Translate

Showing posts with label Bulgaria. Show all posts
Showing posts with label Bulgaria. Show all posts

2024/04/15

THE FIRST THREE BULGARIAN ELECTRIC CARS

 WE PRESENT TO YOU THE FIRST THREE BULGARIAN ELECTRIC CARS MANUFACTURED in 1966, 1967 and 1970.


The courage of Bulgarian engineers is built on the rapidly growing domestic production of electric cars, which began as early as 1952, when we produced the first Bulgarian electric car. (40 years later, in 1992, we reached 1,500,000 produced trucks and exported them all over the world.) Therefore, in the 1960s, Bulgaria had a serious advantage among the world's mobile constructors because of our developed production of electric trucks - for its needs in the BAS a separate Scientific Research and Design Institute for Electric and Forklifts (NIPKIEM) was established. 315-1, (PIONEER-63) Research and Design Institute for Electric and Forklifts (NIPKIEM) creates the first Bulgarian - and in general Eastern European - electric car. Completed in 1966 but not officially presented. The two-seater body, the presence of a cardan with a main drive and a differential (which in both cases is from ZAZ-965. The design and type of the body is exposed and made of sheet metal.
PIONEER-63 (PIONEER-67)
is the second Bulgarian electric car produced in 1967.
It is a "light car for two passengers", as the article in the then magazine "Nauka i Tehnika" tells. The electric motor with a power of 6.3 kilowatts provides a speed of up to 55 km/h, and the total weight of the machine is only 850 kilograms.
It is the first professional experience in creating a modern passenger electric car in Bulgaria. Work on the prototype, designated 315-2, began in September 1966. Its exterior was initially made of life-size Styrofoam and wax, after which molds were removed in which the fiberglass body was cast.
Pioner-63 was exhibited at the Plovdiv Fair in September 1967. Its construction used many off-the-shelf components and parts, such as the front axle and steering gear, which were taken from the Zaporozhets
Designed and constructed by NIPKIEM team.
It uses lead-acid batteries designed for it at the BAS. The credit for the preservation of the only two photos goes to Assoc. 2nd century, Ph.D. Eng. Evgeni Tanchev, responsible designer of the bodywork.
ELMO-70.
It is the third Bulgarian elmobile that uses the Moskvich-426 body, modifying it almost entirely:
The differential has been removed and replaced with an electric motor connected to a planetary gearbox with a gear ratio of 1:4.67. The electric motor has a nominal power of 9 kilowatts, operates at 80 volts and weighs only 65 kg. Its efficiency is 85% - nearly three times that of the conventional internal combustion engine used by Moskvich.
The real novelty in the Elmo 70, however, is the battery created at the Central Laboratory of Electrochemical Power Sources. At the same time, Ford's electric prototypes use lead batteries with a capacity of 5.75 kilowatt hours, in Japan Hitachi is developing nickel-zinc batteries with a capacity of 24.9 kWh, and the Bulgarian one is zinc-air, with a capacity of 40 kWh. On top of that, it is significantly lighter than the Japanese development - 400 kg against 697 for the Hitachi product.
ELMO-70 is not particularly fast - it develops up to 60 km/h. But at the expense of this, its mileage fully corresponds even to today's standards for electric cars - it is 240 kilometers in real conditions, as shown by tests on the capital's ring road ("Science and Technology" describes how during the first tests the driver was stopped by a curious car driver, because the car did not make a sound. It turned out that the examiner had forgotten his documents in the laboratory).2023/03/29

Българската азбука

ДА СЕ ПОМНИ И ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ПОКОЛЕНИЯТА!


 

Това защо го няма в учебниците?
Българската азбука е всъщност разказ :
"Аз буки, веди глаголати!
Добро ест живети дзело земля!
Иже (йота) како люди мислите, наш он покой.
ръци слово твръдо! ук, фрът, хер! от! ща чръв! ци ша! еръ, ер, ери! ет! ен он! йен йон! юс! ят!
Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така :
"Помни буквите, учи да говориш!
Добре е да живееш здраво на земята!
защото когато хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо!
нагоре всеки да лети!върви! избягвай червея!покорявай висотите!
ти мъж, ти юноша, вие хора! човече! с ум и разум!
във вярна посока и с ясно съзнание! напред! слава! "
Аз зная буквите и животът със знанието е добър... ще мога да чета, да опозная живота,
доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек... "
А нима това не е смисълът на съществуването?!
Истински дар за човечеството е тази азбука...
С промисъл свише...
Благодарни ли сме!
В, превод на прабългарски "азъ"означава "памет".
Освен това на древния ни език "алем"означава "първи",а "ан"означава
"Бог" или "небе".В новата азбука
Кирил и Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват смислен текст!!!
Неизвестен автор
БЪДЕТЕ ГОРДИ БЪЛГАРИ
НАСЛЕДНИЦИ НА ДРЕВЕН РОД!

2022/11/23

КОЙ И КАК РАЗКЪСА БЪЛГАРСКАТА ПЛЪТ. ПРОГОВАРЯТ СЕКРЕТНИТЕ РУСКИ ДОГОВОРИ.

      КОЙ И КАК РАЗКЪСА БЪЛГАРСКАТА ПЛЪТ. ПРОГОВАРЯТ СЕКРЕТНИТЕ РУСКИ ДОГОВОРИ.
Десетилетия наред умишлено и целенасочено бяха принизявани и ролята на българското Възраждане, и борбата за църковна независимост, а дейността на революционните ни водачи бе представяна в един напълно наивен и унизителен за националното ни достойнство план. Априлското въстание е онзи ключов момент, който провокира цивилизована Европа да подкрепи българската национална кауза и дава повод на Великите сили да свикат Цариградската мирна конференция, на която да се реши Българският въпрос и да се уреди територията на новата държава.
Вместо това години наред този подвиг на българския народ бе принизяван едва ли не до функция на руската имперска политика, предизвикала Руско-турската война и последвалото изграждане на българска държава.
Как и защо се стига до провала на тази конференция, кой и защо предварително разкъсва българските земи и залага основите на Берлинския договор ще разберете от представените по-долу секретни договори между две империи, които властват в Централна и Източна Еврапа – Руската и Австро-унгарската Те обричат на провал българската национална кауза.
(Публикуват се за първи път и документално преобръщат умишлено деформираните ни исторически представи. Прилагам и целия сборник с договори на Русия)
През първата половина на 19-и век българският народ достига до онази степен на обществено развитие, което му позволява да вземе съдбата си в собствени ръце. Османската империя, векове наред е разчитала на териториално разширение и финансиране чрез спахийство, но още през 18-и век този икономически модел е обречен на провал и вече не работи. Империята е обхваната от беззаконие, анархия, кърджалийство. Смаляваща се, изостанала, обречена…
Великите сили успешно се възползват от упадъка на Османската империя и започват да късат парчета от нея – Англия и Франция – по средиземноморието, Австро-Унгария на Балканите, Русия на север от Черно море. Възникват нови независими или васални държави…
В това несигурно, размирно време започва чудото на Българското Възраждане.
В българите започва и се развива процес на национално осъзнаване, в основата на което стои „Историята” на Паисий. Още през 1813 г. в Шумен се чества за първи път в света празникът на българската писменост и светите братя Кирил и Методий.
Българинът започва сам да строи читалища, църкви, манастири, училища, гимназии, часовникови кули, мостове. Започва да развива манифактура, да търгува, появяват се и първите фабрики в Сливен и Габрово.
Главен интендант на османската армия става не кой да е, а правнукът на Софроний Врачански – Алеко Богориди – единственият християнин в чийто дом на крака идва да гостува султан в петстотингодишната история на империята.
През 60-те и 70-те години на 19 век. в много градове и села българите строят къщи на два-три ката и се множи, докато не стават най-многобройният етнос на Балканския полуостров.
Погледнете къщите от онова време в Стария Пловдив, Русе, Свищов, Шумен, Габрово, Велико Търново, Трявна, Враца, Сливен, Котел, Калофер, Мелник, Копривщица…
Самият Цариград се превръща в средище за църковните ни и културни деятели.
И това го правим сами, без държавна подкрепа, дори често въпреки съпротивата на османските власти. Но го правим!
(Самият Достоевски описва почудата и завистта на руските офицери, когато навлизат в българските земи и виждат богатството на българите, къщите и църквите им: „…вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,— это за веру-то угнетенных! «Да как они смеют!» — загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»
(от „САМЫЙ ЛАКЕЙСКИЙ СЛУЧАЙ, КАКОЙ ТОЛЬКО МОЖЕТ БЫТ” ).
или в превод: „Изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, цветя,’ плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите, и като връх на всичкото по три православни църкви на всяка джамия — и ще се бием за вярата на поробените! „Как смеят!” — кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. „Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се и радват! Не ни се радват на нас! Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво!…”
В същия момент имперската политика на Русия е насочена към завладяване на нови територии и осигуряване на излаз към Южните морета. Една от основните пречки на нейните имперски амбици се оказва възродената българска нация.
При всяка от поредните си войни с Османската империя Русия завлича хиляди българи за да ги направи крепостни за своите дворяни и помешчици. Процесът е описан от Георги Раковски в брошурата му „Руската убийствена политика за българите” издадена през 1861 г. Нещо повече – използвайки временното си преимущество, Русия изисква от султана да издаде ферман, който позволява българите да бъдат изселвани от родните си места и заселвани в „омразните руски пустини”, както сам Раковски пише. Тук ние можем да видим истинските цели на руския империализъм и да усетим отношението към българите като към един добитък, който може безнаказано и безплатно да експрлоатира. Тогава за първи път в началото на 60-те години на 19-и век руският империализъм разбира, че вече пред него не стои безропотно и безродно стадо, а народ с ясно осъзната идентичност и национална кауза, която само за няколко години ще се превърне в основна пречка за доминация на Руската империя на Балканите и Проливите. В същата 1861 г. година Русия оказва натиск над Сърбия да разтури Първа българска легия на Раковски, както и да бъде иззета и унищожена брошурата на Раковски, както в Сърбия, така и във Влашко.
Паралелно с този процес се развива и българската църква. Още през 1860 г. българите правят опит да отвоюват независима Българска екзархия, но срещат упорита съпротива от руския консул в Цариград княз Лобанов, както и от гръцката църква и по настояване на княз Лобанов нашите владици са заточени в Диарбекир през 1861 г.
Отново Русия усеща наличието на един народ, който търси своето място под слънцето, има сили, воля и решителност да извоюва национална независимост и руската дипломация започва своята коварна и двулична политика по разединение и подкупване на наши деятели и саботиране на българската национална кауза, както отвътре, така и чрез действията на своята дипломация на международната арена.
През 1870 г. със султански ферман е обявена независимата Българска екзархия с огромна територия от над 220 000 кв. км. Чрез този акт султанът цели да успокои нашите църковни деятели и българското население, но най-вече – да създаде един предпазен буфер за империята си, който по един или друг начин да държи руския империализъм надалеч.
http://upload.wikimedia.org/…/Bulgarian-Exarchate-1870-1913…
http://upload.wikimedia.org/…/Sultan%E2%80%99s_Ferman_for…
В отговор и в отчаян опит да спре единението на българската нация руската дипломация в лицето на руския консул в Цариград – Граф Игнатиев оказва силен натиск върху османските власти и по искане на Граф Игнатиев нашите владици отново са заточени през 1872 г. Невиждано за Цариград шествие от над 3000 българи се вдига, за да изиска освобождаването на владиците ни и властите бързо отстъпват, владиците ни са върнати от заточение. Руският консул обаче успява да организира заговор срещу Българската църква и руската църква, последвана от Вселенската патриаршия обявяват схизма против Българската църква, която продължава чак до 1945 г.
Неоспорим факт е, че руската дипломация не успява да вкара в редиците на нашето революционно национално-освободително движение свои агенти. Поне досега няма изнесени никакви документи, които да разобличат който и да било от ръководството на БРЦК. Всички наши революционери са възприели политиката и стратегията на Георги Раковски за постигане на национално свобождение само чрез собствени средства. Точно това е имал предвид и Васил Левски с прословутите си думи „Който ни освободи, той ще да ни и пороби.”
Самото Априлско въстание заварва руската дипломация неподготвена за бързото развитие на последвалите събития. Насилията и зверствата над българското население надигат вълна от протести и недоволство в Европа. Цяла Европа се надига в защита на българската национална кауза, възмутена от насилието и безчинствата срещу българското население след въстанието. След спешни дипломатически совалки Великите сили се споразумяват за постигане на решение на Източния въпрос чрез конференция в Цариград.
В същия момент…
Веднага след Априлското въстание руската дипломация се задейства и пуска коварните си ходове. На 8 юли 1876 г. Русия сключва с Австро-Унгария секретното Райхщадско споразумение. С него двете империи си разделят сверите на влияние на Балканския полуостров и предопределят съдбата на България и до днес, като приемат текст, който изключва създаването на голяма държава. Русия поема ангажимента да не възпрепятсва Австро-Унгария при окупация на Хърватия, Босна и Херцеговина, а Австро-Унгария – да не пречи на Русия при инвазия на Балканите. Истинската трагедия за българската национална кауза се случва само половин година след това. По време на преговорите на Цариградската конференция, зад гърба на другите държави в Будапеща Русия тайно финализира с Австро-Унгария приетите договорености в Райхщадското споразумение и сключва с Австро-Унгария секретната Будапещенска конвенция.
Окончателният вариант за територия на бълагрскат държава, приет от Великите сили на Цариградската конференция е много близък до границите на Българската екзархия според султанския ферман от 1870 г. https://bg.wikipedia.org/…/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3…
Приетият и съгласуван от всички Велики сили окончателен вариант за територия на България обединява почти всички българи на Балканския полуостров в единна територия по най-естествения признак – преобладаващо българско население. Приетият вариант е по предложение на английския консул като територията ни е разделена вертикално на две отделни български държави, като с това британската дипломация цели да намали риска от силно руско влияние в Източна България, където православното население е по-малък процент в сравнение със Западна България, като по този начин ще намали и вероятността за руска експанзия към проливите през тази територия.
Само че в същия момент в допълнителната секретна конвенция Русия се споразумява с Австро-Унгария да не се допусне образуване на голяма и сплотена държава. На 15 януари 1877 г. тя е подписана от двете империи, докато Цариградската конференция тече.
В чл.1 (СТАТЬЯ I на стр. 154 от сборника със секретни договори на Русия, публикуван долу) двете империи се договарят за анексирането съответно на Босна и Херцеговина от Австр-Унгария и Бесарабия от Русия. Впоследствие заради анексирането на Бесарабия Русия ще компенсира Румъния с българската Северна Добруджа. Първото парче българска плът е откъснато.
В чл.2 (СТАТЬЯ II, стр. 154) империите се договарят за взаимна дипломатическа поддръжка и отстояване на договореното при евентуално колективно обсъждане от Великите сили (което се и случва при изготвянето на Берлинския договор).
В чл.3 (СТАТЬЯ III, стр. 155) империите приемат текст, който категорично „изключва създаването на голяма и сплотена държава”.
В чл.4 (СТАТЬЯ IV, стр. 155) се задължават да пазят в тайна постигнатите договорености.
Този 15 януари 1877 г. можем да считаме за една от най-черните дати в историята ни. Веднага руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен за постигнатото съглашение и той започва да работи по саботиране на постигнатите договорености на Цариградската конференция. Граф Игнатиев спешно се среща с представителите на Османската империя и успява да ги убеди да откажат подписването на постигнатото съгласие, като поема мъгляви обещания за ненамеса, както и руска дипломатическа подкрепа за евентуалното оставане на голяма част от Балканите в пределите на Османската империя. След два дни успява да убеди османските власти да се откажат от договореностите и на 18 януари Митхад паша обявява, че Османската империя отказва да подпише постигнатото споразумение за територия на България.
Руското обещание е спазено и както всички знаем това се случва – цяла Македония, както и Беломорска Тракия впоследствие умишлено са оставени в пределите на Османската империя. По силата на чл.10 от Фермана за независима Българска екзархия от 1870 г. в Македония гръцката църква, под контрола на османските власти провежда плебисцит. Резултатите са потресаващи за гръцката църква и тотално объркват плановете на Русия. С мнозинство над 2/3 почти цяла Македония се присъединява към Българската екзархия, което ще доведе и до нов тласък и подем на патриотчните сили
за осъществяване на българската национална кауза
В резултата на тайните договори между Руската и Австро-Унгарската империи българските земи ще бъдат разпарчетосани с Берлинския договор, като Северна Добруджа е предадена на Румъния, големи български територии в Западна България – Пиротско и Нишко ще бъдат подарени на Сърбия, където местното население ще бъде подложено на насилствена асимилация, терор и убийства, Македония и Беломорска Тракия ще бъдат оставени в пределите на Османската империя, ще бъде създадена една изкуствена, васална държавичка Източна Румелия, която ще просъществува само седем години. Ще бъде създадено и малкото княжество България – под временно руско управление, с 50 000 руски окупационен корпус, който според чл. 8 от Временния (прелиминарный) Сан-Стефански договор и аналогичния текст изкопиран в чл. 22 на Берлинския договор се издържа изцяло за сметка на местното население.
Българският народ ще изплаща издръжката на руския окупационен корпус до 1902 г. и заедно с други задължения, натресени от Берлинския договор тези средства ще представляват 24 % от бюджета на държавата.
Тази несправедливост , това жестоко разкъсване на българските земи скоро ще бъде частично поправено и ще доведе до онзи велик момент, в който малка, разкъсана България ще се опълчи на Великите сили, ще провъзгласи Съединението си и ще принуди Русия – единствената държава, която се противопоставя на Съединението, да скъса дипломатически отношения с България за цели 10 години.
В последващи публикации ще отразя и антибългарската политика на Русия и в този период, ще публикувам и секретните грами на руските дипломатически мисии, организирали опити за преврати, метежи, убийства на български политици, саботажи на Съединението, подкупване на продажни мекерета.
Предстои да публикувам секретните дипломатически грами на руските консулства в София, Пловдив, Букурещ и Цариград за да видят българите и да усетят цялата подлост, коварство и двуличие на антибългарската политика на Русия. Тепърва предстои да ви запозная и с български и руски документи относно руската експанзия на Балканите през 1916-1917 г, както и с целите, и начините, по които руският империализъм обяви съществуването на „македонска” нация и я наложи с насилия и убийства над стотици хиляди българи.
Впрочем България ще продължи да плаща издръжката на „руския окупационен корпус” до 1902 г., за да продължи да плаща и през 1909 г. ново задължение – този път защото Русия е единствената държава, която възразява срещу обявяване на Независимостта ни през 1908 г. и под предтекст, че нарушаваме Берлинския договор принуждава България да подпише Руско-Български протокол през април 1909 г. , с който се задължаваме да изплащаме колосалната за времето сума от 82 милиона златни франка за 75 години.
България ще изплаща и тази сума до 1916 г., когато отново руските орди нахлуват в Добруджа, а два руски експидиционни корпуса , всеки с по 10 000 щика и общо 1000 офицери, командвани от ген. Дихтерис, ще нападнат България в гръб, през македония, заедно със сърби и французи.
За да се стигне до великата дата 3 март 1918 г. , когато победителят България ще принуди Русия да подпише най-унизителния мирен договор в историята си – Брест-Литовския мирен договор, откъснал от лапите на империята Финландия, Полша, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Молдова, Бесарабия, Грузия и Армения.
ДНЕС НИЕ НЯМАМЕ ПРАВО ДА БЪДЕМ НАИВНИ И ЛЕКОВЕРНИ. НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОЗНАВАМЕ НАШАТА ИСТОРИЯ, ДА СЕ ГОРДЕЕМ С НЕЯ И ДА ТЪРСИМ ИСТИНАТА.
ЗАЩОТО САМО ИСТИНАТА ЩЕ НИ НАПРАВИ СВОБОДНИ! И НЕЗАВИСИМИ!
ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗАВЕТА НА ЛЕВСКИ – „ТОЗ, КОЙТО НИ ОСВОБОДИ, ТОЙ ЩЕ ДА НИ И ПОРОБИ”
Да не забравяме и думите на Христо Ботев, написани в бр. 13 на вестник „Знаме” 1875 г. – „Русия, тая мнима защитница на славянството – днес употреблява всички сили и средства за да истрие от лицето на земята българските колонии.”
Да не забравяме подвига на Стамболов! Както и кой и защо го уби!
Нещо повече – днес ние трябва да проявяваме пълна нетърпимост към всички опити нашата история да бъде подменяна, фалшифицирана и като истински българи трябва да браним родния интерес и националното си достойнство!
И трябва да сторим така, щото всички онези псевдоисторици, псевдопрофесори, псевдобългари, обслужващи идеологемата на руския империализъм , всички онези „фили”, на които им излиза пяна на устата, когато българинът започне да защитава националния си интерес и достойнство да бъдат третирани както подобава, а именно – като хлебарки и национални предатели!
А оправим ли се с хлебарките, кърлежите лесно ще ги откачим и спрем да смучат силите на нацията…
на илюстрацията е показана карта на границите на Българската Екзархия от 1870 г., мисля повече от това не ни е необходимо и в наши дни.

АВТОР НА СТАТИЯТА : ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


Цялата статия ;https://istinata.bg/?p=62

2022/07/07

"THE BULGARIANS ARE ONE OF THE FIRST CREATORS OF OUR CIVILIZATION" - "БЪЛГАРИТЕ СА ЕДНИ ОТ ПЪРВИТЕ ТВОРЦИ НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

                 "БЪЛГАРИТЕ СА ЕДНИ ОТ ПЪРВИТЕ ТВОРЦИ НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"


"THE BULGARIANS ARE ONE OF THE FIRST CREATORS OF OUR CIVILIZATION"


Francois Mitterrand: The Bulgarian people are one of the creators of civilization on our planet! The English researcher, Arnold Toynbee wrote in his 12-volume history of nations that "... THERE WERE 21 CIVILIZATIONS IN THE WORLD. ONE OF THEM WAS BULGARIAN. IT EXPANDED ITS BORDERS THROUGH ITS STRONG CULTURAL INFLUENCE. It stretched from Belgrade to Crimea and from the Carpathians to the White Sea, called the Thracian in ancient times." *** The famous English historian Prof. Norman Davis says: "BULGARIANS ARE AT THE CORE OF EUROPEAN CIVILIZATION" With many facts, he proves that Bulgaria is the oldest nation on the Old Continent. Moreover, according to him, when Bulgaria was a country, Europe "walked straight under the table". *** The presidents of France for the Bulgarians: Charles de Gaulle: "THE BULGARIAN STATE IS THE CRADLE OF EUROPEAN CULTURE AND CIVILIZATION" 1962 Francois Mitterrand: "THE BULGARIAN PEOPLE ARE ONE OF THE CREATORS OF CIVILIZATION ON OUR PLANET." *** Italian President Carlo Ciampi, in his speech at the opening of the Winter Olympics in Turin in 2006, said: "THE BULGARIANS ARE ONE OF THE FIRST CREATORS OF OUR CIVILIZATION". *** Russian academician Dmitry Likhachev: "...And the foreign conquerors could not defeat this STATE OF THE SPIRIT, because the Bulgarian language, writing and culture stood in solid formation in defense of the Bulgarian people!... The Bulgarian State of the Spirit stretches from the Baltic Sea to Pacific Ocean and from the Arctic Ocean to the Indian Ocean". "...you are the most ancient of the cultural nations existing today, and not only in Europe, but also in the world. The past swallowed up antiquity, ancient Rome, Greece, etc., but Bulgaria remained as a living fragment of ancient European culture , the most ancient ... fragment. And that is why we must preserve it, so that today's Bulgaria is not only the last fragment of the past, but also the first of the future - the first culture that will cross into the third millennium and carry culture into the future. .." *** "One of the historical merits of the Bulgarians is that they successfully kept the Turks away from the heart of Europe for several centuries. They paid dearly with their blood, their faith, their freedom and the decline of their brilliant culture at that time" - Prof. Sante Graciotti , Italy *** "Tsar Simeon was Charlemagne for Bulgaria, but more educated than our Charlemagne and much happier than him, because he laid the foundations of a national literature." - French historian Alfred Rambaud *** "The Bulgarians were the people who contributed the most to organizing and shaping the civilization of the whole of Eastern Europe. The proto-Bulgarians organized the Bulgarian-Slavic tribes into one nation, in which the Bulgarian spirit and culture remained leaven for eternal times. Prof. Geza Feher - Byzantologist, who also studied the history of the ancient Bulgarians and Magyars, as well as the historical connections between them. His works are the works - "Military work of the proto-Bulgarians" and "Clothes and weapons of the old Bulgarian army" *** "Ukrainians, and also Belarusians and Russians, we all remember that our writing, culture and Orthodox Christian faith originate from Bulgaria. I also want to recall the fact that the two first Ukrainian patriarchs were ethnic Bulgarians - Grigoriy Tsamblak and Cyprian". Vyacheslav Pokhvalsky – Ambassador of Ukraine to Bulgaria. *** Byzantine Troparch from the year 999: "They, the Bulgarians, were once the most just of all peoples and of all in the world they honored these virtues the most and they themselves achieved great fame, and cities and peoples joined them voluntarily". *** Academician Omelyan Pritsak (specialist in medieval history) from Harvard University stated the following before a worldwide audience, which makes us feel proud to be Bulgarians: "COMPARED TO THE DESCENDANT OF ATTILLA - KING SIMEON I, THE BYZANTINE EMPEROR IS LOOKED LIKE A PARVENU"! *** "This is the people (Bulgarians) who before you had everything they wanted; a people in which he acquired titles, which bought his nobility with the blood of the enemy, in which the battle-field glorifies the family, because among them it is considered without hesitation that he is more noble whose weapon has been more bloodied in battle; they are a people who before the battle with you had never encountered an opponent who could resist him, and a people who for a long time carried out their wars only by raids”. Magnus Felix Enodius - "Praise for King Theodoric" (6th century). *** "The earth will open (Thracian gold will come out) and it will be discovered who the Bulgarians really are. The Bulgarians are not carpetbaggers, but where they left they left a country and a white city (white stone cities). The Bulgarian script is one of the oldest on the planet." - Vanga Source: Verses and..

"БЪЛГАРИТЕ СА ЕДНИ ОТ ПЪРВИТЕ ТВОРЦИ НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"
Франсоа Митеран : Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета!
Английският изследовател, Арнолд Тойнби пише в 12-томното си издание за историята на народите, че "... В СВЕТА Е ИМАЛО 21 ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЕДНА ОТ ТЯХ Е БЪЛГАРСКАТА. РАЗШИРЯВАЛА ГРАНИЦИТЕ СИ ПОСРЕДСТВОМ СВОЕТО СИЛНО КУЛТУРНО ВЛИЯНИЕ. Простирала се е от Белград до Крим и от Карпатите до Бяло Море, наричано в древността Тракийско."
***
Известният английски историк проф. Норман Дейвис казва: "БЪЛГАРИТЕ СА В ЯДРОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТАЦИВИЛИЗАЦИЯ" С много факти, той доказва, че България е най-старата нация на Стария континент. Нещо повече, според него, когато България е била държава, Европа е "ходела права под масата".
***
Президентите на Франция за българите:
Шарл де Гол: „БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ЛЮЛКАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ” 1962 г.
Франсоа Митеран : “БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА.”
***
Италианският президент Карло Чампи в словото си при откриването на зимната олимпиада в Торино през 2006 г каза: "БЪЛГАРИТЕ СА ЕДНИ ОТ ПЪРВИТЕ ТВОРЦИ НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ".
***
Руския академик Дмитрий Лихачов:"...И чуждите завоеватели не можаха да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха българският език, писменост икултура!... Българската държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ледовит океан до Индийския".
"...вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура, най-древната ...отломка. И затова трябва да я съхраним, та днешна България да не бъде само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето – първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето..."
***
"Една от историческите заслуги на българите е тази, че задържаха успешно няколко века турците далече от сърцето на Европа. Те платиха прескъпо с кръвта си, с вярата си, свободата си и упадъка на брилянтната им култура по онова време" - Проф. Санте Грачоти, Италия
***
„Цар Симеон бе Карл Велики за България, но по-образован от нашия Карл Велики и много по-щастлив от него, защото положи основите на една национална литература." - Френският историк Алфред Рамбо
***
“Българите бяха оня народ,който допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията на цяла Източна Европа. Прабългарите са организирали българо-славянските племена в една нация, в която българският дух и култура са останали подкваса за вечни времена”.
Проф. Геза Фехер - византолог, изследвал също историята на древните българи и маджари, както и историческите връзки между тях. Негово дело са трудовете - „Военното дело на прабългарите” и „Облеклото и оръжието на старата българска войска”
***
"Украинците, а също така и белорусите, и руснаците, всички си спомняме, че писмеността, културата ни и православната християнска вяра произхождат от България. Искам да припомня и факта, че двамата първи украински патриарси са етнически българи – Григорий Цамблак и Киприан".
Вячеслав Похвалски – посланик на Украйна в България.
***
Византийски Тропарх от 999 година: "Те, българите, някога бяха най-справедливия от всички народи и от всичко на света почитаха най-много тези добродетели и сами достигаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха към тях доброволно".
***
Академик Омелян Прицак (специалист по средновековна история) от Университета "Харвард", пред една световна аудитория е заявил следното, което ни кара да се чувстваме горди, че сме българи: "В СРАВНЕНИЕ С ПОТОМЪКА НА АТИЛА - ЦАР СИМЕОН I, ВИЗАНТИЙСКИЯТ ИМПЕРАТОР Е ИЗГЛЕЖДАЛ КАТО ПАРВЕНЮ"!
***
„Това е народът (българите), който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ в който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, в който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение; те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези”.
Магнус Феликс Енодий – „Похвално слово за крал Теодорих” (6 в.).
***
„Земята Ще се отвори (ще излезе тракийското злато) и ще се открие кои са в същност българите. Българите не са чергари, а откъдето са минали са оставили държава и бел град (белокаменни градове). Българското писмо е едно от най-старите на планетата”. - Ванга
Източник:
Стихове и..


2022/06/13

Предсказания на дядо Влайчо за България

 


Предсказания на дядо Влайчо за България и света:

Абе, тоя наш български народ е доста твърдоглав. Мнозина не приемат Бога и ще патят. Ама, казвам ви, до болка ще теглят.

Блажени ще бъдат ония будни семейства, които не се безпокоят от положението и вярват истински в силата и властта на Бога.

Поради помрачаването и голямото зло духовете на човешките същества ще бъдат крайно нервни и психично болни, но страданията, мъчнотиите и страховете ще пораснат до такава степен на голям хаос.

Духовните и културните общества, общо идеалистите не ще могат да правят общо сплотение. Чисто колективното добро ще бъде в застой - за този неуспех трябва да се намери краят.

Общо хората ще бъдат много нетърпеливи, ще бъдат сръдливи, ще обичат яденето, спокойствието, но те ще им липсват, после брат с брата ще се съди, ще се появят много кражби и други беди.

Светъл ще бъде Божият път, будните души ще почувстват това, а останалите ще потъмнеят още повече. По цялата земя и континенти ще има голяма проява на духовете във всяко отношение.

Ще има чистене... И за нищо на света няма да бъде онова, което хората се надяват и очакват. То е нещо, което човешкият род още не е виждал, не е чувал и дори не е подозирал за него. Това върховно „пречистване на души“ ще стане чрез силата на Природата.

Ще дойде време, когато зеленчуците ще стават все по-отровни. Те растат в земята и близо до нея. Плодовете, за разлика от тях, са на високо и приемат повече слънце. Тук е и причината зеленчуците да бъдат по-замърсени.

В цял свят плодородието ще бъде оскъдно поради воюващи и поради голямото нарастване на земните жители и неправилното разпределение на благата ще има оскъдица - недоимък от първа необходимост. Скъпотията ще върви напред и бързо парите ще станат изобилни, но незадоволството ще го има.

Управниците в цял свят ще бъдат в по-голямо затруднение, а останалите широки маси ще говорят, пишат, четат и тълкуват най-разнообразно, всеки по своему ще тълкува световните събития. В това време блажен ще бъде онзи управник, който с вяра и любов прилага гладен сърдечна молитва към Бог за своя народ. Както е постил Христос в пустинята за греховете на цялото човечество, както е постил Мойсей, Данаил и други за своя народ, а блажена ще бъде оная широка маса на народа, която чете Словото и добрите книги, размишляват за всичко добро и насаждат овощни дръвчета и други култури по земята, и всеки живее с Любов и вътрешен мир...

Светът няма да се умиротвори. Русия ще се заинтересува повече, но пак с търпение ще чака да дава от своята си червена боя на всички народи и ще играе роля на предтеча в делото на работничеството по целия свят. Германия ще успява, Америка едва ще запази сама себе си. Англия ще загуби територии, сили и влияние. Франция ще бъде на три разделена: фашизъм, работничество и свободно мислещи общества, и ще следва неволно мистиката на Германия. Италия ще си събере силите и ще има успехи. Япония ще напредва. Турция ще бъде в голямо затруднение. Гърция ще изгуби. България, поради молитвите на духовните общества, не ще бъде въвлечена във война. С малка промяна в кабинета тя ще бъде първа по желание за мир на Балканите, иначе ще си пази границите строго...

Източник: Пророчества на дядо Влайчо от книгата "Чудото Дядо Влайчо - Съдба, рецепти и пророчества".

2021/01/15

ЕТО , КАКВО КАЗВАТ АНГЛИЧАНИТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ...

 

Image may contain: 1 person, beard
ЕТО , КАКВО КАЗВАТ АНГЛИЧАНИТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ...
🇧🇬 В Британската библиотека в Лондон има един безценен старобългарски ръкопис – четириевангелието на цар Иван Александър. Под него има надпис „Bulgarian Empire“ или с други думи англичаните казват, че България е била Империя!
Нещо повече в английската „Историята на народите“ на Арнолд Тойнби се казва, че в света има общо 21 цивилизации, една от които е българската.
Българите са били най-многобройния народ, който благодарение на привлекателната си култура е увеличавал границите си от Крим до Белград и от Карпатите до Бяло Море в древността наричано Тракийско!“
🇧🇬 ВЪВ ВИЗАНТИЙСКИ ТРОПАХ ОТ КРАЯ НА ПЪРВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПИШЕ СЛЕДНОТО: „Те, българите, някога бяха най-справедливи от всички народи и от всичко на света най-много почитат добродетелите и сами достигнаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха към тях доброволно.“
🇧🇬 По-късно ГОЛЕМИЯТ АНГЛИЙСКИ ИСТОРИК ПРОФ. НОРМАН ДЕЙСВИ ПОТВЪРЖДАВА И ДОКАЗВА С РЕДИЦА ФАКТИ, ЧЕ....
"Българите са най-старата нация в Европа и създатели на цивилизацията на Стария континент. Негови са думите: „Когато България е била държава, Европа е ходила права под масата“!
🇧🇬 ФРЕНСКИ ПОЛИТИЦИ И УЧЕНИ ЗА БЪЛГАРИТЕ...
Президентът на Франция, генерал де Гол, благодари на българите затова, че „Българската държава е люлката на европейската култура и цивилизация !”
🇧🇬 Дори това се потвърждава от друг френски президент Франсоа Митеран, който по-късно казва: “Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета. Богомилите създават Европейското възраждане !”
🇧🇬 Известният френски историк Алфред Рамбо казва: „Цар Симеон бе за българите това, което е Карл Велики за нас, но по-образован и много по-щастлив, защото е успял да създаде една национална литература !"
🇧🇬 МАГНУС ЕНОДИЙ В СВОЕТО ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КРАЛ ТЕОДОРИХ ПИШЕ... „Българите — това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Те вярваха, че светът е открит за тях. те никога не се съмняваха в победата си, това е народът, който учудваше твърде много света !"
🇧🇬 ИТАЛИАНСКИТЕ УЧЕНИ
ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД...
Подобни са думите и на Италианският президент Карло Чампи: „Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация“.
А италианския професор Санте Грачоти казва: „Една от основните заслуги на българите е, че задържаха няколко века турците далеч от сърцето на Европа. Те платиха прескъпо с кръвта си, с вярата си, свободата си и упадъка на брилянтната им култура от онова време !“ .
🇧🇬 СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИЯ ВИЗАНТОЛОГ ПРОФЕСОР ГЕЗА ФЕХЕР КАЗВА: “Българите бяха оня народ,който допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията на цяла Източна Европа !"
🇧🇬ДРУГИТЕ СВЕТОВНИ УЧЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ...:
🇧🇬 ПОСЛАНИКЪТ НА УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ ВЯЧЕСЛАВ ПРОИЗНАСЯ СЛЕДНИТЕ ДУМИ... „Украинците, белорусите и руснаците си спомняме, че писмеността, културата ни и православната вяра произхождат от България ! Искам да припомня на всички факта, че двамата първи украински патриарси са етнически българи – Григорий Цамблак и Киприан !“
🇧🇬 ЯПОНСКИЯТ ПРОФЕСОР ШИГЕОШИ МАЦУЯМА ТВЪРДИ , ЧЕ... “Българската държава е между седемте световни цивилизации !”
🇧🇬РУМЪНЕЦЪТ ДЕНШИАНУ КАЗВА , ЧЕ... "Румънците са живели толкова дълго в контакт с българите , които са простирали своята власт отвъд дунавските земи , че на този съвместен живот дължат своята цивилизация през Средните векове !"
🇧🇬 РУСКИЯ АКАДЕМИК ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ ПИШЕ:
„…И чуждите завоеватели не са могли да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в защита на Българската нация в плътен строй стоят българският език, писменост и култура !…
Тази държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ледовит океан до Индийския, защото старобългарският език е станал културен език на всички православни славяни. Това е първият държавен литературен език в Европа използван още преди да възникнат литературния немски, френски, италиански, английски и руски език !“
„…Българската нация е най-древната от съществуващите културни нации не само в Европа, а и в целия свят. Миналото погълна античността , древния Рим , Елада и прочие , но България остана като жива отломка от древната Европейска култура !“
Картина "Княз Аспарух"

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...