ако са студени, при жени над 40 години, това може да е признак за понижена функция на щитовидната жлеза.
Бедра
Според проучване на датски учени при жените с по-едри и закръглени бедра рискът от сърдечно-съдови заболявания и преждевременна смърт е много по-малък, отколкото при по-стройните. Но пък в друго изследване - на американски учени, между пищните бедра и ракът на гърдата има известна зависимост. Те препоръчват на дамите с по-едри бедра редовни и по-чести консултации при мамолог.
Дупе
Колкото по-голямо е то, толкова по-малка е опасността от инфаркт. Поне така твърдят британски учени. Освен това при по-закръглено дупе рискът от диабет е много по-малък.

"ЗА БИСТЪР УМ И ДОБРА ПАМЯТ..." МЕНЮ ЗА УМА

"ЗА БИСТЪР УМ И ДОБРА ПАМЯТ..."
МЕНЮ ЗА УМА

Какво да ядем, за да имаме свежа памет и бързо да реагираме с ума си?...
Ето какво препоръчват специалистите.
Както ядеш, така и ще мислиш
Ефективността на работата на мозъка пряко зависи от това с какво се храним, твърдят диетолозите.
Много от онези, дето си падат по сладкото, например страдат от разсеяност, а вегетарианците по-бавно мислят, отколкого любителите на рибата. Но това не значи, че ако започнете да правите рибна диета, ще станете нобелов лауреат. Балансираното хранене - само то ще ви помогне по-продуктивно да използвате интелектуалните си възможности.
Стимулатори и спирачки
• Основният източник на енергия е глюкозата. Организмът я получава от продуктите, богати на въгрехидрати: овесени ядки, хляб, макарони.
• Не яжте много шоколад, бонбони и захар. Може би в началото те ще ви заредят с енергия, но това ще е за кратко и в края на краищата ще се чувствата по-зле отпреди.
• Ако се нуждаете от ободряване на мозъка си, яжте пресни и сушени плодове, сирене, кашкавал, орехови ядки, кисело мляко или току-що приготвен млечен коктейл (разбийте 1 обелен банан със 150 мл прясно мляко).
Можете да изпиете и чашка кафе (само една) и със захар.
Концентрация на вниманието
• Знаете ли, че любимият плод на София Лорен е ананасът. Навярно защото има съвсем малко калории и много витамин С, който е толкова необходим за онези, дето трябва да запаметяват големи текстове.
• Тлъстите риби или рибеното масло са истински деликатес за мозъка, снабдяват го с най-важните мастни киселини, които поддържат добра концентрация на вниманието.
Лидери сред хранителните продукти
• Ябълките - съдържат витамин С, калий, фруктоза, ябълчна киселина, подобряват храносмилането и поддържат тонуса на съдовете.
• Бананите - богати са на витамин РР (ниацин), на калий и магнезий, свалят емоционалното напрежение и подобряват настроението.
• Киселото мляко - съдържа витамините от група В, калций, които осигуряват непрекъсната връзка на мозъчните клетки с нервната система.
• Зеленият грах - богат е на витамини В, магнезий, желязо, нуклеинови киселини, намалява нивото на мазнини в кръвта, повишава умствените способности.
• Месото от птици съдържа белтъчини, витамини от група В, сяра, цинк, поддържа кислородния баланс, необходим за работата на мозъка.
• Лещата - богата на желязо, фосфор, витамин А, предпазва от умора.
• Мюслите - съдържат въглехидрати, витамини от група В, спомагат за свежа памет.
• Ореховите ядки - богати на витамини от група В, желязо, белтъчини, цинк, помагат при умствена преумора.
• Макароните - съдържат въглехидрати, белтъчини, витамин В, действат успокояващо, премахват умората.
• Салатата - богата на витамини С, от група В, Е, магнезий, спомага за съсредоточаване и изостря вниманието.
• Пълнозърнестият хляб - съдържа витамин В, (тиамин), въглехидрати, желязо, стимулира нервната и мускулната дейност.

КАК САМИ СИ НАВЛИЧАМЕ БОЛЕСТИТЕ?

КАК САМИ СИ НАВЛИЧАМЕ БОЛЕСТИТЕ?

Учените са доказали, че при лечението на болестите едва 15 процента от тях зависят от лекарите...
и 85 процента - от нашето отношение към здравните проблеми и от психическата ни нагласа.
Разумните страхове, че може да се разболеем от тежко заболяване, са естествени за човека, като инстинкт за самосъхранение. Но има някои капани и ако попаднем в тях, сами привличаме към себе си всевъзможни болести.
КАПАНЪТ НА САМОСЪЖАЛЕНИЕТО
От гледна точка на психологията самосъжалението може да облекчи остротата на стреса, но не се бори с него, а го изтласква дълбоко навътре. Натрупва се напрежение и резултатът е „лош стрес“ (дистрес). Това е задънена улица, която наистина може да доведе до астенична депресия и напълно да ви срине от коловоза на живота. Посрещайки проблемите със самосъжаление - това означава предварително да им дадете възможност да вземат надмощие над вас. Самосъжалението се отнася към астеничните реакции, когато в организма се произвежда в големи количества хормонът на слабост - ацетилхолин. Това чувство е доста упорито и напълно негативно. Човек бързо става зависим от него - както и от всички лоши навици. Зациклянето върху себе си винаги ни прави безсърдечни към другите.
Така че със самосъжалението може напълно да разклатим психиката си и да навредим на здравето си. Склонността към астенични реакции често се превръща в мощен тласък за развитието на различни заболявания. Така прекаленото състрадание към собствената си персона може да предизвика: • болести на храносмилателната система (предимно гастрити и язви на стомаха); •астено-апатична депресия; • хипотония; • вегетативно съдова дистония; • идиопатичен световъртеж; • понижен имунитет и слаба съпротива към инфекции.
А най-вредно е чувството за самосъжаление по време на заболяване, дори когато сте се простудили, имате температура и всичко ви боли. Процесът на възстановяване, бъдете сигурни, ще се забави!
НАЙ-СТРАШЕН Е КАПАНЪТ НА САМОВНУШЕНИЕТО
В такава зависимост често попадат хора, които са по характер тревожни и подозрителни. Настинки, възпалено гърло, сенна хрема - най-банал-ните сезонни заболявания предизвикват у тези хора паника. Обикновените симптоми се раздуват до едва ли не смъртоносни: кашлица - сигурно е туберкулоза, температура 38 градуса - край, болен съм от пневмония. Това са нерешителни хора, живеещи в подчинително наклонение, изпитващи постоянна безпричинна тревога, в това число и за собственото си здраве. При това тревожно-мнителните хора, като правило, са склонни към нарушения на вегетативната нервна система и метеочувствителност. И това само засилва убеждението им, че са болни повече от сериозно, едва ли не им предстои да умрат до няколко дни. И по силата на самовнушението си тревожно-мнителните хора действително понасят по-тежко дори обикновена простудна инфекция и боледуват по-дълго време от останалите хора.
Хората с такива характеристики на личността по време на заболяване трябва да се лекуват по по-специална схема: през нощта - успокоителни (по 25 капки валериан или гаргара с половин чаша настойка от жълт кантарион), а на сутринта - препарати за стимулиране на имунната и нервната система (например настойка от шипка, тинктура от женшен, китайски лимонник плюс таблетки зелен чай).
Този начин на лечение ще им помогне да преодолят страха от смъртта, каквато са си въобразили, че съществува за тях.

"ЛОШОТО ЗА ДОБРО"... „ЛОШИ” НАВИЦИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ

"ЛОШОТО ЗА ДОБРО"...
„ЛОШИ” НАВИЦИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ

Нови изследвания доказват, че пиенето на бира, консумирането на кафе, дъвченето на дъвка, сърфирането в интернет,...
вдигането на скандали и други „грехове" и непристойни навици са полезни и здравословни.
Сърфирането в интернет може да изостри умствените способности
Глобалната мрежа е сред най-оспорваните достижения на високите технологии - има свирепи противници и жарки защитници. Учени от Калифорнийския университет обаче доказаха, че пазаруването онлайн може да ви спечели не само време и пари - светкавично купувате страхотни обувки с отстъпка, например, но и да повиши умението ви да преценявате логично причинно-следствената връзка и да взимате бързи решения. Психиатърът д-р Гери Смол, един от авторите на изследването, обяснява, че редовното сърфиране из виртуалното пространство е като редовното посещение във фитнеса - колкото повече време прекарвате там, толкова по-добри ставате. „Постоянните тренировки ви помагат да постигнете по-високи резултати, но ако не ги редувате с почивки, скоро ще рухнете - същото важи и за интернет. Не стойте пред компютъра ден и нощ, и още нещо важно - влизайте в контакт с истински хора, не забравяйте, че човекът е социално същество“, предупреждава психиатърът.
Скандалите „изпускат" парата и намаляват стреса
Понякога не можете да си сдържате нервите и просто побеснявате? Няма лошо, дори да не е прието да вдигате скандали на обществени места или в службата, поведението ви е „прието“ с овации от тялото и духа ви. Учени от американския университет „Карнеги Мелън“ откриха, че гневът
- за разлика от страха или напреже-нието - намалява производството на кортизол, мощния хормон на стреса, „виновен“ за здравословни проблеми като напълняване, загуба на костна маса и сърдечносъдови заболявания. „От жените се очаква да са внимателни, грижовни и търпеливи по природа
- казва д-р Джули Норъм, автор на „Положителната сила на негативното мислене“- но всеки човек трябва от време на време да излива яда си, за да не се „пръсне“. Така че давайте воля на отрицателните си емоции, но с мярка - хроничното чувство на гняв вече не е здравословно, а болестно състояние.“
Пренебрегването на някои домакински задължения предпазва от алергии
По-разхвърляните жени по света приветстваха съобщението на британски специалисти, че алергените в дома намаляват, ако оставяте леглата неоправени (изтупването, обръщането и подпъхването на чаршафите под матраците осигурява богата хранителна среда за алергените от домашния прах).
Още по-благоприятна новина за хората, които не си падат големи чистофайници, е, че трябва да поддържате сравнително чист дома си, а не да се стремите към стерилна обстановка. „Постоянното търкане и дезинфектиране на помещенията не е полезно за здравето ни - обяснява д-р Кенет Розенман, специалист по вътрешни болести и медицина на околната среда.
- Унищожаването на всички бактерии, включително и безобидните за човека, отваря пътя на по-сериозни, агресивни и устойчиви вредители. Употребата на силни почистващи и дезинфектиращи средства особено под формата на спрейове, както и някои ароматизатори на въздуха, „обогатяват“ дома ни с хими-кали, които могат да причинят астма и други алергични прояви. Избягвайте ги и помнете, че обикновената влажна кърпа и бабините тайни за почистване могат да накарат дома ви да блесне без риск за здравето ви.“
Продължава утре ...

42 Facts You Probably Didn’t Know About Bulgaria

42 Facts You Probably Didn’t Know About BulgariaLocated south of Romania, my country, Bulgaria is a lovely European country. It is, in fact, the first one I’ve visited – I went for a short trip in Veliko Tarnovo:D. Today I’m inviting you to learn a thing or two about this country as Bilyana, travel blogger at Owl Over The World, shares 45 facts about Bulgaria. I have to say: many of them were new to me – so make sure you read all these interesting/fun things about this country, and don’t forget: I have more travel curiosities and quirky things for you on the blog!
Bulgaria is a beautiful country with amazing nature, lovely villages, friendly people, delicious food, and it’s extremely affordable. The country has a rich history and well-preserved traditions. However, many people haven’t even heard about Bulgaria although they should.
1.       Bulgaria is one of the oldest European countries established in 681 AD.
2.       Since then Bulgaria is the only one who hasn’t change its name.
3.       Bulgaria ranks third in Europe for the number of its valuable archeological monuments after Italy and Greece.
4.       Alexander Nevski is the oldest autocephalous Slavic orthodox church in the world.
5.       The Bulgarian army has never lost a single flag in battle.
6.       The Cyrillic alphabet became the third official alphabet of the EU after the accession of Bulgaria to the EU on January 1, 2007.
7.       In Bulgaria was founded the oldest golden treasure. (3000 gold objects dating back more than 6000 years)
8.       The ancient Bulgarian calendar was declared as the most accurate in the world by UNESCO in 1976.
9.   Plovdiv is Europe’s oldest inhabited city.
10.   Bulgaria is fourth in the world in per capita university education.
11.   The Bulgarian folk song “Izlel e Delyu Haydutin” was sent in space on the board of the US Space Probe Voyager I.
12.   Almost one-third of Bulgaria is cover in forests.
13.   The Bulgarian Air Force developed the first air-dropped bomb in military history. That was during the First Balkan War, the bomb was used on 16 October 1912.
14.   The first woman in the world who participated in a military flight was the Bulgarian Rayna Kasabova.
15.   The highest peak on the Balkan Peninsula is Musala peak. It’s located in Rila Mountain, Bulgaria, rising at 2925m above the sea level.
16.   Bulgaria was the home of the Thracians, the certain hero called Spartacus was born in Bulgaria.
17.   Bulgaria produced as much as 85% of the world’s rose oil. The roses are grown in Bulgaria’s Rose Valley (Kazanlak) are an essential ingredient in the perfumes production.
18.   The bagpipe (known as ‘’gaida’’ in Bulgaria)  is a traditional Bulgarian instrument. The other nations that use the bagpipe as an instrument are Ireland and Scotland.
19.  Bulgarian yogurt is the best in the world, trust me. The Lactobacillus bulgaricus, which gives the unique taste of yogurt can be found only in Bulgaria.
20.   Bulgaria is the second country in Europe with the highest number of natural mineral springs. Bulgaria is heaven for SPA.
21.   Bulgarians nod for no and shake their heads for yes.
22.   ‘’Name Days’’ are celebrated in addition to birthdays and even more valued by some people.
23.   Bulgarian welcome the spring with Baba Marta. Every year on 1 March Bulgarian give a Martenitsa ( white and red bracelets) to each of their friends to congratulate them on the beginning of the spring and for health. The Martenitsa is wearing until you see a stork or a blossoming tree.
26.   Bulgarians are spilling water in front of the door for success. When a member of the family leaves home for a special event like the first day of school, prom, before an exam, at weddings, etc. the other members of the family are spilling water in front of the door before he leaves with the word ‘’may your success flows like water’’.
27. Bulgarian celebrating Trifon Zarezan instead of Valentine’s Day. 14 February is a Wine-growers Day and people celebrate the love for wine.
28. World’s first digital wristwatch was developed by the Bulgarian, Peter Petroff.
29. The first electronic computer was invented by John Vincent Atanasoff who has a Bulgarian origin.
30. The Bulgarian national football team finished fourth in the 1994 World Cup.
31. The Bulgarian Dan Kolov is the first wrestler in the world with 1500 wins and 2 lost matches.
32. For 29 years so far no woman has managed to beat the record of the Bulgarian Stefka Kostadinova for the high jump of the World Championships in Rome with sensational 2.09 meters.
33. Bulgaria is one of the biggest wine exporting countries in the world. Wine production has a long history dating back to Thracian times.

34. Bulgaria ranks third in Europe in biodiversity, with a number of rare and endemic species.
35. The Bulgarian flag consists three colors: white, green and red, laid horizontally from top to bottom. The white is a symbol of hope, the green is a symbol for the wonderful nature, and the red is a symbol of the blood soaked into our lands.
36. For more than 700 years, Bulgaria was twice its current size, reaching three seas – the Aegean, Adriatic and Black sea.
37. There are 142 resorts in Bulgaria – 26 marine resorts, 56 mountain resorts, and 58 balneological resorts.

38. There are 9 UNESCO sites in Bulgaria. 7 cultural sites (Rila Monastery, Boyana Church, Ancient City of Nessebar, Thracian Tomb of Kazanlak, Madara Rider and the Rock-Hewn Churches of Ivanovo) and 2 natural sites (Pirin National Park and Srebarna Nature Reserve).
39. Bulgaria has one of the fastest internets in Europe.
40. Sofia is one of the most affordable European capitals to visit.
41. Bulgarian women have been ranked among the most beautiful in the world.
42. Sofia, the capital of Bulgaria is situated just 15 minutes away from Vitosha Mountain.ЗАГАДАЧНИЯ ПОКАЗАТЕЛ рН... НИВОТО НА PH В ОРГАНИЗМА - ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЗДРАВЕ ИЛИ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ

ЗАГАДАЧНИЯ ПОКАЗАТЕЛ рН...
НИВОТО НА PH В ОРГАНИЗМА - ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЗДРАВЕ ИЛИ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ

Кисело настроение, песимистични мисли, наднормено тегло, затлъстяване в областта на корема, употреба на повече алкохол и цигари...
Ако всичко това е част от живота ви, необходима е промяна. Пътят е труден, но си заслужава.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КИСЕЛИННО-АЛКАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ
Тялото е съставено предимно от вода. Водната среда може да има киселинни или алкални свойства (алкали = основи), които се измерват по скала, наречена pH (potential hydrogen) или потенциален водород. Ако скалата отчита 7,0, е неутрална, а от 7,1 до 14 е алкална.
ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА PH НИВОТО
Тъй като 50-60% от общото тегло на тялото е вода, pH нивата се отразяват на целия организъм и често са показател за здраве или заболяване. Небалансиран pH означава, че нивата са станали твърде киселинни или прекалено алкални за дълъг период от време.
МОЖЕ ЛИ НЕУРАВНОВЕСЕНО PH ДА ДОВЕДЕ ДО ПРОБЛЕМИ
Въпреки че може да остане незабелязан години наред, небалансираният pH (твърде киселинен или алкален) води до развитието на дегенеративни заболявания като сърдечносъдови болести, рак, диабет, подагра. Както и до кристализиране на солите в урината и до образуване на пясък и камъни.
ЗАЩО Е ВРЕДНА ВИСОКАТА КИСЕЛИННОСТ
Съвременното меню включва в по-голямата си част храни, които оставят киселинни остатъци в организма. Неуравновесените нива на pH могат бавно, но сигурно да разяждат нашето тяло и да доведат до множество здравословни проблеми.
Ето някои ранни признаци на излишни киселини в тялото:
► отпадналост сутрин
► киселини по време и след хранене
► раздразнителност
► наднормено тегло
► прекалено мазна кожа при събуждане, обилно потене при леки натоварвания и напрежение
► лош дъх и обложен език рано сутрин
► затруднено храносмилане
► „кисело" настроение
КАКВО СЪЗДАВА КИСЕЛИННАТА СРЕДА
Тя може да се образува заради храненето (много сладко, бяло брашно, газирани напитки, животински мазнини), стрес, алкохол и цигари, всеки процес, който отнема кислорода на клетките. В такива случаи тялото ще се опита да компенсира киселата среда с помощта на алкални минерални вещества и ако храната ни не съдържа достатъчно минерали, се получава натрупване на киселини в клетките.
ПРОБВАЙТЕ - ШУСЛЕРОВАТА СОЛ МОЖЕ ДА РЕШИ ПРОБЛЕМА
Шуслеровата сол, която регулира киселинността в организма, е сол №9 натриев фосфат. Неслучайно я наричат Шуслерова сода - помага за преработката на мазнините и засилва метаболизма. В комбинация със соли №5 и №10 има детоксикиращо и отслабващо действие. Необходими са по 5 таблетки от трите соли всеки ден поне 2 месеца.
Заедно с това хапвайте повече алкални храни - плодове и зеленчуци, намалете сладкото и месото, пийте по 50 мл вода на килограм телесно тегло всеки ден. Движете се и мислете позитивно.

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...